Rubriky
Nezařazené

Východní tangenta – EIA

Na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje zveřejněno 20.5.2022.

Rubriky
Nezařazené

Další zklidnění dopravy: v Olomouci už začala příprava nových zón s omezenou rychlostí

3. listopadu 2021 (st)

Tři až čtyři nové zóny s rychlostí omezenou na 30 kilometrů v hodině zřizuje každý rok město Olomouc. Je to jedna z cest ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti ve městě. Nyní se připravují další úseky s nižší rychlostí v Droždíně, Holici, na Tabulovém vrchu a v ulicích Na Vozovce a Polívkova. Novinkou je omezení nočního parkování firemních dodávek. V terénu už v úterý 2. listopadu začala výměna dopravního značení.

Nejnovější zóna 30 vznikla v lokalitě ulic v centru města, v samotné městské památkové rezervaci, nebo poblíž centra. Jedná se o ulice 1. máje, 8. května, Sokolskou, Zámečnickou, Hanáckého pluku, U Reálky, Jiřího z Poděbrad, nábřeží Přemyslovců a další. „Postupné zavádění zón 30 v některých lokalitách města souvisí s Plánem udržitelné městské mobility, snahou zklidňovat dopravu a přiblížit se trendům západní Evropy. Tento systém regulace dopravy je známý třeba ze sousedního Rakouska nebo Německa,“ vysvětluje Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta. „Městu takový způsob regulace dopravy umožňuje realizovat opatření ve prospěch cyklistům a lépe pracovat s veřejným prostorem.“ Zpomalení dopravy zvyšuje bezpečí chodců, následky případných nehod jsou prokazatelně méně závažné. V těchto zónách také často platí přednost zprava, což vede ke zvýšené pozornosti řidičů. Snižuje se také hluk a imise z dopravy.

První nová zóna 30 s omezením rychlosti a se zákazem nočního parkování vozidel nad 2,1 tuny v nočním čase od 19 do 6 hodin je na sídlišti uvnitř pomyslného obdélníku, vymezeného ulicemi Hněvotínská, Okružní, třída Míru a Foerstrova, (mimo tyto samotné hraniční ulice). Jedná se o pilotní projekt, který má omezit parkování aut nad 2,1 t hmotnosti, tedy dodávek v obytných zónách. „Při nočním sčítání v průběhu týdne v uvedené lokalitě se ukázalo, že se jedná o zhruba 100 dodávek denně,“ upozorňuje dopravní specialista Vojtěch Holý z odboru dopravy a územního rozvoje.

Součástí zklidnění je i nové vodorovné dopravní značení v ulici Kmochova a Junácká, kde vznikne stezka a koridor pro cyklisty v obou směrech spojující ulici Hněvotínskou a třídu Svornosti. Vymezena budou i parkovací stání podél uvedených ulic.

„Druhá zóna 30 vzniká v oblasti vymezené ulicemi Krapkova, Wolkerova, Štítného, Foerstrova a Na Vozovce. Kromě omezení rychlosti dojde i ke zjednosměrnění části ulice Na Vozovce a k navazujícím změnám v jednosměrných ulicích,“ dodává Vojtěch Holý. Součástí je i nové vodorovné dopravní značení v ulici Na Vozovce umožňující obousměrný pohyb cyklistů.

Změna dopravního značení v obou lokalitách začala v úterý 2. listopadu. V ulicích bude instalováno i přechodné dopravní značení upozorňující na změnu situace.

Autor: Mgr. Michal Folta | Poslední úprava: 3. listopadu 2021 (st)

Rubriky
Nezařazené

Veletrh sociálních služeb v Galerii Šantovka

Rubriky
Nezařazené

Uzavírka ul. Hamerská

Rubriky
Nezařazené

Taneční veselice pro seniory

Rubriky
Nezařazené

„Ukliďme Holici“ v roce 2022.

Dobrý den všem,
v letošním roce budeme opakovat akci „Ukliďme Holici„. Akce se bude konat 2.4.2022 od 9h. Tak jako v minulém roce, tak i letos se budeme scházet na jednotlivých stanovištích. Vzhledem k rozloze Holice se to tato Covidová zkušenost osvědčila. Akci již podpořila společnost Ukliďme Česko a Technické služby města Olomouc – kontejner bude přistaven 2.4.2022 v 13h u hasičského skladu U Cukrovaru.

Více informací najdete na webových stránkách holických hasičů:
https://sdholholice.webnode.cz/news/uklidme-holici-2022/

Předem děkuji všem za účast.
— 
S pozdravem a přáním pěkného dne Ing. Martin Kučera, jednatel SDH Olomouc – Holice 

Tel: +420 777 894 692
Email: martin.kuci@seznam.cz

Rubriky
Nezařazené

Humanitární sbírka potravin a drogerie