Rubriky
Nezařazené

Úplná uzávěrka ul. Holická od 5.6.2023 do 5.12.2024

Rubriky
Nezařazené

Úprava jízdného v MHD od 1.9.2023

Od 1. září dojde k úpravě tarifu v zóně 71 IDSOK. Změna se dotkne především krátkodobých (jednotlivých) jízdních dokladů, méně dopadne na měsíční, čtvrtletní a ostatní dlouhodobé kupony. Základní jízdenku si cestující v předprodeji (prodejny, trafiky, automaty) nebo mobilní aplikaci pořídí od září za 20 Kč namísto současných 18 Kč, za zlevněné jízdné nově zaplatí 10 Kč namísto 9 Kč. Cena SMS jízdenky bude činit 22 Kč.

Nově upravené jízdné počítá se zachováním bezplatné přepravy dětem do 6 let, doprovodu dětí do 3 let, cestujícím od 65 let i držitelům průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce. Nově se zvyšuje věkový limit u juniorů z 6 – 15 let na 6 – 18 let pro poskytnutí slevy na základním jízdném.

Ke změně tarifu v podobném rozsahu došlo v Olomouci naposledy v roce 2011. Úprava v roce 2020 se týkala pouze jednotlivých jízdenek a došlo naopak ke zlevnění ročního kupónu na MHD. „Od roku 2020 však došlo k rozšíření poskytovaných služeb v řadě oblastí, z čehož nejdůležitější je prodloužení a obsluha tramvajové trati na Nové Sady. Současně s tímto navýšením provozních nákladů se na hospodaření dopravního podniku projevují i dopady energetické krize a inflace. Radu města Olomouce se nám podařilo přesvědčit, že navýšení ceny jízdného a zvýšení výnosů je nezbytné pro financování dalších připravovaných investičních projektů,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík.

Dopravní podnik původně navrhoval jízdné 22 nebo 24 korun, ale Rada města Olomouce rozhodla o postupném navyšování, které odráží rostoucí ceny vstupů a nároky na plánované investice.

MHD je nejvíce dotovanou službou města. Vlastní výnosy dopravního podniku činí pouze 30%, zbývajících 70% kompenzuje město Olomouc z vlastního rozpočtu, což je pro rok 2023 cca 405 milionů korun.

Důvody vedoucí k úpravě tarifu:

  • plánované investice do elektrifikace autobusového provozu
  • plánované investice do obnovy tramvají
  • modernizace a opravy tramvajových tratí
  • pořízení nového odbavovacího systému a dalších smart technologií
  • očekávané navýšení ceny elektrické energie po ukončení fixace k 31. prosinci 2023
  • snaha o zachování dopravní obslužnosti ve stávající podobě bez omezení

I se změnou ceny jízdného zůstává městská hromadná doprava v Olomouci pro cestující cenově dostupnější než doprava ve srovnatelných českých městech.

Rubriky
Nezařazené

DEN PRO RODINU – 20.5.2023

Rubriky
Nezařazené

Tradiční oslava patrona všech hasičů – 6. května 2023 v Holici – akce pro děti.

Rubriky
Nezařazené

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – 29. dubna v areálu 1.HFK Olomouc

Rubriky
Nezařazené

Den otevřených dveří v TSMO

Rubriky
Nezařazené

Dopravní omezení v ulici Šlechtitelů

Od pondělí 17. 4. 2023 budou v ulici Šlechtitelů probíhat stavební práce na přestavbě parovodu na horkovod, investiční akce je plánována do několika etap. Uzavírka komunikace ovlivní provoz autobusových linek č. 13 a 22.

Od pondělí 17. 4. 2023 do úterý 18. 7. 2023 bude uzavřena pro veškerý provoz včetně autobusů část komunikace ulice Šlechtitelů od křižovatky s ulicí Holická po křižovatku s ulicí Technologická. 

Z tohoto důvodu bude linka č. 22 v pracovní dny vedena po náhradní trase s ukončením na zastávce Přichystalova a obslužnost lokality Šlechtitelů bude denně zajištěna autobusovou linkou s označením X22.

Linky č. 22 a X22 budou provozovány dle nových jízdních řádů zveřejněných na zastávkových označnících a na webových stránkách DPMO. Linka č. 13 nebude provozována. 

Plánované uzavírky na ulici Šlechtitelů:

Termín Popis Omezení MHD Objízdná trasa
17.4.-16.5.2023 1. etapa_úplná uzavírka – přechod na horkovod Ano silnice III/03551 Holická, Sladkovského, Brunclíkova, I/55 Přerovská, Týnecká, II/570 Keplerova, MK Šlechtitelů
17.5.-16.6.2023 2 etapa_úplná uzavírka – přechod na horkovod Ano silnice III/03551 Holická, Sladkovského, Brunclíkova, I/55 Přerovská, Týnecká, II/570 Keplerova, MK Šlechtitelů
17.6.-18.7.2023 3 etapa_úplná uzavírka – přechod na horkovod Ano silnice III/03551 Holická, Sladkovského, Brunclíkova, I/55 Přerovská, Týnecká, II/570 Keplerova, MK Šlechtitelů
19.7.-2.8.2023 4 etapa_překop_úplná uzavírka – přechod na horkovod Ano silnice III/03551 Holická, Sladkovského, Brunclíkova, I/55 Přerovská, Týnecká, II/570 Keplerova, MK Šlechtitelů
Rubriky
Nezařazené

Změna trasy autobusů 12 a 19

Úpravy trasy autobusových spojů z důvodu uzavírky nájezdových a sjezdových ramp mezi ulicemi Tovární a Jeremenkova

Od středy 12. 4. 2023 do neděle 23. 4. 2023 budou pokračovat stavební práce na opravě živičného povrchu nájezdových a sjezdových ramp mezi ulicemi Tovární a Jeremenkova.

Uzavírka komunikace ovlivní provoz autobusových linek č. 12, 14, 15, 19, 25 a 26, které budou provozovány dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na zastávkových označnících a na: https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=560

Linky č. 12, 14, 15, 19 a 25 budou vedeny mezi zastávkami Fibichova a Autobusové nádraží podchod ulicemi Tovární – Velkomoravská – Babíčkova – Holická – Velkomoravská – Tovární. Z důvodu delší objízdné trasy dojde k navýšení jízdní doby autobusů. Mezi zastávkami Lipenská/ČSAD a Hlavní nádraží budou linky vedeny z ulice Lipenská/Rolsberská po objízdné trase ulicemi Ostravská a Jeremenkova po tramvajovém pásu. Z důvodu umožnění přejezdu z tramvajového pásu na příjezdovou komunikaci k Hlavnímu nádraží bude demontován ostrůvek v blízkosti tramvajové zastávky Fibichova. 

Zastávka Autobusové nádraží podchod bude v tomto směru nahrazena tramvajovou zastávkou Autobusové nádraží podchod. Zastávka Fibichova směr Hlavní nádraží nebude obsluhována.

Linka č. 26 bude vedena mezi zastávkami Velkomoravská a Hlavní nádraží ulicemi Velkomoravská – Holická – Tovární – Vejdovského – Kosmonautů – Jeremenkova. Výstup cestujících na Hlavním nádraží bude prováděn u označníku „G“. Zastávka Fibichova směr Hlavní nádraží nebude obsluhována.  V opačném směru bude linka č. 26 vedena bez omezení.

Omezení tramvajové zastávky Fibichova

Od úterý 11. 4. 2023 do čtvrtka 20. 4. 2023 bude z důvodu výše popsaných stavebních prací zrušena obsluha zastávky Fibichova (výstup + nástup směr Autobusové nádraží podchod).

Tramvajové linky č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7 budou ukončeny na zastávce Hlavní nádraží. V opačném směru budou linky vedeny beze změny i s obsluhou nástupní zastávky Fibichova. Tramvajová linka č. 4 nebude zastávku Fibichova obsluhovat.

Bližší informace najdou cestující na: https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=561

Anna Sýkorová
tisková mluvčí DPMO

Rubriky
Nezařazené

Tisková zpráva magistrátu k rušení poboček České pošty

Chceme jednat o pobočkách, nesouhlasíme zejména s komunikací České pošty

31. března 2023 (pá)

S postupem při transformaci České pošty nesouhlasí vedení města Olomouce. Se zástupci vedení České pošty se chce proto sejít a nechat se lépe informovat o způsobu i výběru poboček, které státní podnik označil ke zrušení. Českou poštu zároveň kritizuje za špatnou informovanost a nešťastnou komunikaci se samosprávami měst.

Je skandální, že o tak zásadní informaci, jako je rušení poboček se dozvídám dříve z médií než z oficiálního dopisu České pošty, který přijde datovou schránkou na radnici,“ reagoval primátor Miroslav Žbánek na zprávu o rušení poboček v Olomouci.

Které pobočky konkrétně chce Česká pošta od 1. července uzavřít, oznámila primátorům a starostům měst na Olomoucku v pátek, kdy zprávu zároveň také publikovala na svých webových stránkách. V krajském městě se to týká hned sedmi poboček ze čtrnácti. A kromě těch v okrajových částech Olomouce je mezi nimi i sídlo pošty v samotném centru města na Horním náměstí. Budova pro poštovní služby tady sloužila lidem historicky po mnoho desetiletí. „Tato pobočka je poměrně frekventovaná. Lidé si zde naopak stěžují, že není v některých časech otevřený dostatečný počet překážek. Zajímalo by mě, jakou formou chce Česká pošta tuto pobočku nahradit,“ reagoval primátor na zveřejněný seznam rušených poboček.

Kromě pobočky na Horním náměstí se rušení týká poboček v Holici (Náves Svobody), ve Slavoníně (ul. Kyselovská), v Nemilanech (ul. Raisova), v Pavlovičkách (ul. Pavlovická), v Litovelské ulici a v Hněvotínské ulici u Fakultní nemocnice. „Pokud jde o okrajové části, budeme se snažit zjistit, jak pobočky byly využívány a s předsedy komisí městských částí mluvit o tom, jak jsou pro lidi důležité,“ zdůraznil primátor. Kromě toho chce vedení města znát odpověď i na další otázky související se zajištěním služeb klientům. „Jak zajistí službu těm, kteří nedojdou další dva, tři kilometry na další pobočku. Aby se zkrátka nenaplnil scénář, kdy Česká pošta malým obcím garantuje, že se u nich pobočky rušit nebudou, a velká města, která vznikla integrací menších obcí, o tyto počty poboček přijdou,“ dodal.

V následujících dnech proto primátor Miroslav Žbánek vyzve zástupce vedení České pošty ke společnému jednání. „Nebráním se racionalizaci v případě, že bude zachovaná rozumná dostupnost, zajištěny kvalitní služby a v exponovaných časech budou na pobočkách otevřené odpovídající počty přepážek,“ naznačil průběh budoucích jednání primátor Žbánek.

Česká pošta má od 1. července zajistit dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami.

Mgr. Radka Štědrá
vedoucí oddělení, tisková mluvčí

Rubriky
Nezařazené

Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Grygov – Nový Dvůr

Rubriky
Nezařazené

Zápis dětí do 1. třídy

Rubriky
Nezařazené

Tradiční úklid Holice

Rubriky
Nezařazené

Skautský ples 11.3.2023

Rubriky
Nezařazené

Pozvánka na divadlo do Slavonína

Rubriky
Nezařazené

Vánoční punč s primátorem

Rubriky
Nezařazené

Charitativní prodej punčů v rámci koncertu Vlasty Redla

Rubriky
Nezařazené

Drakiáda v Holickém lese

Rubriky
Nezařazené

TVARGLE FEST – Velká Bystřice

Rubriky
Nezařazené

Pozvánka na 8. ročník konference k rodinné politice SMOl

Rubriky
Nezařazené

Jubilejní ročník soutěže dobrovolných hasičů – Holické kombajn 10.9.2022

Přijďte podpořit dobrovolné hasiče ze širokého okolí, kteří změří své dovednosti v rámci 10. ročníku netradiční soutěže – Holické kombajn.

Účast diváků je pro dobrovolné hasiče odměnou za jejich celoroční práci. Na oplátku je pro návštěvníky připraveno občerstvení a program až do večerních hodin.

Rubriky
Nezařazené

Kin-ball na holickém hřišti

V sobotu 27.8. proběhne na stadionu v Holici (Olomouc) od 10h dopoledne zápas v Kin-ballu, netradičním týmovém sportu s obřím míčem, kterého se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti.

Kin-ball je moderní míčová hra pro 3 týmy, která vznikla v Kanadě. Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč se dotkl země. Naopak tým na příjmu musí zabránit tomu, aby se míč dotkl země. Ten, kdo odpaluje balón zakřičí barvu týmu, který má balón chytit. Pokud ho tým na příjmu chytí, stává se útočícím týmem, odpaluje a volí barvu týmu který má míč chytit. Tak je to až do doby, kdy dojde k chybě a tým na příjmu nechytí míč.

Sport přijedou do Olomouce představit reprezentační trenéři manželé Paurovi. O úvodní výkop se postará hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Pro děti je nachystán doprovodný program.

O kin-ballu, jeho pravidlech a jak na to vám řekne jedna z nejpovolanějších Alice Paurová, která byla od roku 2013 do roku 2019 trenérka reprezentace České republiky🇨🇿 v tomto sportu, dnes je asistentka trenéra a místopředsedkyně Českého svazu kin-ballu společně se svým manželem Martinem Paurem, který byl od roku 2010 do roku 2020 předseda svazu.

Rozhodně neváhejte a zahrajte si s námi.

Kin-ball (Omnikin) je týmová míčová hra – sport tří čtyřčlenných týmů, jehož cílem je odehrát obří míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč se dotkl země. Hra byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Je poměrně fyzicky náročná, a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Po 15 minutovém vysvětlení základních pravidel se dá začít hrát. Tím, jak se kinball trénuje častěji, tak se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě strategické uvažování. Jakmile jednou začnete a najdete si dobrý kolektiv tak už vás to nepustí 🙂

Rubriky
Nezařazené

Východní tangenta – EIA

Na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje zveřejněno 20.5.2022.

Rubriky
Nezařazené

Další zklidnění dopravy: v Olomouci už začala příprava nových zón s omezenou rychlostí

3. listopadu 2021 (st)

Tři až čtyři nové zóny s rychlostí omezenou na 30 kilometrů v hodině zřizuje každý rok město Olomouc. Je to jedna z cest ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti ve městě. Nyní se připravují další úseky s nižší rychlostí v Droždíně, Holici, na Tabulovém vrchu a v ulicích Na Vozovce a Polívkova. Novinkou je omezení nočního parkování firemních dodávek. V terénu už v úterý 2. listopadu začala výměna dopravního značení.

Nejnovější zóna 30 vznikla v lokalitě ulic v centru města, v samotné městské památkové rezervaci, nebo poblíž centra. Jedná se o ulice 1. máje, 8. května, Sokolskou, Zámečnickou, Hanáckého pluku, U Reálky, Jiřího z Poděbrad, nábřeží Přemyslovců a další. „Postupné zavádění zón 30 v některých lokalitách města souvisí s Plánem udržitelné městské mobility, snahou zklidňovat dopravu a přiblížit se trendům západní Evropy. Tento systém regulace dopravy je známý třeba ze sousedního Rakouska nebo Německa,“ vysvětluje Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta. „Městu takový způsob regulace dopravy umožňuje realizovat opatření ve prospěch cyklistům a lépe pracovat s veřejným prostorem.“ Zpomalení dopravy zvyšuje bezpečí chodců, následky případných nehod jsou prokazatelně méně závažné. V těchto zónách také často platí přednost zprava, což vede ke zvýšené pozornosti řidičů. Snižuje se také hluk a imise z dopravy.

První nová zóna 30 s omezením rychlosti a se zákazem nočního parkování vozidel nad 2,1 tuny v nočním čase od 19 do 6 hodin je na sídlišti uvnitř pomyslného obdélníku, vymezeného ulicemi Hněvotínská, Okružní, třída Míru a Foerstrova, (mimo tyto samotné hraniční ulice). Jedná se o pilotní projekt, který má omezit parkování aut nad 2,1 t hmotnosti, tedy dodávek v obytných zónách. „Při nočním sčítání v průběhu týdne v uvedené lokalitě se ukázalo, že se jedná o zhruba 100 dodávek denně,“ upozorňuje dopravní specialista Vojtěch Holý z odboru dopravy a územního rozvoje.

Součástí zklidnění je i nové vodorovné dopravní značení v ulici Kmochova a Junácká, kde vznikne stezka a koridor pro cyklisty v obou směrech spojující ulici Hněvotínskou a třídu Svornosti. Vymezena budou i parkovací stání podél uvedených ulic.

„Druhá zóna 30 vzniká v oblasti vymezené ulicemi Krapkova, Wolkerova, Štítného, Foerstrova a Na Vozovce. Kromě omezení rychlosti dojde i ke zjednosměrnění části ulice Na Vozovce a k navazujícím změnám v jednosměrných ulicích,“ dodává Vojtěch Holý. Součástí je i nové vodorovné dopravní značení v ulici Na Vozovce umožňující obousměrný pohyb cyklistů.

Změna dopravního značení v obou lokalitách začala v úterý 2. listopadu. V ulicích bude instalováno i přechodné dopravní značení upozorňující na změnu situace.

Autor: Mgr. Michal Folta | Poslední úprava: 3. listopadu 2021 (st)

Rubriky
Nezařazené

Veletrh sociálních služeb v Galerii Šantovka

Rubriky
Nezařazené

Uzavírka ul. Hamerská

Rubriky
Nezařazené

Taneční veselice pro seniory

Rubriky
Nezařazené

„Ukliďme Holici“ v roce 2022.

Dobrý den všem,
v letošním roce budeme opakovat akci „Ukliďme Holici„. Akce se bude konat 2.4.2022 od 9h. Tak jako v minulém roce, tak i letos se budeme scházet na jednotlivých stanovištích. Vzhledem k rozloze Holice se to tato Covidová zkušenost osvědčila. Akci již podpořila společnost Ukliďme Česko a Technické služby města Olomouc – kontejner bude přistaven 2.4.2022 v 13h u hasičského skladu U Cukrovaru.

Více informací najdete na webových stránkách holických hasičů:
https://sdholholice.webnode.cz/news/uklidme-holici-2022/

Předem děkuji všem za účast.
— 
S pozdravem a přáním pěkného dne Ing. Martin Kučera, jednatel SDH Olomouc – Holice 

Tel: +420 777 894 692
Email: martin.kuci@seznam.cz

Rubriky
Nezařazené

Humanitární sbírka potravin a drogerie