Rubriky
Nezařazené

Úprava jízdného v MHD od 1.9.2023

Od 1. září dojde k úpravě tarifu v zóně 71 IDSOK. Změna se dotkne především krátkodobých (jednotlivých) jízdních dokladů, méně dopadne na měsíční, čtvrtletní a ostatní dlouhodobé kupony. Základní jízdenku si cestující v předprodeji (prodejny, trafiky, automaty) nebo mobilní aplikaci pořídí od září za 20 Kč namísto současných 18 Kč, za zlevněné jízdné nově zaplatí 10 Kč namísto 9 Kč. Cena SMS jízdenky bude činit 22 Kč.

Nově upravené jízdné počítá se zachováním bezplatné přepravy dětem do 6 let, doprovodu dětí do 3 let, cestujícím od 65 let i držitelům průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce. Nově se zvyšuje věkový limit u juniorů z 6 – 15 let na 6 – 18 let pro poskytnutí slevy na základním jízdném.

Ke změně tarifu v podobném rozsahu došlo v Olomouci naposledy v roce 2011. Úprava v roce 2020 se týkala pouze jednotlivých jízdenek a došlo naopak ke zlevnění ročního kupónu na MHD. „Od roku 2020 však došlo k rozšíření poskytovaných služeb v řadě oblastí, z čehož nejdůležitější je prodloužení a obsluha tramvajové trati na Nové Sady. Současně s tímto navýšením provozních nákladů se na hospodaření dopravního podniku projevují i dopady energetické krize a inflace. Radu města Olomouce se nám podařilo přesvědčit, že navýšení ceny jízdného a zvýšení výnosů je nezbytné pro financování dalších připravovaných investičních projektů,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík.

Dopravní podnik původně navrhoval jízdné 22 nebo 24 korun, ale Rada města Olomouce rozhodla o postupném navyšování, které odráží rostoucí ceny vstupů a nároky na plánované investice.

MHD je nejvíce dotovanou službou města. Vlastní výnosy dopravního podniku činí pouze 30%, zbývajících 70% kompenzuje město Olomouc z vlastního rozpočtu, což je pro rok 2023 cca 405 milionů korun.

Důvody vedoucí k úpravě tarifu:

  • plánované investice do elektrifikace autobusového provozu
  • plánované investice do obnovy tramvají
  • modernizace a opravy tramvajových tratí
  • pořízení nového odbavovacího systému a dalších smart technologií
  • očekávané navýšení ceny elektrické energie po ukončení fixace k 31. prosinci 2023
  • snaha o zachování dopravní obslužnosti ve stávající podobě bez omezení

I se změnou ceny jízdného zůstává městská hromadná doprava v Olomouci pro cestující cenově dostupnější než doprava ve srovnatelných českých městech.