Rubriky
Nezařazené

ŘSD chystá opravu hlavního tahu přes Olomouc. 

Uzavírka začne 24 září.

Ředitelství silnic a dálnic naplánovalo opravu silnice I/35. Hlavní tah vedoucí přímo přes město ulicemi Pražská, Foerstrova a Albertova uzavře v neděli 24. září. Výměna asfaltů hlavní trasy i autobusových zastávek potrvá do první poloviny listopadu za úplné uzavírky. Po olomouckém hlavním tahu projíždí téměř 24 tisíc aut denně.

Délka opravy překonává dva kilometry. „Zákaz vjezdu nahradí obousměrná objízdná trasa viditelně značená po nezpoplatněné části dálnice D35 a Brněnskou ulicí, alternativní průjezd bude také umožněn přes městskou čtvrť Řepčín a obec Křelov-Břuchotín,“ ujišťuje Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Úplné uzavírky se nevyhnou ani některým křižovatkám

  • od 13. října do 22. října bude uzavřena křižovatka na třídě Míru
  • od 23. října do 29. října bude uzavřena křižovatka na třídě Svornosti
  • od 30. října do 5. listopadu bude uzavřena křižovatka na ulici Hněvotínská.

Mimo uvedené termíny zůstanou zmíněné křižovatky průjezdné, a to v kolmém směru vůči opravované silnici. Ostatní (menší) křižovatky budou uzavřeny v souladu s postupem prací vůči jednotlivým etapám rekonstrukce prováděné postupně na celém úseku,“ uvedl Miroslav Mazal z ŘSD.

Délka opravy překonává dva kilometry úseku silnice I/35 a celková plocha odstraněných nerovností dosáhne téměř 40 tisíc metrů čtverečných. Za 28 milionů stavební firma zajistí frézování a poté pokládku nového asfaltu pomocí moderních technologií. „Výsledná rovinatost a použití jemnozrnného materiálu zaručí nižší hluk páteřní komunikace,“ objasňuje Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopad na vedení autobusových linek:

V termínu od neděle 24. 9. 2023 do neděle 5. 11. 2023 včetně bude prováděna za úplné uzavírky oprava komunikace v ulicích Pražská, Foerstrova a Albertova. Komunikace bude uzavřena od okružní křižovatky u Globusu až po sjížděcí rampy na ulici Brněnská.

Sjížděcí rampa z ulice Velkomoravská na ulici Brněnská bude uzavřena v termínu 6. 11. – 10. 11. 2023. Pro veškerou dopravu bude umožněn kolmý přejezd opravované komunikace minimálně na jedné z křižovatek s ulicí tř. Míru, tř. Svornosti a Hněvotínská x Štítného. Autobusovému provozu bude navíc umožněn obousměrný průjezd ulicí Albertova.

Křižovatka Foerstrova x tř. Míru bude pro veškerý provoz uzavřena v termínu od pátku 13. 10. 2023 do neděle 22. 10. 2023 včetně. V tomto termínu bude probíhat tramvajová výluka v úseku Palackého – Neředín, krematorium. Organizace tramvajové výluky bude řešena samostatným Přepravním příkazem.     

Křižovatka Foerstrova x Svornosti bude pro veškerý provoz uzavřena v termínu od pondělí 23. 10. 2023 do neděle 29. 10. 2023 včetně.

Křižovatka Foerstrova x Hněvotínská x Štítného bude pro veškerý provoz uzavřena v termínu od pondělí 30. 10. 2023 do neděle 5. 11. 2023 včetně. Autobusovému provozu bude umožněn průjezd v obou směrech po pravém odbočovacím pruhu z ulice Hněvotínská do ulice Albertova.