Změna dopravního značení u mlýna

Zpět na obsah

Vážení spoluobčané,

jak jste určitě zaregistrovali, došlo nedávno k osazení nové dopravní značky B2 Zákaz vjezdu všech vozidel na most u holického mlýna. Tato značka zakazuje všem vozidlům z ulic Sladkovského a Brunclíkova vjet na most a pokračovat směrem na náves Svobody, případně do ulice Pode Mlýnem.
Hlavním cílem tohoto opatření bylo usnadnění výjezdu z ulice Pode Mlýnem na ulici Sladkovského a dále zvýšení bezpečnosti v ulici Přemysla Oráče, kde se pohybují ve vozovce chodci, zejména po pravé straně ve směru k Přerovské ulici.
DSCN6359  DSCN6360
Dopravní situaci v této části se KMČ věnovala již v předchozích letech. Na základě četných připomínek občanů KMČ  v roce 2015 intenzivně řešila možnosti zlepšení situace ve spolupráci s odbornými útvary magistrátu. Výsledkem je dokument  Žádost o revizi dopravy na území městské části Olomouc – Holice, který byl předán vedení města v závěru roku 2015. Materiál je dostupný na webových stránkách.

Provedená změna dopravního  značení  u mlýna vyvolala kladné i záporné ohlasy. Některé ohlasy hovoří o desítkách nespokojených motoristů nahnaných KMČ do náručí městské policie. Jiné ohlasy pozitivně hodnotí  snížení dopravního provozu a hluku na návsi a v ulici Přemysla Oráče.  Krátce shrnu výsledky měření intenzity dopravního provozu v této části z roku 2015, které měla komise k dispozici při řešení situace. Původní protokoly měření jsou dostupné na odkazech v závěru tohoto textu.
Měření bylo provedeno elektronicky, pomocí zařízení instalovaného oddělením koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství magistrátu města Olomouce. Jedná se o měření v ulici Sladkovského, v části od mostku přes Hamerský náhon po křižovatku s ulicí Přemysla Oráče, kde byly instalovány dvě měřící jednotky. V přiloženém schematickém obrázku zjistíte místa měření. Další měření bylo v ulici Přemysla Oráče.  Měřící jednotky mají schopnost zaznamenat směr jedoucího vozidla, velikost vozidla a jeho rychlost.
Přesto, že obě měření neproběhla ve stejnou dobu ( 4/2015 a 10/2015) a v délce měření je rozdíl jednoho pracovního dne, můžeme naměřené hodnoty použít k ilustrování dopravní situace. Zaměřím se na provoz z ulice Sladkovského přes mostek směrem na náves Svobody, případně do ulic Přemysla Oráče a Pode Mlýnem, tzn uvedené počty vozidel jsou jen v jednom směru.

tabulka
Za jeden týden projelo přes mostek jen směrem na náves 16.627 vozidel, za křižovatkou do ulice Pode Mlýnem pokračovalo směrem k návsi 14.055 vozidel.  Ulicí Přemysla Oráče směrem k Přerovské bylo zaznamenáno 13.883 vozidel. Průběžným pozorováním reálného provozu bylo zjištěno, že z 5 vozidel přijíždějících z ulice Sladkovského zpravidla 4 vozidla odbočí do ulice Přemysla Oráče, tzn  80% z 14.055 = 11.244 vozidel  odbočilo do ulice Přemysla Oráče.
Zjednodušený obecný závěr po zohlednění  provozu do/z ulice Pode Mlýnem je, že jedno vozidlo jedoucí z ulice Sladkovského přes most a dále do ulice Pode Mlýnem (na sídliště), má za sebou asi 5 vozidel jedoucích rovně na náves. Dále z těchto pěti vozidel jedno pokračuje rovně na náves a čtyři odbočí do ulice Přemysla Oráče do jízdního pruhu, kde je nejvíce chodců. Ve špičce bylo naměřeno 240 vozidel za hodinu jedoucích ulicí Přemysla Oráče pouze  směrem k Přerovské.
Schema 2015

Zatím teoretický rozdíl v celkovém počtu projíždějících vozidel ulici Přemysla Oráče za dobu 7 dnů:
– před změnou v obou směrech 23.374/za 6 dnů 20.035, směr náves 9.490/ 8.135, směr Přerovská 13.883/11.900).
– po změně v obou směrech 17,6tis., směrem k návsi  původních 9.490 vozidel + 2,7tis. do ulice Pode Mlýnem + 2,8tis. na náves = 15tis. vozidel, směrem k ulici Přerovská 2,6tis..
Teoretické snížení provozu v ulici Přemysla Oráče je o 5,7tis. vozidel za 7 dnů, jako když 1,5 dne zde neprojede ani jedno vozidlo.
Schema 2016

Reálný dopad provedené úpravy dopravního značení může být ověřen následným měřením, ale již nyní je možné pozorovat snížení provozu na návsi (mateřská školka, škola) a zejména v ulici Přemysla Oráče směrem k Přerovské ulici.  Podle ohlasů obyvatel došlo ke snížení provozu a hluku v těchto částech.
Závěrem doplním vysvětlení, proč byla zvolena varianta úplného zákazu vjezdu například místo snížení rychlosti na 30km/hod, nebo instalace dodatkových značek s omezením provozu v určité denní době. Dle vyjádření dopravních odborníků (policie, odborné útvary magistrátu města) nejsou tyto dopravní značky respektovány. Navrhovaný zákaz odbočení do ulice Přemysla Oráče ze směru od ulice Sladkovského bude znamenat negativní zvýšení provozu na návsi Svobody a to je s ohledem na přechody pro chodce, školku a školu nežádoucí.

Protokol z měření v ulici Přemysla Oráče
Protokol z měření mezi ulicí Pode Mlýnem a návsí Svobody
Protokol z měření mezi mostem a ulicí Pode Mlýnem

František Ryšánek