Školní akademie

Zpět na obsah

 


Měsíc září se ve většině škol nese v pozvolném tempu.  Pro Základní školu v Olomouci – Holici však toto období bylo dosti hektické. Kromě změn, které s sebou toto období přináší, se všichni připravovali na důležitý den, a to na 27. 9.  Na toto datum připadla oslava 80. výročí založení  Měšťanské školy v Holici, dnešní budovy 2. stupně.
Přípravu slavnostní akademie vzala do svých rukou paní učitelka Mgr. Alena Hefková, která se stala „hnacím motorem“ pro zdárné konání celé akademie. Do příprav a organizace se zapojili všichni bez rozdílu věku či pohlaví a během dvou týdnů se začal rýsovat program vystoupení, který samostatně nacvičily paní učitelky z 1. stupně se svými žáky.
  
Průvodního slova se zhostili žáci 9. A, Alena Bayerová a Vojtěch Kurfürst. Dále nesmíme zapomenout na úvodní slavnostní báseň sepsanou bývalou paní učitelkou Jiřinou Souškovou a přednesenou její vnučkou Barborou Souškovou (nyní žákyní 8.A).

Oslavná báseň
(autorka: Jiřina Soušková)

Dovolte, abych se představila,
jsem vaše škola milá,
jak já se na vás natěšila.

Za těch 80 roků
mám v sobě otisky všech vašich kroků
a vzpomínky na vaše úspěchy i pády,
na první lásky i kamarády.

Knihu příběhů bych mohla dohromady dát,
jen kdybych tak jako vy – já uměla psát.
Tak vás tu všechny vítám a přiznávám,
že stěží vás už poznávám.

Ale přec tam vidím Vláďu, Petra, Jirku, Věrku, Vlastu, Haničku,
co nosívala Bárbí na tričku.

A hle, no to je skvělé,
tam sedí bývalí učitelé a zástupci
i ředitele poznávám,
ani nevíte, jakou radost mám.

Čas rychle běží, mění se svět
a já tu stojím 80 let,
ač věkem jsem už babička,
já připadám si jak holčička.

Vždyť s každým ranním zvoněním
se mládím opět naplním.
Děti, ty se moc nemění,
stále je s nimi radost i trápení,
jejich smích, dusot po schodech i štěbetání
mi novou sílu do zdi vhání.

Kolik mnou prošlo žáků,
no co vám budu povídat,
na tisíce je mohu počítat.

Vím, že sedět ve škole je nebaví
ani cpát si vědomosti do hlavy,
však jisté je, a téměř všichni to tak mají,
že po letech na mne s láskou vzpomínají.
Já radost mám, když dozvím se,
že i ti největší rošťáci,
dovedou v životě vzít skvěle za práci.

Věřte, že učitelé tu vždy byli dobří, ba i skvělí,
všichni vždy jeden cíl měli,
lehká práce to věru není
připravit do života novou generaci.

Dohled nad nimi vždycky měl
bdělý a přísný ředitel.
Práci jsem si dala,
ale za ty dlouhé roky
jen 10 jsem jich spočítala.

A poslední – Mojmír se jmenuje
tak ten mě asi vážně miluje.
Pořád mi něco spravuje,
nové učebny buduje,
nábytek do nich kupuje,
abych tu v plné kráse
Holici stála ku okrase.

Už nevzpomínám si přesně,
koho to napadlo,
hrát ve škole divadlo.
To bylo rolí a roliček
pro pobavení dětiček.
A pyšná jsem,
že na mých prknech jako malá
ta slavná Hanka Maciuchová hrála.

Jak bylo všude veselo,
když zpívat se tu zkoušelo,
krásně pěl Rédův sbor
z oken se nesl jejich chór.

Za zimních nocí,
když vítr duje,
ještě v mých zdech
ta hudba rezonuje.

Dnes zpívat prý se nesluší,
raději si strkají sluchátka do uší,
jen pro mobily oči mají
a málo si spolu povídají.

Co bylo dávno, odvál čas,
všechno se mění zas a zas.
A tak mám jedno velké přání,
ať mám plné třídy bez ustání
a pak třeba za dalších 80 let
řeknu si pořád, je krásný tento svět.

Poděkovat vám, dovolíte mi, chci velice,
že mohu být kolébkou moudrosti Holice.
A věřte, že dokud v mých zdech zvonek bude znít,
budem se všichni dobře mít.

 

Celému programu předcházelo setkání významných hostů – vedoucí odboru školství Magistrátu Olomouce paní PhDr. Hany Fantové, předsedy komise místní části Holice pana Bc. Františka Švába, Dis., a dalších představitelů obce pana Františka Ryšánka a pana Silvestra Tomáška.  Dále byli pozváni i bývalí učitelé ZŠ Olomouc- Holice, kteří si stejně jako ostatní návštěvníci mimo jiné mohli prohlédnout v prostoru před tělocvičnou výtvarné práce žáků vytvořené pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Moupicové.

Slavnostní akademie byla zahájena v 17.00 v zaplněném prostoru školní tělocvičny a to přednesem oslavné básně, za nímž následoval milý pozdrav absolventky školy paní Hany Maciuchové (české herečky a pedagožky).  Poté již následoval připravený program žáků 1.-6. tříd a dále jednotlivců z řad nynějších žáků (žákyň 9. třídy a taneční vystoupení Anny Chromcové) i bývalé žákyně Sáry Koryčánkové (zpěv).
   

https://youtu.be/G7kNJ6SllIg

 

Celé vystoupení se neslo v přátelské atmosféře a doufáme, že si připravený program našich žáků užili jak hosté, učitelé, tak i rodiče a přátelé školy.

Text: Mgr. Lenka Černá / Foto Mgr. Ludmila Moupicová

Škola má narozeniny
(text, hudba: Z. Svěrák,J. Uhlíř, mírná úprava textu: Jiřina Soušková)

Škola má narozeniny,
my máme přání jediný,
ať tu stojí dlouhá léta do konce světa.Ať do ní chodí dětičky,
co nosí samé jedničky,
žádní žáci darebáci ani lajdáci.
Dobře je, že jsi na světě,
koukni, jak rádi máme tě,
děkujeme ti, školo milá,
žes nás učila.Škola má narozeniny,
my máme přání jediný,
ať tu stojí dlouhá léta do konce světa.