FARNOST

Římskokatolická farnost u kostela sv. Urbana, papeže a mučedníka – Olomouc  – Holice

Osoba pana faráře
Svátky a památky týdne
Bohoslužby

Kostel 1
Obec Holice byla od středověku součástí farnosti kostela sv. Mořice v Olomouci. Není přesně známo, kdy byl v obci vystavěn filiální kostel zasvěcený sv. Urbanovi. Počátkem 17. stol byl kostel přestavěn a teprve z této doby pochází o něm první hodnověrná písemná zpráva.
starý kostel  starý kostel pud  mapa Holice1833
Kostel byl v té době vybaven třemi oltáři a křtitelnicí, ve věži byly zavěšeny dva zvony. Roku 1769 zapálil blesk kostelní věž, ale ještě v témže roce byla obnovena. Roku 1791 byl malý holický kostelík přestavěn a podstatně rozšířen. Další přestavba kostela proběhla roku 1822, kdy byla změněna orientace chrámu a vystavěna nová sakristie. Roku 1843 se Holice stala sídlem samostatné farnosti. Již roku 1866 byl holický kostel v havarijním stavu a tehdy se rozhodlo o demolici starého kostela a vystavění kostela zcela nového. Jeho výstavba byla dokončena roku 1888. Zvony z původního kostela,  zrekvírované za 1. svět. války, byly ve 20. letech 20. stol nahrazeny čtyřmi novými zvony. Bohužel, nové zvony potkal stejný osud za 2. svět. války. Poslední velká oprava kostela proběhla v roce 2005.
Zvony 3 Zvony 1 Zvony 2WAT_2603a  

Nahoru

  Osoba pana faráře
administrátor excurendo – Řičica Pavel Savio

 

náves Svobody 96/56, 783 71 Olomouc – Holice
faolomouc-holice@ado.cz
telefon 585 313 660

Nahoru

 


Pořad bohoslužeb v zimním čase:

  •  pátek v 17:00 hod.
  •  neděle v 9:00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut před mší sv.


Nahoru