Bohumil Netopil

Zpět na obsah

Přísaha příslušníků československé armády v letech 1918 až 1939

„Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti􏰀 jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopus􏰁tíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti􏰀 a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati􏰀, k sobě věrně stá􏰀ti, v nebezpečí se neopouště􏰀ti, ale až do konce se bráni􏰀ti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinnos􏰁ti občanských. Tak přísaháme!“

Tak přísahal a do konce svých sil splnil přísahu náš občan Bohumil Netopil. Narodil se 29. 4. 1916 v Lobo􏰀cích, ale po smrti􏰀 své matky se jako tříletý s otcem přestěhoval do Holice. V třinácti􏰀 letech osiřel úplně a o výchovu pak pečovala jeho teta. Bylo to v době světové krize, velmi 􏰁tíživého období. Vyučil se zedníkem, ale byla nouze o práci, svízelné existenční podmínky. Byla to doba, kdy se u nás začínalo rozvíjet letectví, které mladého Netopila zcela uchvá􏰀lo. Za velmi obtí􏰁žných podmínek a odříkání se svým kamarádem Valouškem se stal členem Hanáckého aeroklubu MLL (19. 9. 1936). První činnost leteckého výcviku probíhala na neředínském le􏰀tišti􏰀, kde nadšenci do létání absolvovali bezmotorový výcvik. Školení probíhalo každou sobotu a neděli jen s polední přestávkou. Tenkrát byly teorie i prak􏰀cký výcvik poplatné době začínající letecké činnosti􏰀 u nás. Vytrvalost dokončit výcvik byla odměněna osvědčením, které Bohumil získal s velmi dobrým prospěchem a byl doporučen i se svým kamarádem Ladislavem Valouškem pro motorový výcvik.

Tehdy v letech 1936–1937 vznikla akce „1 000 nových pilotů“. Výcvik motorového létání byl již prováděn v pracovní době. Tento výcvik byl perná práce, u níž vydrželi jen 􏰀 nejhouževnatější. Létalo se od května do října. Bylo to již v době, kdy se dala jakžtakž sehnat práce pro zedníka. Zůstat bez práce, to bylo nemyslitelné, a tak vstával ve 3 hodiny ráno a na kole dojel na le􏰀tiště připravit letadlo. První start byl již ve 4 hodiny ráno, v 6:30 se končilo a pak zase rychle do práce. Po práci zase na le􏰀tiště a létalo se někdy až do 21 hodin. Samozřejmě včetně všech nezbytných prací kolem létání. Jen opravdu nadšenci a chlapi s pevnou vůlí a vytrvalos􏰁tí dokončili výcvik a složili zkoušky motorového létání s pilotním diplomem. Jako vycvičený pilot pak, až přišla jeho doba, narukoval u 2. leteckého pluku doktora Edvarda Beneše v Olomouci. Na vojně absolvoval poddůstojnickou i pilotní školu. Pak zažil ten ostudný a potupný rok, kdy byla naše republika všemi zrazena a okupována hitlerovským Německem. Jak směšně znělo poučení o zachování vojenského tajemství, když bylo kolem plno zrady. Tehdy si propuštění vojáci začali uvědomovat tu hrůzu a neštěs􏰁tí, které potkalo náš národ. Armáda byla rozpuštěna, vojáci se vrá􏰀li do civilních zaměstnání a přidali se k odporu pro􏰀 okupaci organizovaném sportovním celonárodním spolkem Sokol, který organizoval ilegální odchody lidí odhodlaných bojovat za svobodu Československa do zahraničí.

 

Dne 29. 6. 1939 odjel Bohumil s Ladislavem Valouškem do Ostravy a po domluvě, za pomoci železničáře Sochorka, večer naskakují do rozjíždějícího se vlaku a ukryti􏰀 na WC opouštějí Protektorát.