Paměti obce Holice

Snímek paměti Holice a
Původní text knihy na této webové prezentaci je doplněn samostatně digitalizovanými reprodukcemi ve vyšší kvalitě. Zobrazení ilustrací bude odpovídat nastavení Vašeho počítače. Pro zajištění plynulého prohlížení knihy jsem chronologicky rozdělil text do tří samostatných částí.

Období před rokem 1918            Období od roku 1918 do současnosti          Ze života obce