Sbor dobrovolných hasičů

Zpět na obsah

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLOMOUC-HOLICE
Sbor dobrovolných hasičů v Holici byl založen již roku 1884. Došlo k tomu z iniciativy čtyř holických občanů – Martina Kluky, tehdejšího starosty obce, Františka Košuta, Vavřina Kožušníčka a Jana Vykopala. Sbor tak patří mezi nejstarší a nejdéle fungující spolky nejen v Holici, ale v celé Olomouci a okolí.

zalozeni sboru_1894

V roce 1995 byla založena i Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je od té doby pravidelně povolávána k zásahům nejen v Holici, ale i v jiných městských částech. V případě velkých mimořádných událostí jako jsou například povodně, vyjíždí členové jednotky na pomoc i mimo území města (např. v roce 2014 výjezd do povodněmi postižené Prahy). Jednotka má nyní 14 členů, kteří se pravidelně účastní cvičení, školení a jiné odborné přípravy, aby byli schopni v případě potřeby co nejlépe plnit své úkoly při zásazích. Od roku 2000 se členové jednotky věnují vodnímu záchranářství. Jedná se o odbornou specializaci pro případy zásahů právě při povodních. Vybraní členové působí také v rámci lezecké skupiny.

Cvičení vodácké skupiny – Lazce 2014

Sbor samotný má mnoho aktivit. Jeho členové provádí požární hlídky na sportovních či kulturních akcích v Olomouci. Zejména ženské členky se věnují také osvětové a informační činnost pro děti z olomouckých MŠ a ZŠ, kterým vysvětlují základy práce hasičů a požární ochrany. Sbor se každoročně začátkem září účastní akce s názvem „Den s hasiči a městskou policií“, která se koná pod záštitou odboru ochrany, a na které jsou prezentovány technika a činnost těchto složek.

Holické kombajn 2013

Okrsková soutěž Chválkovice - soutěžní týmy
Okrsková soutěž Chválkovice – soutěžní týmy

Sbor každoročně v červnu a v srpnu pořádá v Holici kulturně-společenskou akci s živou hudbou pod názvem „Noc hasičů.“ Od roku 2011 se vždy na první říjnovou sobotu koná netradiční hasičská soutěž pod názvem Holické kombajn, která je určena nejen šestičlenným soutěžním týmům, ale i jednotlivcům – jak hasičům, tak široké veřejnosti. Sbor se také několikrát podílel na pořádání dětského dne v Holici.

Zejména mladší členové se věnují také požárnímu sportu. Mužské i ženské družstvo se účastní pohárových závodů v okolních obcích i série Tohatsu fire cup, na kterých se jim nezřídka daří dosahovat i na medailové pozice.

V roce 2014 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Holici již 130 let od zahájení své činnosti, kterou po celou dobu nepřetržitě vykonává. Již od konce předminulého století se tento spolek podílí na ochraně zdraví a majetku občanů i na rozvoji spolkového života v obci.

Predani_DA_1946 001     Okrskove_cviceni_1934 001

Náš sbor má v současnosti 38 členů (z toho 8 žen) a rádi do svých řad přijmeme další muže či ženy, kteří by se chtěli stát dobrovolnými hasiči a rádi by pomáhali svým spoluobčanům, věnovali se požárnímu sportu nebo se podíleli na oživení společenského života v Holici.

VW Transporter – zásahové vozidlo SDH Holice

Webové stránky:  sdholholice.webnode.cz ,   email: sdholholice@volny.cz

Nahoru