Rodinné centrum Heřmánek

Zpět na úvod

h1a

Rodinné centrum Heřmánek, jako profesionální průvodce na cestě životem s dětmi, nabízí po celou dobu své existence svým návštěvníkům smysluplné využití času a aktivní prožívání rodičovství.
Najdete nás na adrese Náves svobody 41, 779 00 Olomouc- Holice (v budově pošty).

h1  h2

Mateřské centrum (MC) Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to díky aktivnímu přístupu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi s ostatními rodinami. V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla žádná nabídka tohoto druhu. Aktivity byly realizovány na dobrovolné bázi v prostorách nevyužívaného oddělení mateřské školy. Náplň tvořily – program v herně, laktační a výživová poradna a půjčovna pomůcek pro kojící maminky. V prosinci 2006 vzniklo na popud MC Heřmánek občanské sdružení Heřmánci. Téhož roku se naše MC Heřmánek stalo členem Sítě mateřských center (dále Síť MC).

V roce 2007 jsme získali za naši činnost ocenění „Společnost přátelská rodině“ a certifikát Laktační ligy „Místo přátelské kojení“.
Od září 2008 do současnosti máme otevřeno každý den v týdnu, pravidelně jsou v nabídce víkendové programy.
Od roku 2009 je Heřmánek členem Unie neziskových organizací Olomouckého kraje.
V roce 2010 jsme se přestěhovali do nových prostor.
V roce 2011 jsme se z centra mateřského (MC) stali centrem rodinným (RC).
V roce 2012 byla po stavebních úpravách a rekonstrukci suterénu MŠ Holice nově otevřena školící místnost se zázemím. V roce 2012 jsme získali Baby Friendly Certificate, ocenění Místo přátelské rodině a úspěšně jsme prošli základním auditem Rodina & zaměstnání Ministerstva práce a sociálních věcí
V roce 2013 jsme získali plný certifikát auditu MPSV. Stali jsme se charitativním partnerem Mattoni ½ Maraton Olomouc.  Zapojili jsme se do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Poprvé jsme pro děti pořádali příměstské letní tábory.
V roce 2014 jsme přidali k letním ještě zimní příměstský tábor. Registrovali jsme se do Sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička. Podpisem jsme se připojili k Memorandu o podpoře uznávání neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží MŠMT. Také jsme úspěšně obhájili ocenění Společnost přátelská rodině v rámci soutěže Sítě MC.
I v roce 2015 jsme pokračovali v aktivní práci na komunitním plánování sociálních služeb města Olomouce, pracovní skupina Děti, mládež a rodina a také na akčním plánu rodinné politiky města Olomouce (od roku 2014). S Magistrátem města Olomouce mj. spolupracujeme také při obřadech vítání občánků, speciální dárek získává 1. dítě narozené v Olomouci v daném roce.

IMG_9195  h3

V současnosti naše programy probíhají ve vybavené herně, která je ideálním místem pro hru, setkávání s vrstevníky, předávání zkušeností, povzbuzení mezi rodiči. V nabídce je však také odborné i svépomocné poradenství, vzdělávání (místnost mimo hernu), hlídání dětí, adaptační programy před nástupem do školky, akce pro celé rodiny, odpolední kroužky atd.  Kromě pravidelných programů jsou v nabídce také jednorázové besedy, workshopy, výlety atd.

Máte-li zájem být informováni o všem zajímavém, co se v Heřmánku děje, registrujte se mezi odběratele newsletteru na rc-hermanek@seznam.

hprogram