Zápis z komise

Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 3.3.2021

(online jednání prostřednictvím aplikace Google Meet od 18:00 do 19:00 hod)

Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ
Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Jiří Koch, Stanislav Kovář, David Kapsia, Pavel Hanák a František Šváb.
Nepřítomni: Yvona Kubjátová – omluvena
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

Rozpočet KMČ na rok 2021

  • Požadavky na opravu komunikací z částky 200 000,- Kč (rozpočet ODÚR)
  • Požadavky KMČ na akce v rámci estetizace z částky 300 000,- Kč

O realizaci jednotlivých položek bude rozhodnuto po vyhodnocení cenových nabídek.

Ostatní – požadavky na SMOL

  • KMČ žádá o projednání výzvy k uvedení do původního stavu části pozemku 1929/1 v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce na Návsi Svobody a jeho neoprávněnému využívání k parkování motorových vozidel s majitelem nemovitosti na pozemku 55/1 v uvedeném k.ú..
  • KMČ žádá Městskou policii Olomouc o důsledné řešení parkování na zelených plochách v rámci městské části Holice – zejména lokality Náves Svobody, ul. Hamerská a ul. U Hřiště.
  • KMČ upozorňuje na dlouhodobě zaparkované nepojízdné vozidlo na okraji vozovky před domem Sladkovského 160/53.
  • KMČ žádá o opravu chodníků a vozovky v ul. Staškova, kde došlo ke zhoršení stavu komunikace po provedené výměně plynového rozvodu. Podle původního projektu měla být komunikace opatřena novým asfaltovým povrchem.

Další jednání KMČ se uskuteční 7. dubna 2021 od 18:00 hod v závislosti na platných opatřeních vlády ČR a hejtmana Olomouckého kraje. Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu, případně mohou na uvedených emailových adresách požádat o přístup do online jednání KMČ.

Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 5.3.2021.