Píšete komisi

V této části najdete korespondenci zaslanou na adresu KMČ prostřednictvím emailové adresy info@naseholice.cz nebo poštovní schránky, umístěné na chodbě u dveří detašovaného pracoviště MmOl v Holici, náves Svobody 41 (pošta).Email ze dne 6.10.2021

Vážený pane Ryšánku. 
Dlouho jsem přemýšlela, zda Vám odpovídat na Váš meil.
Dnes jsem se rozhodla, že to bude určitě lepší, alespoň v tom, že uvedu věci na pravou míru. 
Zvlášť když jsem si přečetla zápis z KMČ ze dne 8.9.2021.Situace v části ulice U solných mlýnů je opravdu složitá. Neříkám, že každý den, ale dosti často !Dovolili jste, aby ulicí projíždělo velké množství velkých nákladních automobilů, které zajišťují zásobování na výstavbu bytových domů U solných mlýnů ! Bez vědomí KMČ a také bez vědomí MMOl se v bývalém areálu KOVO – DŘEVO shlukuje velké množství nákladních, dodávkových a osobních vozidel, které tam bez jakéhokoliv povolení parkují, opravují, mají tam své firmy. Přesto, že původní účel užívání tohoto prostoru ( který ještě nikdo nezměnil !!! )  jsou sklady ! Nedovedete si představit, jaký je v ulici provoz ! V ulici, která měla sloužit jako obslužná komunikace pro rodinné domky. Dostávám se k Vašemu zápisu z KMČ . Při rekonstrukci ulice U solných mlýnů MUSELI mít všichni majitelé rodinných domků vybudovány vjezdy na své pozemky, případně vybudováno parkovací stání na zeleném pásu ! ( Ja píšte v závěru zápisu ze schůze KMČ – vyplývá to ze zákona ) Věřím, že tohle může potvrdit i pí. Kubjátová. 
Takže nemáte pravdu v tom, že na silnici parkují auta obyvatel rodinných domů ! Na silnici opravdu parkují pouze auta firmy SAFETY PRO. 
A to od loňského podzimu, kdy si firma zastavěla svůj dvůr přístavbou a tím znemožnila parkování na svém pozemku. Já když jedu kamkoliv na školení tak není vždy pravidlem, že parkuji poblíž školícího střediska ! 
Vozovka už dnes nevyhovuje zákonu – nemá dostatečnou šířku, aby tam podélně parkovala vozidla. A ještě při tom velkém objemu projíždějících aut od Přerovské do areálu a zpět ! 
My, stávající obyvatelé ulice U solných mlýnů, máme kolikrát velké problémy s projetím ulice, neboť velké nákladní auto neuhne a my musíme celou ulicí couvat zpět až k BB DESIGNu. A jelikož je ulice průjezdná až na ul. Sladkovského, tak je to někdy docela slušný problém !Pokud by jste tedy znal podrobně situaci v naší ulici, jistě byste nenapsal, že s umístěním DZ B 29 nesouhlasíte !Možná by se dalo souhlasit se zákazem stání po dobu od 8,00 hod. do 16, 00 hod., t.j. v době, kdy probíhá školení ve firmě SAFETY.Pozorně čtu Vaše zápisy z KMČ a ne vždy máte zcela pravdu. 
Proto doufám, že DZ zákaz stání s dodatkovou tabulkou “ po dobu od 8,00 do 16,00 hod “ bude brzy  na silnici umístěna. 
S pozdravem 
Dana Crhová


 
 
Email ze dne 10.3.2019

Dobrý den,

bylo by dobré provést rekonstrukci povrchu vozovky od silnice SSOK  II/570 ( od Holických rybníků ) po ul. Holická ( křižovatka u bývalého Nealka ).

V noci, při snížené viditelnosti obzvlášť,  je silnice až nebezpečná. Samý výmol, krajnice vymačkané a co je nejhorší, že chybí vodorovné dopravní značení. Řidiči mají problém při špatném počasí v noci najít krajnici silnice! Silnice je pro hustý provoz značně zanedbaná.
Bylo by určitě dobré uvažovat o rekonstrukci v co nejkratším termínu už proto, že výstavbou průmyslové oblasti v Holici ul. Šlechtitelů značně narostl provoz.

Dále sleduji provoz“ kolařů“ na nové cyklostezce z Holice na Nový Svět. Jak se dalo očekávat, u stezky která vede někam do prostoru v průmyslové oblasti, žádné velké využití.
Kolaři stále jezdí ve velkém po velmi nebezpečném úseku na Nové Sady z Holice a opačně po silnici SSOK kolem rybníků. Apelujte na  protažení cyklostezky na Nové Sady k mostu přes Moravu podél silnice.

Na silnici SSOK  II/570 kolem rybníků dochází často i k tragickým nehodám. Pro cyklisty je zvláště nebezpečná v období, kdy musí silnici využívat při cestě za prací. Ráno a v noci při snížené viditelnosti obzvlášť. Kolem rybníků a Moravy bývají často mlhy a silnice je pro hustý provoz úzká a pro cyklisty velmi nebezpečná!

Děkuji
Leoš Šimek

………………………

Vážený pane, pane Šimku,

děkuji za Váš podnět. Sledoval jsem Vaši komunikaci s panem náměstkem Šnevajsem a vedoucí odboru dopravy z ledna tohoto roku. Situaci na ulici Šlechtitelů znám, jedná se o dlouhodobý stav a musím potvrdit vaše slova, že jízda v noci, či za špatného počasí vyžaduje velkou dávku pozornosti, zejména v úseku s povolenou rychlostí do 90km/h.
K případné rekonstrukci této vozovky – za KMČ počkáme na výsledek diagnostiky a rozhodnutí odboru dopravy o dalším postupu, v rámci jednání se zástupci tohoto odboru projednáme možnost provedení vodorovného dopravního značení. Musím Vás ovšem upozornit, že i v případě rozhodnutí o potřebě rekonstrukce vozovky se nebude jednat o investiční akci s krátkodobým termínem realizace.
 
K otázce cyklostezky – minulý týden jsem se účastnil jednání ohledně projektové dokumentace na další část cyklostezek v rámci tzv Holického lesa. Součástí tohoto projektu je vyvedení cyklostezky směrem na Nové Sady, v první fázi se má jednat o překonání ul. Šlechtitelů a pokračování po křížení ul. Keplerova s polní cestou. Další pokračování této části cyklostezky nebylo předmětem jednání, ale vzhledem k angažování Ing. Loserta, koordinátora cyklistické dopravy je zřejmé, že se jedná o vytvoření uceleného systému cyklostezek propojující městské části.
 
Ohledně samotné křižovatky Šlechtitelů – Keplerova – Vás odkážu na tiskovou zprávu na webových stránkách magistrátu ze dne 23.11.2018 „Město chce lepší silnice. Při spolupráci s krajem to půjde rychleji“ . Město má zájem o větší bezpečnost v této části, vzhledem ke křížení městské komunikace a tzv. krajské, je třeba společného postupu obou vlastníků.
 
Závěrem doplním, že současná KMČ od počátku svého působení má jako hlavní prioritu zlepšení stavu holických ulic zejména v obytné zástavbě, viz článek v únorovém vydání Holických novin. Bohužel, naše požadavky na rekonstrukce překračují reálné možnosti města, na komisi máme sestavený žebříček priorit, ale nikdo nám nezajistí, že vše půjde podle našich představ. Minimálně v souvislosti s výstavbou mostu přes železniční koridor na ul. Holická se v horizontu dvou až tří let dočkáme rekonstrukce ulic Holická a Sladkovského, za komisi budeme rádi, když se podaří zahájit připravenou rekonstrukci ulic Hanácká a Jaselská. Samostatnou kapitolou je vozovka na návsi, kde se každým rokem stav výrazně zhoršuje a případná oprava se prodražuje.
 
S pozdravem
František Ryšánek

Email z 5.3.2019

Dobrý den,
 
Chtěl bych se zeptat jestli je v plánu do budoucna oprava křižovatky a vozovky ulice Sladkovského a Holická poblíž lékarny holice. Přejíždění přes koleje jak na ulici Sladkovského a i Holická je v dle mého názoru v kritickém stavu a pro auta a cyklisty to není vůbec ideální. Párkrát sem bohužel viděl cyklustu spadlého na zemi.
Dále bych se chtěl zeptat jestli je v plánu oprava vozovky na ulici „u Cukrovaru“ hlavně teda v oblasti poklopů pro kanalizaci je to propadlé a vyhýbání se kanálům spíš představuje tobogán kdy v autě létáte ze strany na stranu.
Předem děkuju za odpověď
 
S pozdravem Tomáš Albrecht
…………………….
Dobrý den, pane Albrechte,

 
omlouvám se, že jsem nereagoval na Váš první email z ledna tohoto roku. Možná jste ze zápisu únorové schůze komise zjistil, že jsme projednávali vaše připomínky.  Na základě vašeho emailu jsme formulovali tento požadavek vůči MMOL:
„V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ul. Sladkovského vyzvat majitele železničních vleček (kolejí) k zajištění opravy železničních přejezdů na této ulici, případně jejich zrušení. Jedná se o tři přejezdy v části mezi křižovatkou s ul. U solných mlýnů a Holická, kde je využíván pouze přejezd do areálu ADM Olomouc s.r.o.. Nejhorší situace je dlouhodobě u přejezdu vlečky do bývalého skladu nábytku za ul. U solných mlýnů. Tato trať je nezpůsobilá provozu, přejezd je nebezpečný pro cyklisty. V celém úseku chybí chodník pro chodce, chodci využívají vozovku. Vzhledem k intenzitě provozu v této části (kamiony, cyklisti a chodci) jedná se o velmi nebezpečné místo. Všechny tři přejezdy jsou na pozemcích ve vlastnictví města.”
 
K ulici U Cukrovaru – necháme posoudit stav jednotlivých vpustí, zda je možné formou lokálních oprav hrazených z rozpočtu komise zlepšit situaci. Na celkovou rekonstrukci vozovky aktuálně není prostor.
František Ryšánek
 

Email z 5.3.2019

…………………………..

Dobrý den,

děkuji za Váše podněty, teto týden je projednáme na schůzi komise.
Dovolím si krátce k ulicím Hanácká a Jaselská. Na opravu těchto ulic je zpracovaná dokumentace, včetně stavebního povolení. Zahájení rekonstrukce je tedy otázkou priorit a dostatku finančních prostředků v rozpočtu města. Na základě požadavků komise dojde v krátké době k místnímu šetření ze strany příslušného odboru magistrátu, kde předpokládám opět podpoření připravené rekonstrukce.
 
Přechod na Hamerské bude větší problém, byť v samotné křižovatce to vypadá, že stačí nastříkat jen bílé pruhy přechodu. V projektové fázi rekonstrukce Hamerské se přechod údajně řešil v blízkosti autobusových zastávek, ale navrhované řešení nesplňovalo požadavky dopravní policie. Nebyl jsem u samotných jednání, ale přechod byl požadován již při rekonstrukci. Místo toho tam je tzv místo pro přecházení, je to oficiální pojem a používá se na komunikacích s menším provozem. Argumentovali jsme , že Hamerská to rozhodně není, navíc v prognózách se počítá s dalším  zvýšením intenzity provozu. Zkusíme to znovu.
 
S pozdravem a poděkováním

František Ryšánek

 
…………………….

Vážený pane předsedo,

 
děkuji Vám za odpověd, za vysvětlení některých faktů a projednání na příštím zasedání. Co se týče opravy silnice, k tomu nemáme další dotazy, očividně je to v řešení.
Co se týče místa pro přecházení, tomu rozumím. Nicméně konkrétně “naše” místo dle všeho splňuje zákonné požadavky pro zřízení přechodu pro chodce a nejbližší řízená křižovatka s přechodem pro chodce je od něj vzdálená více než čtyřnásobně oproti zákonem dané vzdálenosti 50 m. A jak říkáte, Hamerská rozhodně není komunikace s menším provozem, ba naopak je velmi frekventovaná. Bylo by zajímavé zde posadit brigádníka, aby ve všední den spočítal počet projíždějících aut. Myslím, že by se všichni divili.
Děkuji za vstřícnost a o znovu předložení argumentů pro zřízení přechodu pro chodce.
 
S pozdravem,
Tomáš Titz

E-mail ze dne  11.2.2019

Vážený pane předsedo,

vážení členové komise městské části Olomouc – Holice,
 
dovolte mi, prosím, obrátit se na Vás v níže uvedené záležitosti, která přímo souvisí s dlouhodobou snahou řešit parkování a dopravní situaci v ulicích Staškova a U hřiště.
 
Se zájmem jsem si nejen já, ale i další sousedé, přečetl únorové vydání Holických novin, v němž se o tuto záležitost zajímáte. Zároveň jsem však znepokojen Vaším rozporuplným návrhem řešení, které spatřujete ve zjednosměrnění uvedených ulic a umístění dopravní značky omezující nejvyšší povolenou rychlost.
 
Jak jistě víte a mohli jste se na místě samém přesvědčit, není problémem rychlost projíždějících vozidel, ale zejména dopravní zatíženost ulic parkujícími vozidly. V případě přistoupení ke zjednosměrnění uvedených ulic však vzniknou nové, nebezpečné dopravní situace, nehledě na ten fakt, že za stávajícího stavu více aut do ulice Staškova nedostanete (parkuje se po obou stranách ulice) a do ulice U hřiště paradoxně více aut přivedete. Jistě chápete, že je spíše zájmem všech situaci zklidnit a vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele, kteří v uvedené ulici trvale bydlí, než naopak.
 
1. při zjednosměrnění části ulice U hřiště směrem od ulice Přerovská bude jedinou příjezdovou variantou odbočení ze čtyřproudové komunikace, což je zejména v období hustého provozu velmi nebezpečné a ulice Přerovská na to není uzpůsobena.
2. při zjednosměrnění části ulice U hřiště směrem od ulice Staškova vzniká nově velmi nebezpečná situace pro vozidla odbočující směrem na Přerov. Vozidla opět odbočují na čtyřproudovou komunikaci.
 
Stejně jako další obyvatelé uvedených ulic, jsem i já toho názoru, že z pohledu technického řešení se jako nejoptimálnější jeví úprava šířky chodníku v ulici U hřiště a vytvoření klasické ulice s možností parkování po obou stranách a v obou směrech, případně vytvoření tzv. obytné zóny.
 
S ohledem na neustále se zhoršující situaci a Vaši snahu tuto situaci řešit, žádám Vás tímto o veřejné projednání za účasti kompetentních osob včetně zástupců Městské policie a sdělení termínu tohoto jednání. Zároveň Vás žádám o sdělení výsledku vyhodnocení analýzy dopravy, prováděné v ulici U hřiště ve 4.Q loňského roku.
 
S úctou
František Šváb
*****************
Možnost zjednosměrnění  ulic Staškova a U Hřiště byla projednávána  na základě podnětu Odboru strategie a řízení MMO v souvislosti s aktualizací akčního plánu „Plánu udržitelné městské mobility Olomouc“ (PUMMO) jako jedna z možných variant řešení situace v těchto ulicích. V rámci diskuse komise došla k závěru, že v současné situaci není změna režimu v těchto ulicích přínosem. viz zápis z jednání komise.
K měření intenzity dopravního provozu v závěru minulého roku – výsledek měření nepotvrdil zvýšený provoz, četnost nákladních vozidel odpovídá provozu vozidel TSMO.
 
S pozdravem
František Ryšánek
 
 

E-mail ze dne  7.2.2019

 Dobrý den, dne 6.2 2019 jsem se zúčastnil schůzky KMČ, kde jsem přednesl svoje podněty, které touto formou podávám písemně :
 
– V ulici U solných mlýnů v blízkosti lékárny je pět překopů silnice, které po letech od ukončení prací jsou buď nedokonale opravené, nebo již propadlé o několik cm. Při průjezdu automobilů nastává zvýšený hluk a vibrace, čímž může docházet k poškození přilehlých domů.
     Bylo by potřeba vadné překopy profrézovat a opravit novým asfaltem.
 
– Chodník od lékárny směrem do středu Holice částečně neexistuje. Pokud ano, tak při střetu s vozovkou jsou vysoké obrubníky, které činí potíže při zdolávání jak starým osobám, tak maminkám s kočárky a dětmi,
     Pro posouzení je potřeba projít trasu fyzicky.
 
– Koleje za lékárnou tamtéž tvoří snad „kolejový uzel“, známý pouze z nádraží. Používá se pouze jedna ˇ
trať, ostatní jsou dávno nepoužívané (zrušené ?). Vozovka je vytlučená, nerovná, přestože po ní projíždějí desítky kamionů denně z přilehlých firem.
    Koleje jsou nebezpečné hlavně pro cyklisty – několik pádů jsem viděl a sám jeden zažil.
 
– Další dotazy :
 
– Plánuje se při stavbě nového přemostění železniční trati u bývalého pivovaru chodník podél vozovky z Nového světa směrem k Holici/případně cyklostezka ? Chybí také veřejné osvětlení.
– Je nějakým způsobem monitorován zápach z podniku AMD (bývalé Milo) a z LS (bývalý MEZ) ?
Z prvního je zápach trvalý, často celý den. Druhá firma zřejmě vypaluje vinutí elektromotorů pouze
v noci. Dle mého názoru se jedná o karcinogenní látky.  “ v noci se to nějak rozptýlí …. „
     Nepředpokládám, že by tyto firmy platily za zamořování ovzduší – nebo se mýlím ?
 
 
   7.2 2019                                                            Kubes Libor
 
*******************
Dobrý den,
děkuji za Vaše podněty.  Většinu jsme již zařadili do plánu oprav komunikací (chodníků) na tento rok, kde máme jako komise k dispozici částku 300tis.CZK. Po ocenění jednotlivých akcí se rozhodne o jejich realizaci. Dále jsme předali požadavek na MMOL na řešení situace železničních přejezdů na ulici Sladkovského. O průběhu jednání Vás budeme informovat.
S pozdravem
 
František Ryšánek

předseda KMČ


E-mail ze dne 14.1.2019

Dobrý den, mám více dotazů:

  1. ve schránkách už visí zápis z poslední schůze KMČ, ale na webových stránkách dosud není uveřejněn. Přitom projednávané záležitosti jsou pro nás dost „žhavé“ a potřebují komentář.
  2. Proč některé dotazy nebo podněty jsou uvedeny na stránce „Píšete komisi“ a jiné nikoliv?  Z našeho domu, pokud je mi známo, byly poslány nejméně 4 dotazy nebo podněty ke KMČ.
  3. Jakým způsobem je vybrán předseda KMČ – je jmenován nebo volen?
  4. Kdo vyřizuje podněty a dotazy v rubrice „Píšete komisi!“?

Děkuji za odpovědí a doufám, že budou veřejně dostupné i ostatním a že nepůjde, tak jak v minulém období, jen o neveřejnou, skoro soukromou, korespondenci, která je vlastně mimo zápis, byť obsahuje sliby (plané?) – mám ji uloženou a mohu doložit.

Se srdečnými pozdravy

MUDr. Helena Jílková,

**********************

Dobrý den, paní Jílková,

děkuji za Váš zájem o fungování komise, jako současný předseda odpovím na Vaše otázky.
 
1. Dnes je 14.1., poslední schůze byla dne 9.1. a zápis z této schůze není aktuálně k dispozici. Na vývěskách i na webových stránkách je uveden předchozí zápis ze schůze z 5.12.2018.
 
2. Máte pravdu, v tomto jsem byl nedůsledný, mám prostor ke zlepšení. Vím, že z Vašeho domu chodí zprávy ze dvou adres. Bohužel, se změnou legislativy budeme muset posuzovat každý dotaz před jeho zveřejněním, zda neobsahuje osobní, nebo jiné důvěrné údaje. Ne všechny dotazy se mohou zveřejnit.
 
3. Neodpovím Vám úplně přesně, nebyl jsem u žádného jednání ohledně personálního obsazení  komisí. Vím, že jednotlivé politické subjekty v rámci nově vzniklého zastupitelstva se podílí na obsazení všech odborných komisí a komisí městských částí minimálně tím, že podají návrhy svých zástupců do jednotlivých komisí. Výsledné návrhy schvaluje rada města a jmenuje jednotlivé osoby do funkce předsedy komise nebo jejího člena.
 
4. Správu emailové adresy info@naseholice.cz provádím já osobně. Přijaté dotazy jsem většinou zasílal na předsedu komise pana Švába, výjimečně jsem odpověděl přímo. Odpovídal jsem zpravidla na obecné dotazy ohledně popelnic, webu a pod.. Vaše podněty jsem předával panu Švábovi hlavně z důvodu, že nejlépe zná problematiku ulice U Hřiště. Emailovou schránku používáme hlavně na komunikaci ohledně Holických novin.
Předpokládám, že na způsobu správy se v blízké budoucnosti zásadně nic nezmění, profesionálního správce stránek si nemůžeme dovolit.   Novinkou bude, že do zpracování odpovědí se zapojí více členů komise podle jejich zaměření. Všichni kolegové z komise jsou aktivní, mají zájem o práci v komisi, dva členové komise jsou současně členy zastupitelstva. Škoda nevyužít celý potenciál komise.
 
Ještě jednou děkuji za váš zájem a přeji Vám příjemné dny.
 
S pozdravem
František Ryšánek
předseda KMČ 4. Olomouc – Holice
 

E-mail z 28.9.2018

Vážený pane předsedo,

 
chtěl bych Vás touto cestou požádat, aby KMČ Holice projednala změnu znělky místního rozhlasu. Pokládám za nedůstojné dospělých občanů, když je hlášení uvedeno dětskou písní. Tato píseň má jistě své využití, ale rozhodně se nehodí jako znělka místního rozhlasu.
Prosím Vás, pane předsedo, abyste zajistil projednání a schválení nové znělky celou komisí. Pamatuji si, že se tato záležitost již v minulosti řešila a tenkrát došlo ke „změně“ z jedné písně Z. Svěráka a J. Uhlíře na jinou, což nepovažuji za vyhovující řešení.
Jsem přesvědčen, že nová znělka by měla být kratší než stávající (v délce maximálně 1 minutu) a pouze orchestrální, protože místní rozhlas není k přenosu zpívaných písní technicky uzpůsoben.
 
Předem děkuji Vám i ostatním členům komise za pozornost věnovanou této žádosti a doufám v kladné vyřízení.
V úctě
Aleš Zapletal
************************

Vážený pane Zapletale,

dovolte mi, prosím, vyjádřit se k Vašemu emailu.
 
Váš požadavek byl sdělen v rámci říjnové schůze Komise městské části. Znělka rozhlasu je věcí vkusu, což znamená, že někomu se líbí a někomu naopak nelíbí. Je to naprosto přirozené. Můj osobní názor v této záležitosti není podstatný, nicméně Vaše připomínka je naprosto ojedinělá. Jinými slovy chci říct, že se ke mně nedostala žádná jiná negativní reakce na stávající znělku. Zároveň je třeba podotknout, že znělku nelze měnit na přání jednotlivců. Její smysl právě spočívá právě v tom, že jakmile ji lidé uslyší, ví, že bude následovat hlášení místního rozhlasu. Osobně se změně znělky nebráním, ale i tato skutečnost má určitá pravidla a měla by mít určitý smysl s ohledem na výše uvedené. Proto jsem navrhl uspořádat anketu v rámci webu městské části a pověřil tím pana Ryšánka. Zároveň se dotáži na magistrátu a svých kolegů z jiných městských částí, jakou znělku používají oni. Je možné, že nám magistrát znělku určí sám. I to je možné. Pak již však nebude možnost výběru a je možné, že ani tato znělka se Vám nebude líbit. Věřím však, že se podaří najít takovou znělku, jež bude přijatelná pro většinu obyvatel naší městské části a zároveň se podaří nalézt i finanční prostředky na opravu místního rozhlasu. Bez jeho funkčnosti je výběr znělky nepodstatný.
 
S přáním krásného dne
František Šváb
předseda KMČ Olomouc – Holice
 

 
E-mail z 20.6.2017

Dobrý den, vinou rekonstrukce ulice Hamerská, hlavně díky válci, který udusává zeminu, praskají přilehlé domy. Na koho se obrátit, aby se rekonstrukce dělala šetrněji a domy nám nespadly na hlavu?

S pozdravem
Hlaváček

**********************

Dobrý den,

odpovědnou osobou za provedení uzavírky na straně zhotovitele:  ALPINE Bau CZ a.s., IČO: 02604795, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, je Petr Kubáček, tel.: 601 563 774. Pokud budete mít opakovaný problém, kontaktujte pana Švába, předsedy komise, který Vaši připomínku předá zhotoviteli na kontrolním dnu.

S úctou

Bc. František Šváb, předseda KMČ


E-mail ze dne 26.5.2017

Dobrý den,
chci se zeptat na postoj KMČ ke stále se zhoršující situaci s bezdomovci a tzv. nepřizpůsobivými jedinci, kteří svým chováním znepříjemňují život obyvatelům některých částí Holice. Žebrání u zastávek na Návsi Svobody, celodenní popíjení krabicového vína na ulicích U Potoka, Emy Destinové, Na krejnici i jinde. Sprosté nadávky v opilosti a absolutní pohrdání za střízliva, dokonce vyhrožování. Určitě nejsem sám, koho tato situace trápí. Zvlášť v této době, kdy se otepluje a celý problém se bude jako každý rok stupňovat.

S úctou,
Pospíšil Daniel
Holice

********************

Dobrý den, pane Pospíšile,
Reaguji na Váš dotaz ohledně postoje KMČ k situaci s bezdomovci apod.   Tuto otázku řeší komise pravidelně na každé schůzi za účasti zástupce městské policie. Pokud máte zájem zapojit se do diskuse a sdělit své připomínky přímo tomuto zástupci, můžete přijít na jednání komise. Nejbližší termín je 7.6.2017 v době od 18:00 do 20:00 hod.

Váš požadavek je zařazen do programu této schůze.

S pozdravem

Bc. František Šváb, předseda KMČ


E-mail ze dne 8.9.2016

Dobrý den,
tímto bych chtěl požádat o změnu dopravní situace na ulici Jaselská. Návrh již byl projednáván na komisi městské části Olomouc Holice dne 31.8.2016.

Navrhujeme změnu na jednosměrnou ulici od křižovatky Jaselská/Hamerská po křižovatku Jaselská/Hanácká a na začátek ulice Hanácká/Jaselská umístit dopravní značku zákaz odbočení do leva.
Důvod proč žádáme o tuto změnu je, kvůli zvýšení dopravního provozu a nepřiměřené rychlosti aut, které se snaží objet světelnou křižovatku. Je to nebezpečné nejen pro obyvatelé, ale i pro zákazníky obchodu, který se zde nachází, zejména pří průjezdu větších dodávkových vozidel a zásobování.

Děkuji
S pozdravem
Tomáš Pernička
Jaselská 3 ,Olomouc

**************************

Vážený pane Perničko,
Váš požadavek na změnu dopravního značení v ulicích Jaselská a Hanácká byl předán k posouzení odbornému útvaru magistrátu – oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství v rámci Odboru koncepce a rozvoje. O výsledku Vás budeme informovat.

S úctou
Za KMČ
František Šváb, předseda komise


E-mail ze dne 7.6.2016

Dobrý den,
Vzhledem k tomu,že jsem 2.6.2016 zjistil změnu dopravního značení v ulici U Mlýna, chtěl jsem se zeptat na užitečný důvod této změny. Podle mne to přináší, tak jsem to zažil osobně ale i z volného pohledu na dění v tomto místě, stává se toto místo nebezpečné jak pro řidiče tak i chodce. Pokud měl být zakázán či omezen provoz nákladních vozidel tak určitě jinak.

Děkuji předem za vaši odpověď
S pozdravem
Mašek J.

************************

Vážený pane Mašku,
užitečným důvodem této změny je snaha o zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Přemysla Oráče a bezpečnější výjezd motorových vozidel z ulice Pode Mlýnem. KMČ se touto problematikou zabývala na základě dlouhodobého podnětu občanů, který následně zapracovala do „Žádosti o revizi dopravy na území městské části Holice“ a předala k posouzení na MMOl. O realizaci rozhodl DI Policie ČR a MMOl. Záměr byl uveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce.

S úctou
Za KMČ
František Šváb, předseda komise
/materiál Žádost o revizi dopravy na území městské části Ol.-Holice  je dostupný na  www.naseholice.cz – Doprava/


E-mail ze dne 4.3.2016

Dobrý den,
bylo by možné opět zviditelnit parkovací místo pro invalidy a držitele ZTP a ZTP/P na Návsi Svobody 37 u ordinace MUDr. Petrové.

Děkuji za odpověď.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Eva Sedláčková

**********************

Nahlášeno na TSMO. Dle sdělení od pracovníků TSMO s obnovou vodorovného značení parkovacího místa počítají v rámci jarní údržby. Předběžně je termín stanoven na duben, kdy budou vhodné klimatické podmínky.


E-mail ze dne 19.1.2016

Dobrý den,
dovoluji si navázat na dotazy Ing. Kováře ze dne 18.11.2015 a návaznou  odpověď, zveřejněné na webu naseholice.cz.
Prosím o upřesnění termínu umístění dokumentu k řešení dopravní problematiky na webu.

  1. Na schůzi dne 2.7.2015 jsem vznesl dotaz, zda a jakým způsobem se můžeme seznámit s projektovým řešením chodníku a křižovatky na ulici Hamerská a bylo mi přislíbeno ověření možnosti zveřejnění. Nyní jsem se dozvěděl, že tato možnost existuje a bude prověřena možnost zveřejnění na webu. Pokud má být chodník a křižovatka dle plánu investic v letošním roce již realizován, prosím tedy opět o sdělení, v jakém termínu se zveřejnění uskuteční a jaké budou možnosti k navrhovanému projektu dát případné připomínky či podněty.

Předem děkuji za brzké odpovědi a přeji hezký den
Ing. Jaroslav Štůla

*********************

K první otázce, dokument je zpracován a na webové stránky bude umístěn nejpozději do konce ledna. Jedná se o nedopatření v našich řadách.
K další otázce na téma Hamerská:
V roce 2016 nebude tento investiční záměr realizován z důvodu změny a rozšíření projektu, viz na webu – Informace z KMČ – Záznam z jednání o rekonstrukci ulice Hamerská z 4.11.2015.  KMČ očekává vyzvu k projednání na MMOl za účasti projektanta. Doplním informaci z rozpočtu města na rok 2016 a výhled na 2017. V roce 2016 se má připravit dokumentace na rekonstrukci Hamerské, včetně propojení na Přerovskou, kde Moravská vodárenská bude upravovat kanalizaci. Akce Hamerská je ve výhledu na rok 2017 jako společný projekt města a Správy silnic Ol. kraje.


E-mail ze dne 22.11.2015
Hnědá popelnice se bude vyvážet v prosinci a kdy?Děkuji .M.Žákovychová

*********************

Hnědá popelnice se bude v Holici vyvážet 17.12.. „Ukazatel“ popelnice na webu má být nastaven na zimní období, ale pro jistotu jsem zadal na webu, do událostí termíny všech svozů v zimním období, tj 1x měsíčně. Pro úplnost termíny hnědé popelnice: 17.12.;  21.1.; 18.2. a 17.3..


E-mail ze dne 25.11.2015

Dobrý den.
Mám dotaz zda by nešly vyčistit kanálové vpustě v Keplerově ulici.Kanály jsou zanešeny až po vrchí mříže a voda nemůže protéci do kanalizace.Nevím komu tato silnice patří tak se obracím na naši komisi.
Děkuji za info Roman Juřena Keplerova 919/20a

***************************

Zaslán podnět na Moravskou vodárenskou, a.s., jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury města prostřednictvím kontaktního formuláře na webu společnosti.

Dobrý den pane Ryšánku, kanalizační vpustě nejsou v naší správě, patří k řešení Technickým službám tlf.605201686, nebo 585700047,přejeme hezký den ,MOVO a.s. dispečink

Následně přišla zpráva z Technických služeb, že ulice Keplerova patří Správě silnic Olomouckého kraje. Do třetice…  30.11. je vyčištěno. Děkujeme


E-mail ze dne 18.11.2015

Dobrý den,

úvodem bych rád vyjádřil poděkování za nové webové stránky KMČ Holice. Věřím tomu, že i ostatní občané Holice tuto aktivitu uvítali. Měl bych jen jeden malý podnět k vylepšení. Ne každý má čas pravidelně web naseholice.cz sledovat. Doporučoval bych zařadit na web nějakou možnost odběru novinek. Bylo by příjemné dostávat zprávy z webu do e-mailové schránky.

K mému dotazu, vlastně ke dvěma dotazům:

1)V zápise z jednání KMČ ze dne 4.11.2015 se píše, že se připravují finální verze koncepční studie revize komplexní dopravní problematiky v rámci městské části Holice. Mne by zajímalo, zda se mohou občané Holice s těmito návrhy seznámit ještě před odesláním na MMOl a případně je připomínkovat. Je to problematika, která se dotkne s největší pravděpodobností všech občanů Holice.

2)V záznamu z jednání o rekonstrukci ulice Hamerská ze dne 4.11.2015 se mimo jiné píše, že dojde k posunutí stanoviště kontejnerů. Není ale specifikováno, o jaké stanoviště kontejnerů se jedná.
Moje dotazy k tomuto tématu jsou následující:
Jde o stanoviště na křižovatce ulic Hamerská a Staškova?
Pokud ano, tak jaké by mělo být nové umístění kontejnerů?
Je možné se seznámit s celým situačním řešením projektu rekonstrukce ulice Hamerská?
Proběhla nebo proběhne nějaká informační schůzka s občany žijícími v ulici Hamerská a přilehlých ulicích?

Za odpovědi na mé dotazy předem děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne,  Ing. Stanislav Kovář

******************************

Odpověď předsedy komise:

ad 1) V současné době je záležitost „žádost o revizi dopravní situace“  ze strany komise již uzavřena. Všem občanům bylo poskytnuto dostatek času přednést náměty, dotázat se na navrhované připomínky a seznámit se s nimi. Poskytnutí dalšího času a otevření diskuze v této fázi by protahovalo celou záležitost. Na webu bude v krátké době umístěn v pdf souboru kompletní dokument.
ad2) – Jde o stanoviště na křižovatce ulic Hamerská a Staškova? – ANO
– Pokud ano, tak jaké by mělo být nové umístění kontejnerů? – Prostorově ohrazené, omezující vznik černých skládek v bezprostředním okolí.
– Je možné se seznámit s celým situačním řešením projektu rekonstrukce ulice Hamerská? – ANO, prověříme možnost zveřejnění na webu.
– Proběhla nebo proběhne nějaká informační schůzka s občany žijícími v ulici Hamerská a přilehlých ulicích?  – Schůzka je plánována, o termínu a formě budou občané informováni standardním způsobem.


Nahoru

E-mail ze dne 5.11.2015

Dobrý den.

Se zájmem sleduji www stránku naseholice.cz., která má sloužit občanům pro jejich informování o celkovém dění v Holici. Pro lepší informovanost našich občanů na základě mých zkušeností z místa bydliště a řady dotazů od občanů se domnívám, že by bylo vhodné stránku rozšířit:
–  o rubriku složení KMČ, kontakt na předsedu KMČ a termíny jednání v rozsahu webu města Olomouce,
–  o umístění poštovní schránky KMČ, kde mohou občané dávat písemné připomínky,
–  o novou rubriku „ Dotazy a připomínky občanů „, kde by byly uvedeny chronologicky nejen dotazy a připomínky občanů, ale i jejich vyřízení.
Touto novou rubrikou by byli občané Holice ( nejen konkrétní žadatel) informováni, ale zároveň KMČ Holice by otevřeně a věcně sdělovala, že připomínky a žádosti občanů na KMČ nezapadly a jsou řešeny, čímž by značně vzrostla prestiž a postavení KMČ Holice.

S pozdravem

Ing. František Mikeš
zastupitel

******************************

Na základě připomínek Ing. Mikeše došlo k těmto úpravám webu :

– Informace o složení komise, termínech jednání a kontaktů na předsedu komise jsou přesunuty pod odkaz „ INFORMACE Z KOMISE“;
– Byla přidána část „PÍŠETE KOMISI“, kde bude zveřejněna korespondence zaslaná na adresu KMČ prostřednictvím emailové adresy info@naseholice.cz nebo poštovní schránky, umístěné na chodbě u dveří detašovaného pracoviště MmOl v Holici, náves Svobody 41 (pošta). Připomínky přednesené na schůzi komise jsou uvedeny přímo v zápisu ze schůze.
– Vznikla rubrika „Slovo předsedy“.  Tento prostor bude dle potřeby využívat předseda komise pro svá sdělení k aktuálním otázkám v rámci Holice.

Nahoru