Píšete komisi

V této části najdete korespondenci zaslanou na adresu KMČ prostřednictvím emailové adresy info@naseholice.cz nebo poštovní schránky, umístěné na chodbě u dveří detašovaného pracoviště MmOl v Holici, náves Svobody 41 (pošta).


E-mail z 28.9.2018

Vážený pane předsedo,

chtěl bych Vás touto cestou požádat, aby KMČ Holice projednala změnu znělky místního rozhlasu. Pokládám za nedůstojné dospělých občanů, když je hlášení uvedeno dětskou písní. Tato píseň má jistě své využití, ale rozhodně se nehodí jako znělka místního rozhlasu.
Prosím Vás, pane předsedo, abyste zajistil projednání a schválení nové znělky celou komisí. Pamatuji si, že se tato záležitost již v minulosti řešila a tenkrát došlo ke „změně“ z jedné písně Z. Svěráka a J. Uhlíře na jinou, což nepovažuji za vyhovující řešení.
Jsem přesvědčen, že nová znělka by měla být kratší než stávající (v délce maximálně 1 minutu) a pouze orchestrální, protože místní rozhlas není k přenosu zpívaných písní technicky uzpůsoben.
Předem děkuji Vám i ostatním členům komise za pozornost věnovanou této žádosti a doufám v kladné vyřízení.
V úctě
Aleš Zapletal
************************

Vážený pane Zapletale,

dovolte mi, prosím, vyjádřit se k Vašemu emailu.
Váš požadavek byl sdělen v rámci říjnové schůze Komise městské části. Znělka rozhlasu je věcí vkusu, což znamená, že někomu se líbí a někomu naopak nelíbí. Je to naprosto přirozené. Můj osobní názor v této záležitosti není podstatný, nicméně Vaše připomínka je naprosto ojedinělá. Jinými slovy chci říct, že se ke mně nedostala žádná jiná negativní reakce na stávající znělku. Zároveň je třeba podotknout, že znělku nelze měnit na přání jednotlivců. Její smysl právě spočívá právě v tom, že jakmile ji lidé uslyší, ví, že bude následovat hlášení místního rozhlasu. Osobně se změně znělky nebráním, ale i tato skutečnost má určitá pravidla a měla by mít určitý smysl s ohledem na výše uvedené. Proto jsem navrhl uspořádat anketu v rámci webu městské části a pověřil tím pana Ryšánka. Zároveň se dotáži na magistrátu a svých kolegů z jiných městských částí, jakou znělku používají oni. Je možné, že nám magistrát znělku určí sám. I to je možné. Pak již však nebude možnost výběru a je možné, že ani tato znělka se Vám nebude líbit. Věřím však, že se podaří najít takovou znělku, jež bude přijatelná pro většinu obyvatel naší městské části a zároveň se podaří nalézt i finanční prostředky na opravu místního rozhlasu. Bez jeho funkčnosti je výběr znělky nepodstatný.
S přáním krásného dne
František Šváb
předseda KMČ Olomouc – Holice

E-mail z 20.6.2017

Dobrý den, vinou rekonstrukce ulice Hamerská, hlavně díky válci, který udusává zeminu, praskají přilehlé domy. Na koho se obrátit, aby se rekonstrukce dělala šetrněji a domy nám nespadly na hlavu?

S pozdravem
Hlaváček

**********************

Dobrý den,

odpovědnou osobou za provedení uzavírky na straně zhotovitele:  ALPINE Bau CZ a.s., IČO: 02604795, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, je Petr Kubáček, tel.: 601 563 774. Pokud budete mít opakovaný problém, kontaktujte pana Švába, předsedy komise, který Vaši připomínku předá zhotoviteli na kontrolním dnu.

S úctou

Bc. František Šváb, předseda KMČ


E-mail ze dne 26.5.2017

Dobrý den,
chci se zeptat na postoj KMČ ke stále se zhoršující situaci s bezdomovci a tzv. nepřizpůsobivými jedinci, kteří svým chováním znepříjemňují život obyvatelům některých částí Holice. Žebrání u zastávek na Návsi Svobody, celodenní popíjení krabicového vína na ulicích U Potoka, Emy Destinové, Na krejnici i jinde. Sprosté nadávky v opilosti a absolutní pohrdání za střízliva, dokonce vyhrožování. Určitě nejsem sám, koho tato situace trápí. Zvlášť v této době, kdy se otepluje a celý problém se bude jako každý rok stupňovat.

S úctou,
Pospíšil Daniel
Holice

********************

Dobrý den, pane Pospíšile,
Reaguji na Váš dotaz ohledně postoje KMČ k situaci s bezdomovci apod.   Tuto otázku řeší komise pravidelně na každé schůzi za účasti zástupce městské policie. Pokud máte zájem zapojit se do diskuse a sdělit své připomínky přímo tomuto zástupci, můžete přijít na jednání komise. Nejbližší termín je 7.6.2017 v době od 18:00 do 20:00 hod.

Váš požadavek je zařazen do programu této schůze.

S pozdravem

Bc. František Šváb, předseda KMČ


E-mail ze dne 8.9.2016

Dobrý den,
tímto bych chtěl požádat o změnu dopravní situace na ulici Jaselská. Návrh již byl projednáván na komisi městské části Olomouc Holice dne 31.8.2016.

Navrhujeme změnu na jednosměrnou ulici od křižovatky Jaselská/Hamerská po křižovatku Jaselská/Hanácká a na začátek ulice Hanácká/Jaselská umístit dopravní značku zákaz odbočení do leva.
Důvod proč žádáme o tuto změnu je, kvůli zvýšení dopravního provozu a nepřiměřené rychlosti aut, které se snaží objet světelnou křižovatku. Je to nebezpečné nejen pro obyvatelé, ale i pro zákazníky obchodu, který se zde nachází, zejména pří průjezdu větších dodávkových vozidel a zásobování.

Děkuji
S pozdravem
Tomáš Pernička
Jaselská 3 ,Olomouc

**************************

Vážený pane Perničko,
Váš požadavek na změnu dopravního značení v ulicích Jaselská a Hanácká byl předán k posouzení odbornému útvaru magistrátu – oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství v rámci Odboru koncepce a rozvoje. O výsledku Vás budeme informovat.

S úctou
Za KMČ
František Šváb, předseda komise


 

E-mail ze dne 7.6.2016

Dobrý den,
Vzhledem k tomu,že jsem 2.6.2016 zjistil změnu dopravního značení v ulici U Mlýna, chtěl jsem se zeptat na užitečný důvod této změny. Podle mne to přináší, tak jsem to zažil osobně ale i z volného pohledu na dění v tomto místě, stává se toto místo nebezpečné jak pro řidiče tak i chodce. Pokud měl být zakázán či omezen provoz nákladních vozidel tak určitě jinak.

Děkuji předem za vaši odpověď
S pozdravem
Mašek J.

************************

Vážený pane Mašku,
užitečným důvodem této změny je snaha o zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Přemysla Oráče a bezpečnější výjezd motorových vozidel z ulice Pode Mlýnem. KMČ se touto problematikou zabývala na základě dlouhodobého podnětu občanů, který následně zapracovala do „Žádosti o revizi dopravy na území městské části Holice“ a předala k posouzení na MMOl. O realizaci rozhodl DI Policie ČR a MMOl. Záměr byl uveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce.

S úctou
Za KMČ
František Šváb, předseda komise
/materiál Žádost o revizi dopravy na území městské části Ol.-Holice  je dostupný na  www.naseholice.cz – Doprava/


 

E-mail ze dne 4.3.2016

Dobrý den,
bylo by možné opět zviditelnit parkovací místo pro invalidy a držitele ZTP a ZTP/P na Návsi Svobody 37 u ordinace MUDr. Petrové.

Děkuji za odpověď.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Eva Sedláčková

**********************

Nahlášeno na TSMO. Dle sdělení od pracovníků TSMO s obnovou vodorovného značení parkovacího místa počítají v rámci jarní údržby. Předběžně je termín stanoven na duben, kdy budou vhodné klimatické podmínky.


E-mail ze dne 19.1.2016

Dobrý den,
dovoluji si navázat na dotazy Ing. Kováře ze dne 18.11.2015 a návaznou  odpověď, zveřejněné na webu naseholice.cz.
Prosím o upřesnění termínu umístění dokumentu k řešení dopravní problematiky na webu.

  1. Na schůzi dne 2.7.2015 jsem vznesl dotaz, zda a jakým způsobem se můžeme seznámit s projektovým řešením chodníku a křižovatky na ulici Hamerská a bylo mi přislíbeno ověření možnosti zveřejnění. Nyní jsem se dozvěděl, že tato možnost existuje a bude prověřena možnost zveřejnění na webu. Pokud má být chodník a křižovatka dle plánu investic v letošním roce již realizován, prosím tedy opět o sdělení, v jakém termínu se zveřejnění uskuteční a jaké budou možnosti k navrhovanému projektu dát případné připomínky či podněty.

Předem děkuji za brzké odpovědi a přeji hezký den
Ing. Jaroslav Štůla

*********************

K první otázce, dokument je zpracován a na webové stránky bude umístěn nejpozději do konce ledna. Jedná se o nedopatření v našich řadách.
K další otázce na téma Hamerská:
V roce 2016 nebude tento investiční záměr realizován z důvodu změny a rozšíření projektu, viz na webu – Informace z KMČ – Záznam z jednání o rekonstrukci ulice Hamerská z 4.11.2015.  KMČ očekává vyzvu k projednání na MMOl za účasti projektanta. Doplním informaci z rozpočtu města na rok 2016 a výhled na 2017. V roce 2016 se má připravit dokumentace na rekonstrukci Hamerské, včetně propojení na Přerovskou, kde Moravská vodárenská bude upravovat kanalizaci. Akce Hamerská je ve výhledu na rok 2017 jako společný projekt města a Správy silnic Ol. kraje.


E-mail ze dne 22.11.2015
Hnědá popelnice se bude vyvážet v prosinci a kdy?Děkuji .M.Žákovychová

*********************

Hnědá popelnice se bude v Holici vyvážet 17.12.. „Ukazatel“ popelnice na webu má být nastaven na zimní období, ale pro jistotu jsem zadal na webu, do událostí termíny všech svozů v zimním období, tj 1x měsíčně. Pro úplnost termíny hnědé popelnice: 17.12.;  21.1.; 18.2. a 17.3..


E-mail ze dne 25.11.2015

Dobrý den.
Mám dotaz zda by nešly vyčistit kanálové vpustě v Keplerově ulici.Kanály jsou zanešeny až po vrchí mříže a voda nemůže protéci do kanalizace.Nevím komu tato silnice patří tak se obracím na naši komisi.
Děkuji za info Roman Juřena Keplerova 919/20a

***************************

Zaslán podnět na Moravskou vodárenskou, a.s., jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury města prostřednictvím kontaktního formuláře na webu společnosti.

Dobrý den pane Ryšánku, kanalizační vpustě nejsou v naší správě, patří k řešení Technickým službám tlf.605201686, nebo 585700047,přejeme hezký den ,MOVO a.s. dispečink

Následně přišla zpráva z Technických služeb, že ulice Keplerova patří Správě silnic Olomouckého kraje. Do třetice…  30.11. je vyčištěno. Děkujeme


E-mail ze dne 18.11.2015

Dobrý den,

úvodem bych rád vyjádřil poděkování za nové webové stránky KMČ Holice. Věřím tomu, že i ostatní občané Holice tuto aktivitu uvítali. Měl bych jen jeden malý podnět k vylepšení. Ne každý má čas pravidelně web naseholice.cz sledovat. Doporučoval bych zařadit na web nějakou možnost odběru novinek. Bylo by příjemné dostávat zprávy z webu do e-mailové schránky.

K mému dotazu, vlastně ke dvěma dotazům:

1)V zápise z jednání KMČ ze dne 4.11.2015 se píše, že se připravují finální verze koncepční studie revize komplexní dopravní problematiky v rámci městské části Holice. Mne by zajímalo, zda se mohou občané Holice s těmito návrhy seznámit ještě před odesláním na MMOl a případně je připomínkovat. Je to problematika, která se dotkne s největší pravděpodobností všech občanů Holice.

2)V záznamu z jednání o rekonstrukci ulice Hamerská ze dne 4.11.2015 se mimo jiné píše, že dojde k posunutí stanoviště kontejnerů. Není ale specifikováno, o jaké stanoviště kontejnerů se jedná.
Moje dotazy k tomuto tématu jsou následující:
Jde o stanoviště na křižovatce ulic Hamerská a Staškova?
Pokud ano, tak jaké by mělo být nové umístění kontejnerů?
Je možné se seznámit s celým situačním řešením projektu rekonstrukce ulice Hamerská?
Proběhla nebo proběhne nějaká informační schůzka s občany žijícími v ulici Hamerská a přilehlých ulicích?

Za odpovědi na mé dotazy předem děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne,  Ing. Stanislav Kovář

******************************

Odpověď předsedy komise:

ad 1) V současné době je záležitost „žádost o revizi dopravní situace“  ze strany komise již uzavřena. Všem občanům bylo poskytnuto dostatek času přednést náměty, dotázat se na navrhované připomínky a seznámit se s nimi. Poskytnutí dalšího času a otevření diskuze v této fázi by protahovalo celou záležitost. Na webu bude v krátké době umístěn v pdf souboru kompletní dokument.
ad2) – Jde o stanoviště na křižovatce ulic Hamerská a Staškova? – ANO
– Pokud ano, tak jaké by mělo být nové umístění kontejnerů? – Prostorově ohrazené, omezující vznik černých skládek v bezprostředním okolí.
– Je možné se seznámit s celým situačním řešením projektu rekonstrukce ulice Hamerská? – ANO, prověříme možnost zveřejnění na webu.
– Proběhla nebo proběhne nějaká informační schůzka s občany žijícími v ulici Hamerská a přilehlých ulicích?  – Schůzka je plánována, o termínu a formě budou občané informováni standardním způsobem.


Nahoru

E-mail ze dne 5.11.2015

Dobrý den.

Se zájmem sleduji www stránku naseholice.cz., která má sloužit občanům pro jejich informování o celkovém dění v Holici. Pro lepší informovanost našich občanů na základě mých zkušeností z místa bydliště a řady dotazů od občanů se domnívám, že by bylo vhodné stránku rozšířit:
–  o rubriku složení KMČ, kontakt na předsedu KMČ a termíny jednání v rozsahu webu města Olomouce,
–  o umístění poštovní schránky KMČ, kde mohou občané dávat písemné připomínky,
–  o novou rubriku „ Dotazy a připomínky občanů „, kde by byly uvedeny chronologicky nejen dotazy a připomínky občanů, ale i jejich vyřízení.
Touto novou rubrikou by byli občané Holice ( nejen konkrétní žadatel) informováni, ale zároveň KMČ Holice by otevřeně a věcně sdělovala, že připomínky a žádosti občanů na KMČ nezapadly a jsou řešeny, čímž by značně vzrostla prestiž a postavení KMČ Holice.

S pozdravem

Ing. František Mikeš
zastupitel

******************************

Na základě připomínek Ing. Mikeše došlo k těmto úpravám webu :

– Informace o složení komise, termínech jednání a kontaktů na předsedu komise jsou přesunuty pod odkaz „ INFORMACE Z KOMISE“;
– Byla přidána část „PÍŠETE KOMISI“, kde bude zveřejněna korespondence zaslaná na adresu KMČ prostřednictvím emailové adresy info@naseholice.cz nebo poštovní schránky, umístěné na chodbě u dveří detašovaného pracoviště MmOl v Holici, náves Svobody 41 (pošta). Připomínky přednesené na schůzi komise jsou uvedeny přímo v zápisu ze schůze.
– Vznikla rubrika „Slovo předsedy“.  Tento prostor bude dle potřeby využívat předseda komise pro svá sdělení k aktuálním otázkám v rámci Holice.

Nahoru