Informace z KMČ

Složení komise:

Předseda komise: František Ryšánek.,
Sladkovského 67,    tel:   603 450 171,   kmc04@olomouc.eu
  • Ing. Martin Kučera
  • Mgr. Vasyl Fales
  • Ing. Tomáš Fojtík
  • Mgr. Pavel Hanák
  • David Kapsia
  • Ing. Stanislav Kovář
  • Věra Zapletalová
  • Ing. Josef Suchánek
  • Ing. Jiří Koch
  • Mgr. Yvona Kubjátová

Termíny jednání komise v roce 2019:

9. ledna 3. července
6. února 28. srpna
6. března 11. září
3. dubna 2. října
2. května 6. listopadu
5. června 4. prosince

Jednání komise bude v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře, Náves Svobody 41,
(vchod je vedle dveří pošty).  – vždy od 18:00 hod.


Plán investic roku 2017 – požadavky KMČ Holice
Plán investic roku 2018 – požadavky KMČ Holice
Vybrané akce ze schváleného rozpočtu města 2018 ve vztahu k městské části Holice