Informace z KMČ

Složení komise:

Předseda komise: František Ryšánek.,     ANO 2011
Sladkovského 67,    tel:   603 450 171,    rysanek@volny.cz
  • ——–, ANO 2011
  • Mgr. Vasyl Fales, ODS
  • Ing. Tomáš Fojtík, KDU-ČSL
  • Mgr. Pavel Hanák, KDU-ČSL
  • David Kapsia, spOLečně
  • Ing. Stanislav Kovář, KMČ
  • Věra Zapletalová, ProOlomouc
  • Ing. Josef Suchánek, Piráti a Starostové
  • Ing. Jiří Koch, SPD-SPOZ
  • Mgr. Yvona Kubjátová, ČSSD

Termíny jednání komise v roce 2019:

9. ledna 3. července
6. února 28. srpna
6. března 11. září
3. dubna 2. října
2. května 6. listopadu
5. června 4. prosince

Jednání komise bude v prostorách detašovaného pracoviště MMOL, Náves Svobody 41, (vchod je proti dveřím pošty).  – vždy od 18:00 hod.

Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016 pro městskou část Holice
Odpověď vedení města k žádosti o dětské hřiště – Holice – jih
Vybrané akce z rozpočtu města ve vztahu k městské části Holice
Východní tangenta
Žádost o revizi dopravy na území městské části Olomouc – Holice
Přehled udržovaných chodníků v zimním období na území Holice
(zdroj www.TSMO.cz)
Vyjádření odboru koncepce a rozvoje k Žádosti o revizi dopravní situace na území městské části Olomouc – Holice
Rozpočet KMČ na rok 2016
Rozvrh prací Technických služeb v září 2016 na území Holice
Rekonstrukce ulice Hamerská – 13.9.2016 obdržela KMČ informaci ( dva výkresy situace k prezentování občanům) o způsobu rekonstrukce.
Situace ulice Hamerská 1
Situace ulice Hamerská 2
Plán investic roku 2017 – požadavky KMČ Holice
Plán investic roku 2018 – požadavky KMČ Holice
Vybrané akce ze schváleného rozpočtu města 2018 ve vztahu k městské části Holice