Informace z KMČ

Složení komise:

Předseda komise: František Ryšánek.,
Sladkovského 67,    tel:   603 450 171,   kmc04@olomouc.eu
  • Ing. Martin Kučera
  • Mgr. Vasyl Fales
  • Ing. Tomáš Fojtík
  • Mgr. Pavel Hanák
  • David Kapsia
  • Ing. Stanislav Kovář
  • Věra Zapletalová
  • Ing. Josef Suchánek
  • Ing. Jiří Koch
  • Mgr. Yvona Kubjátová

Termíny jednání komise v roce 2020:

8. ledna 1. července
12. února 26. srpna
4. března 9. září
1. dubna 7. října
6. května 4. listopadu
3. června 2. prosince

Jednání komise bude v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře, Náves Svobody 41,
(vchod je vedle dveří pošty).  – vždy od 18:00 hod.