Informace z KMČ

Složení komise:

Předseda komise: František Ryšánek,
Sladkovského 67,    tel:   603 450 171, kmc04@olomouc.eu
  • Ing. Martin Kučera
  • Ing. Tomáš Fojtík
  • David Kapsia
  • Ing. Stanislav Kovář
  • Bc. František Šváb
  • Ing. Jiří Koch
  • Ing. Jaroslav Štula
  • Bc. Miloslav Šmída
  • Beáta Kalinová

Termíny jednání komise v roce 2023:

4. ledna 12. července
1. února 9. srpna
8. března 6. září
5. dubna 4. října
3. května 1. listopadu
7. června 6. prosince

Jednání komise bude v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře, Náves Svobody 41,
(vchod je vedle dveří pošty) – vždy od 18:00 hod.

 Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu.

Příprava opravy vozovky v ul. Partyzánská

Dne 12.7. proběhlo na odboru dopravy a územního rozvoje pracovní jednání k návrhu opravy komunikace v ulici Partyzánská. Za KMČ se účastnil předseda komise, dále Tomáš Fojtík a Jindřich Smička jako zástupci obyvatel z této ulice.
Na základě připomínek k předloženému návrhu řešení prvků ke zklidnění dopravy, kdy bylo možné parkovat pouze po jedné straně ulice, došlo k následnému zpracování další varianty řešení. Prvkem ke zklidnění dopravy je nové variantě několik metrů široký práh po celé šířce vozovky. Umístění prahu logicky navazuje na vybudovaný chodník a bude sloužit současně jako bezpečné místo pro přecházení.

KMČ projednala obě předložené varianty řešení zklidňujících prvků a doporučuje k realizaci variantu širokého prahu. Ideálně s následným zjednosměrněním ulice ve směru na Starou Přerovskou. Vzhledem k současné šířce vozovky v této ulici cca 7,5 metru, je možné parkovat legálně pouze po jedné straně, při respektování pravidel silničního provozu: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.“.

Oprava vozovky na této situaci nic nezmění. Šířka vozovky je dána hranicí pozemků. Při zachování obousměrného provozu v této ulici je otázka parkování na obou stranách vozovky věcí ohleduplnosti a vzájemné tolerance.

Přiložené návrhy řešení úpravy vozovky jsou pracovní verzí. Probíhají další jednání a hledá se nejvhodnější způsob řešení pro předložení dokumentace do standardního stavebního řízení, kde je prostor pro sdělení připomínek dotčených osob.

Termín realizace záměru závisí na průběhu správního řízení, finančních možnostech a stanovení priorit budoucího vedení města.