Informace z KMČ

Složení komise:

Předseda komise: Bc. František Šváb, DiS.,     TOP 09,
Staškova 19,    tel:   724 745 558,    svabfr@seznam.cz
Bc. Miloslav Šmída, ČSSD Mgr. Jarmila Horská, KMČ
Jiří Fuciman, ODS Silvestr Tomášek, KMČ
Mgr. Tomáš Trunečka, ODS Jaroslav Frank, KSČM
Ing. Tomáš Fojtík, KDU-ČSL František Ryšánek, ANO 2011
Mgr. Pavel Hanák, KDU-ČSL Antonín Jakubec, Občané Pro Olomouc
Ing. Ludmila Linhartová, TOP 09 Věra Zapletalová, ProOlomouc

Termíny jednání komise v roce 2018:

3. ledna 4. července
7. února 29. srpna
14. března 12. září
4. dubna 1. října
2. května 1. listopadu
6. června 5. prosince

Jednání komise probíhá  v Klubu pro seniory, v suterénu budovy MŠ, Náves Svobody 628/38, se vstupem od ul. U Cukrovaru.  – vždy od 18:00 hod.

Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016 pro městskou část Holice
Odpověď vedení města k žádosti o dětské hřiště – Holice – jih
Vybrané akce z rozpočtu města ve vztahu k městské části Holice
Východní tangenta
Žádost o revizi dopravy na území městské části Olomouc – Holice
Přehled udržovaných chodníků v zimním období na území Holice
(zdroj www.TSMO.cz)
Vyjádření odboru koncepce a rozvoje k Žádosti o revizi dopravní situace na území městské části Olomouc – Holice
Rozpočet KMČ na rok 2016
Rozvrh prací Technických služeb v září 2016 na území Holice
Rekonstrukce ulice Hamerská – 13.9.2016 obdržela KMČ informaci ( dva výkresy situace k prezentování občanům) o způsobu rekonstrukce.
Situace ulice Hamerská 1
Situace ulice Hamerská 2
Plán investic roku 2017 – požadavky KMČ Holice
Plán investic roku 2018 – požadavky KMČ Holice
Vybrané akce ze schváleného rozpočtu města 2018 ve vztahu k městské části Holice