Informace z KMČ

Složení komise:

Předseda komise: František Ryšánek.,
Sladkovského 67,    tel:   603 450 171,   kmc04@olomouc.eu
  • Ing. Martin Kučera
  • Ing. Tomáš Fojtík
  • Mgr. Pavel Hanák
  • David Kapsia
  • Ing. Stanislav Kovář
  • Věra Zapletalová
  • Bc. František Šváb
  • Ing. Jiří Koch
  • Mgr. Yvona Kubjátová

Termíny jednání komise v roce 2021:

6. ledna 7. července
3. února 25. srpna
3. března 8. září
7. dubna 6. října
5. května 3. listopadu
2. června 1. prosince

Jednání komise bude v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře, Náves Svobody 41,
(vchod je vedle dveří pošty) – vždy od 18:00 hod.

Po dobu platnosti opatření vlády ČR a hejtmana Olomouckého kraje bude jednání komise probíhat online prostřednictvím aplikace Google Meet v uvedených termínech od 18:00 hod.  Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu, případně mohou na uvedených emailových adresách požádat o přístup do online jednání KMČ.