Naše Noviny

Hlavní distribuční místa novin od ledna 2018:  obchůdek Keplerova ulice, holická pobočka knihovny, pekařství Grunt, obchod potravin na sídlišti, potraviny Hruška, kavárna Henri, večerka, potraviny U Potoka, lékárna u Solných mlýnů, detašované pracoviště.

Noviny vydává statutární město Olomouc, jako noviny městské části. Tištěný náklad každého čísla je počínaje 1. číslem 2018  1.000ks, současně jsou noviny distribuovány elektronicky v PDF . Noviny Naše Holice jsou evidovány v registru periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 11131 od ledna 2001. Kontaktní email pro korespondenci a objednávky pro zasílání elektronické podoby novin: info@naseholice.cz. Odpovědná osoba František Ryšánek, tel.: 603 450 171, adresa:  Sladkovského 67, 779 00 Olomouc.

  Termín uzávěrky Orientační termín vydání
1. číslo 10.2.2023 1.3.2023
2. číslo 19.5.2023 4.6.2023
3. číslo 15.9.2023 30.9.2023
4. číslo 20.11.2023 1.12.2023

0. ročník (2000)

Číslo Měsíc vydání
0 Listopad 2000 Zobrazit

1. ročník (2001)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

2. ročník (2002)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

3. ročník (2003)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

4. ročník (2004)

Číslo Měsíc vydání
1 Leden Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

5. ročník (2005)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Březen Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

6. ročník (2006)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

7. ročník (2007)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

8. ročník (2008)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

9. ročník (2009)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

10. ročník (2010)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

11. ročník (2011)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

12. ročník (2012)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Srpen Zobrazit
5 Říjen Zobrazit
6 Prosinec Zobrazit

13. ročník (2013)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Říjen Zobrazit
5 Prosinec Zobrazit

14. ročník (2014)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Říjen Zobrazit
5 Prosinec Zobrazit

15. ročník (2015)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Prosinec Zobrazit

16. ročník (2016)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Září Zobrazit
5 Prosinec Zobrazit

17. ročník (2017)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Říjen Zobrazit
5 Prosinec Zobrazit

18. ročník (2018)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Říjen Zobrazit
5 Prosinec Zobrazit

19. ročník (2019)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Duben Zobrazit
3 Červen Zobrazit
4 Říjen Zobrazit
5 Prosinec Zobrazit

20. ročník (2020)

Číslo Měsíc vydání
1 Únor Zobrazit
2 Červen Zobrazit
3 Říjen Zobrazit

21. ročník (2021)

Číslo Měsíc vydání
1 Březen Zobrazit
2 Říjen Zobrazit
3 Prosinec Zobrazit

22. ročník (2022)

Číslo Měsíc vydání
1 Březen Zobrazit
2 Červen Zobrazit
3 Říjen Zobrazit
4 Prosinec Zobrazit