Naše Noviny

Hlavní distribuční místa novin od ledna 2018:  obchůdek Keplerova ulice, holická pobočka knihovny, pekařství Grunt, masna, obchod potravin na sídlišti, potraviny Hruška, drogerie,  kavárna Henri, večerka, potraviny U Potoka, lékárna u Solných mlýnů, detašované pracoviště.

Noviny vydává statutární město Olomouc, jako noviny městské části. Kompletní přípravu pro tisk nadále zajišťuje nakladatelství ANAG, spol. s r.o. z Olomouce. Tištěný náklad každého čísla je počínaje 1. číslem 2018  1.000ks, současně jsou noviny distribuovány elektronicky v PDF . Noviny Naše Holice jsou evidovány v registru periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 11131 od ledna 2001. Kontaktní email pro korespondenci a objednávky pro zasílání elektronické podoby novin: info@naseholice.cz. Odpovědná osoba František Ryšánek, tel.: 603 450 171, adresa:  Sladkovského 67, 779 00 Olomouc.

  Termín uzávěrky Orientační termín vydání
1. číslo 18.3.2021 2.4.2021
2. číslo 24.5.2021 4.6.2021
3. číslo 18.9.2021 1.10.2021
4. číslo 20.11.2021 3.12.2021
     


Nulté číslo _11.2000

I. ročník (2001)
Číslo 1- 02.2001     Číslo 2- 04.2001    Číslo 3- 06.2001    Číslo 4- 08.2001    Číslo 5- 10.2001    Číslo 6- 12.2001

II. ročník (2002)
Číslo 1- 02.2002    Číslo 2- 04.2002    Číslo 3- 06.2002   Číslo 4- 08.2002    Číslo 5- 10.2002     Číslo 6- 12.2002

III. ročník (2003)
Číslo 1- 02.2003    Číslo 2- 04.2003     Číslo 3- 06.2003   Číslo 4- 08.2003    Číslo 5- 10.2003     Číslo 6- 12.2003

IV. ročník (2004)
Číslo 1- 01.2004    Číslo 2- 04.2004    Číslo 3- 06.2004    Číslo 4- 08.2004    Číslo 5- 10.2004     Číslo 6- 12.2004

V. ročník (2005)
Číslo 1- 02.2005    Číslo 2- 03.2005    Číslo 3- 06.2005    Číslo 4- 08.2005    Číslo 5- 10.2005     Číslo 6- 12.2005

VI. ročník (2006)
Číslo 1- 02.2006    Číslo 2- 04.2006    Číslo 3- 06.2006   Číslo 4- 08.2006    Číslo 5- 10.2006     Číslo 6- 12.2006

VII. ročník (2007)
Číslo 1- 02.2007    Číslo 2- 04.2007     Číslo 3- 06.2007   Číslo 4- 08.2007    Číslo 5- 10.2007      Číslo 6- 12.2007

VIII. ročník (2008)
Číslo 1- 02.2008    Číslo 2- 04.2008   Číslo 3- 06.2008    Číslo 4- 08.2008    Číslo 5- 10.2008     Číslo 6- 12.2008

IX. ročník (2009)
Číslo 1- 02.2009    Číslo 2- 04.2009    Číslo 3- 06.2009    Číslo 4- 08.2009   Číslo 5- 10.2009     Číslo 6- 12.2009

X. ročník (2010)
Číslo 1- 02.2010     Číslo 2- 04.2010    Číslo 3- 06.2010    Číslo 4- 08.2010     Číslo 5- 10.2010     Číslo 6- 12.2010

XI. roční (2011)
Číslo 1- 02.2011     Číslo 2- 04.2011      Číslo 3- 06.2011     Číslo 4- 08.2011    Číslo 5- 10.2011      Číslo 6- 12.2011

XII. ročník (2012)
Číslo 1- 02.2012    Číslo 2- 04.2012       Číslo 3- 06.2012     Číslo 4- 08.2012   Číslo 5- 10.2012    Číslo 6- 12.2012

XIII. ročník (2013)
Číslo 1- 02.2013     Číslo 2- 04.2013    Číslo 3- 06.2013     Číslo 4- 10.2013     Číslo 5- 12.2013

XIV. ročník (2014)
Číslo 1- 02.2014     Číslo 2- 04.2014    Číslo 3- 06.2014     Číslo 4 – 10.2014    Číslo 5- 12.2014

XV. ročník (2015)
Číslo 1- 02.2015     Číslo 2- 04.2015     Číslo 3- 06.2015     Číslo 4- 12.2015

XVI. ročník (2016)
Číslo 1- 02.2016      Číslo 2- 04.2016   Číslo 3- 06.2016       Číslo 4- 09.2016      Číslo 5- 12.2016

XVII. ročník (2017)
Číslo 1- 02.2017      Číslo 2- 04.2017     Číslo 3- 06.2017      Číslo 4 – 10.2017       Číslo 5- 12.2017

XVIII. ročník (2018)
Číslo 1- 02.2018     Číslo 2- 04.2018      Číslo 3- 06.2018     Číslo 4 – 10.2018      Číslo 5- 12.2018

XIX. ročník (2019)
Číslo 1-02.2019      Číslo 2- 04.2019      Číslo 3- 06.2019     Číslo 4- 10.2019     Číslo 5- 12.2019

XX. ročník (2020)
Číslo 1-02.2020 Číslo 2- 06.2020 Číslo 3- 10.2020

XXI. ročník (2021)
Číslo 1 – 03.2021. Číslo 2- 09.2021