Naše Noviny

Hlavní distribuční místa novin od ledna 2018:  obchůdek Keplerova ulice, holická pobočka knihovny, pekařství Grunt, masna, obchod potravin na sídlišti, potraviny Hruška, drogerie,  kavárna Henri, večerka, potraviny U Potoka, lékárna u Solných mlýnů, detašované pracoviště.

Noviny vydává statutární město Olomouc, jako noviny městské části. Kompletní přípravu pro tisk nadále zajišťuje nakladatelství ANAG, spol. s r.o. z Olomouce. Tištěný náklad každého čísla je počínaje 1. číslem 2018  1.000ks, současně jsou noviny distribuovány elektronicky v PDF . Noviny Naše Holice jsou evidovány v registru periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 11131 od ledna 2001. Kontaktní email pro korespondenci a objednávky pro zasílání elektronické podoby novin: info@naseholice.cz. Odpovědná osoba František Ryšánek, tel.: 603 450 171, adresa:  Sladkovského 67, 779 00 Olomouc.

  Termín uzávěrky Orientační termín vydání
1. číslo 18.1.2020 5.2.2020
2. číslo 21.3.2020 3.4.2020
3. číslo 22.5.2020 5.6.2020
4. číslo 18.9.2020 2.10.2020
5. číslo 20.11.2020 4.12.2020


Nulté číslo _11.2000

I. ročník (2001)
Číslo 1- 02.2001     Číslo 2- 04.2001    Číslo 3- 06.2001    Číslo 4- 08.2001    Číslo 5- 10.2001    Číslo 6- 12.2001

II. ročník (2002)
Číslo 1- 02.2002    Číslo 2- 04.2002    Číslo 3- 06.2002   Číslo 4- 08.2002    Číslo 5- 10.2002     Číslo 6- 12.2002

III. ročník (2003)
Číslo 1- 02.2003    Číslo 2- 04.2003     Číslo 3- 06.2003   Číslo 4- 08.2003    Číslo 5- 10.2003     Číslo 6- 12.2003

IV. ročník (2004)
Číslo 1- 01.2004    Číslo 2- 04.2004    Číslo 3- 06.2004    Číslo 4- 08.2004    Číslo 5- 10.2004     Číslo 6- 12.2004

V. ročník (2005)
Číslo 1- 02.2005    Číslo 2- 03.2005    Číslo 3- 06.2005    Číslo 4- 08.2005    Číslo 5- 10.2005     Číslo 6- 12.2005

VI. ročník (2006)
Číslo 1- 02.2006    Číslo 2- 04.2006    Číslo 3- 06.2006   Číslo 4- 08.2006    Číslo 5- 10.2006     Číslo 6- 12.2006

VII. ročník (2007)
Číslo 1- 02.2007    Číslo 2- 04.2007     Číslo 3- 06.2007   Číslo 4- 08.2007    Číslo 5- 10.2007      Číslo 6- 12.2007

VIII. ročník (2008)
Číslo 1- 02.2008    Číslo 2- 04.2008   Číslo 3- 06.2008    Číslo 4- 08.2008    Číslo 5- 10.2008     Číslo 6- 12.2008

IX. ročník (2009)
Číslo 1- 02.2009    Číslo 2- 04.2009    Číslo 3- 06.2009    Číslo 4- 08.2009   Číslo 5- 10.2009     Číslo 6- 12.2009

X. ročník (2010)
Číslo 1- 02.2010     Číslo 2- 04.2010    Číslo 3- 06.2010    Číslo 4- 08.2010     Číslo 5- 10.2010     Číslo 6- 12.2010

XI. roční (2011)
Číslo 1- 02.2011     Číslo 2- 04.2011      Číslo 3- 06.2011     Číslo 4- 08.2011    Číslo 5- 10.2011      Číslo 6- 12.2011

XII. ročník (2012)
Číslo 1- 02.2012    Číslo 2- 04.2012       Číslo 3- 06.2012     Číslo 4- 08.2012   Číslo 5- 10.2012    Číslo 6- 12.2012

XIII. ročník (2013)
Číslo 1- 02.2013     Číslo 2- 04.2013    Číslo 3- 06.2013     Číslo 4- 10.2013     Číslo 5- 12.2013

XIV. ročník (2014)
Číslo 1- 02.2014     Číslo 2- 04.2014    Číslo 3- 06.2014     Číslo 4 – 10.2014    Číslo 5- 12.2014

XV. ročník (2015)
Číslo 1- 02.2015     Číslo 2- 04.2015     Číslo 3- 06.2015     Číslo 4- 12.2015

XVI. ročník (2016)
Číslo 1- 02.2016      Číslo 2- 04.2016   Číslo 3- 06.2016       Číslo 4- 09.2016      Číslo 5- 12.2016

XVII. ročník (2017)
Číslo 1- 02.2017      Číslo 2- 04.2017     Číslo 3- 06.2017      Číslo 4 – 10.2017       Číslo 5- 12.2017

XVIII. ročník (2018)
Číslo 1- 02.2018     Číslo 2- 04.2018      Číslo 3- 06.2018     Číslo 4 – 10.2018      Číslo 5- 12.2018

XIX. ročník (2019)
Číslo 1-02.2019      Číslo 2- 04.2019      Číslo 3- 06.2019     Číslo 4- 10.2019     Číslo 5- 12.2019

XX. ročník (2020)
Číslo 1-02.2020 Číslo 2- 06.2020