Památné události

Zpět

Oslava 725. výročí první písemní zmínky o Holici

VZPOMÍNKA 23. září 2000 Holice oslavila 725. výročí první zmínky o obci Holicí. Na podnět holického občana pana Mojmíra Hanuše, který se historií zabývá, připravila KMČ Holice oslavy tohoto výročí, kterých jak předpokládám se většina z Vás zúčastnila. Oslavy byly uspořádány za spoluúčasti sboru dobrovolných hasičů Holice, Základní školy v Holiči a Římskokatolické farnosti Olomouc – Holice.

24   16

S velkým zájmem se setkala výstava instalovaná v tělocvičně ZŠ. Snažili jsme se zde zachytit hlavně historii Holice, tu, kterou si dnešní spoluobčané a mládež nepamatují. Na řadě starých fotografií jsou zachyceni nejen staří zakladatelé obce, ale i historické okamžiky obce. Výstava byla doplněna unikátní soškou Sv. Urbana, patrona holického kostela a překrásnou výstavou obrazů pana Tomana, holického občana, který svou tvorbu zaměřil na půvabná mizející i současná zákoutí Holice. Zábavné odpoledne, které bylo zcela v režii holických hasičů se také vydařilo. Přispělo k tomu zejména pěkné podzimní počasí, ale i velká návštěva dětí i dospělých, kteří si na prostranství před školou našli tu Zajímavé a jistě i poutavé bylo vystoupení holické skupiny historického šermu v předzahrádce mateřské školy.

9   4

Největší ohlas měl koncert vážné hudby v chrámu Sv. Urbana. K jeho úspěchu přispěli nejen hosté – paní Hana Maciuchová, paní MUDr Jaroslava Hlaváčková a pan PhDr Jaromír Borovička, ale i všichni účinkující, kteří pocházejí z Holice. Největší podíl na úspěchu má hlavně organizátor koncertu pan učitel Jiří Réda, který s mistrnou dovedností sestavil program koncertu z děl našich i světových skladatelů a navíc do něj vkomponoval i skladby s textem holických rodáků – paní Květoslavy Šachové a pana učitele Františka Navary. Zcela zaplněný kostel svědčil o tom, že šlo nejen o mimořádnou událost, ale i o nezapomenutelný zážitek, který bude v každém z nás dlouho doznívat.
3   2
Jako poděkování za nezapomenutelný zážitek na koncertě i za sponzorské dary uspořádala KMČ č. 4 malé pohoštění v Restauraci na Statku. Pan Jaroslav Fuxa se svým personálem připravil pro všechny velmi příjemné prostředi. Zde jsme předali paní Haně Maciuchové malý dárek jako vzpomínku na slavné výročí – obraz kostela Sv. Urbana od pana Josefa Tomana. Oslavy večer pokračovaly „Sedláckou zábavou“ v Restauraci na Statku, která podle slov účastníků se také vydařila.
15   23
Oslavy byly zakončeny v neděli Slavnou mší svátou v chrámu Sv. Urbana. Mši celebroval arcibiskupský kancléř páter Basler. Zaplněný kostel svědčil o tom, že občané Holice ke své obci mají pěkný vztah a jak řekl ing. Petr Šafránek ve své básni napsané pro tyto oslavy: … Holice je dál a nejen ve mně, ale bude dál – zaplať Pán Bůh.

Článek pana Silvestra Tomáška byl uveřejněn v prvním tzv „nultém“ čísle Holických novin z listopadu 2000. Autorem fotografií je pan Antonín Krempl.
V části Fotogalerie našeho webu připomíná tuto oslavu samostatné album.


Nahoru