23.3.2016

Tak, jako každým rokem ……

Když jsem v prosinci 2003 připravil a odeslal svou první žádost o rekonstrukci, nebo přesněji vybudování komunikace včetně chodníku pro části ulic U Pekárny a Hollarova v Holici, opravdu jsem netušil, co mám před sebou. Jelikož se za rok nic neudálo, v listopadu 2004, nedlouho po nastěhování do nového domu, jsem odeslal žádost číslo 2. Na ni navázala žádost s pořadovým číslem 3 a to již v březnu 2005. V roce 2006 jsem asi řešil jiné věci a tak žádost číslo 4 přišla až v dubnu 2007. Stále se nic nedělo. Následovala tedy žádost číslo 5 z února 2008, žádost číslo 6 z května 2010 následována žádostí číslo 7 z ledna 2011, kde se již začalo nabízet slovní spojení pro začátek mých žádostí – Tak, jako každým rokem …… . Své žádosti začínám doplňovat také o fotografie.
Holice-cesta1 Holice-cesta-9-2015-2
Já jsem vytrvale žádal, stav komunikace se mezitím rok od roku zhoršoval a stále se nic nedělo.

V březnu 2012 jsem odeslal žádost číslo 8 a na dlouhé 3 roky se odmlčel. Chuť zpracovat žádost číslo 9 přišla až v únoru 2015. Dramatický stav naší „polňačky“ mne následně donutil objednat se na zasedání KMČ Holice, kde jsem v červenci osobně všem členům komise svou jubilejní 10. žádostí prezentoval naši situaci, včetně doložení satelitních snímků a fotografií ze zimního období. Měl jsem nutkavý pocit, že musím všem sdělit, že Holice opravdu není jen Náves Svobody a že je třeba se podívat i dál. Komise mne pozorně vyslechla a na závěr mi doporučila, že by možná pomohlo, kdybych připravil tzv. hromadnou žádost za všechny občany, žijící v této lokalitě. Na tomto jsem začal ihned pracovat. Připravil jsem koncept společné žádosti, s tou obešel nejbližší sousedy, oslovil jsem i SVJ na Přerovské ulici a po vzájemném odsouhlasu jsem doladěnou 11. žádost s podpisy všech osob, trvale bydlících kolem dotčených komunikací, předal KMČ na její říjnové schůzi. V tu chvíli jsem měl pocit, že jsem zdolal osmitisícovku a že více pro naši společnou věc snad již nemohu udělat.

Ještě se přece jen musím na chvíli vrátit na začátek. Před mou první žádostí započali snahu řešit špatný stav cesty naši sousedé. Ti v roce 2001 komunikovali přímo s tehdejším primátorem města, připravili a poslali rovněž společnou žádost, vždy to ovšem po nějaké korespondenci skončilo bez finálního efektu.

V součtu se tedy snažíme již dlouhých a neskutečných 15 let o vybudování cca 200 m dlouhé komunikace odpovídající požadavkům 21. století a tomu, že žijeme v jinak krásném krajském městě.

S úctou

Pavel Kořínek

Holice-cesta