4.12.2015

Co zde najdete?

Tato část je určena pro zveřejnění příspěvků od každého z nás. Všichni, kdo mají zájem podělit se veřejně prostřednictvím našich stránek o svůj názor, mohou využít tento prostor. Své příspěvky můžete poslat emailem, případně je vložit v obálce do poštovní schránky komise nebo přímo nám je předat ke zveřejnění. Text příspěvku přepíšeme, podle potřeby zajistíme jazykovou korekci a umístíme na toto místo. Je třeba dodržet několik málo základních pravidel: Slušně, Spravedlivě, Poctivě a Podepsat se.
František Ryšánek