7.2.2018

Změny jízdních řádů MHD k 1. 3. 20187.

7. února 2018 (st)                                                                                      

Nové jízdní řády několika autobusových linek olomoucké MHD cestujícím vrací spoje i častější intervaly. Změny v zóně 71 začnou platit od 1. března. Úpravy zohledňují změny linek veřejné autobusové dopravy objednávané Olomouckým krajem a reagují na podněty veřejnosti.

„Úpravy jízdních řádů na celkem šesti autobusových linkách MHD jsou jednoznačně ve prospěch cestujících. Po prvním balíku změn veřejné linkové dopravy zajišťované Olomouckým krajem, který je platný od 28. ledna, můžeme nyní úpravy zohlednit i na konkrétních linkách naší MHD,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk.

Nové jízdní řády cestujícím vrací častější intervaly spojů především na linkách 12 a 19, kde po změnách v krajské linkové dopravě vznikly největší potíže. „Právě na těchto linkách se od ledna zcela změnily přepravní toky cestujících, kdy lidé začali přestupovat na zastávkách Pekárny a Autobusové nádraží podchod. Z tohoto důvodu zde cestujícím vracíme původní intervaly spojů, na které byli zvyklí v loňském roce,“ objasnil primátor.

Kromě podnětů cestující veřejnosti jsou v nově platných jízdních řádech zohledněny také připomínky škol a firem v průmyslových zónách. „S návrhy změn jízdních řádů MHD byly seznámeny i dotčené komise městských částí a vzhledem ke zlepšení dopravní obslužnosti byly všechny úpravy kladně posouzeny,“ dodal primátor Staněk.

Jízdní řády:
Linky č. 12   a  19
Z důvodu změn v přepravních tocích cestujících především z veřejné linkové dopravy (přestupy cestujících na zastávkách Pekárny, Autobusové nádraží podchod, v trase po ul. Velkomoravské), se vrací dvacetiminutový špičkový interval v pracovní dny na linkách č. 12 a 19, resp. prokladový desetiminutový interval v ranní a odpolední špičce ve společných trasách těchto linek.

Linka č. 22
U ranního školního spoje v 7:27 ze zastávky Šlechtitelů, příjezd Náměstí Hrdinů v 7:44 a na Farmak v 7:54, docházelo k dlouhodobému zpožďování, nyní dojde k uspíšení odjezdu o 2 minuty a upravení jízdní doby v rámci trasy tohoto spoje.

Linka č. 25  a dny prac. klidu 25
V souladu s požadavky firem v ulici Hamerské a podněty od obyvatel této městské části, je zaveden nový spoj v 19:05 od Hlavního nádraží včetně vratného spoje v 19:20 z Hamerské (v pracovní dny). Nově je prodloužen spoj v 13:24 v pracovní dny až na zastávku Hamerská včetně vratného. Dále je opožděn o 5 minut a současně prodloužen spoj v 21:25 z Hlavního nádraží (nově v 21:30) až po zastávku Hamerská (příjezd v 21:40) a vratný bude v 21:40 z Hamerské (v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu). Dále jsou zapracovány návaznosti na veřejnou linkovou dopravu pro cestující ve směru na Dolany a Litovel, kdy jsou spoje uspíšeny na 6:10 a 14:10. Dále jsou spoje z Kauflandu, sklad v 14:46 a 15:48 opožděny na 14:50 a 15:50. Dle požadavku další firmy (ADM) z Hamerské ulice dochází dále ke zpoždění spoje v 17:51 z Kauflandu, sklad na 17:57 a v této souvislosti je zpožděn na 18:23 i následující spoj, který bude veden až ke Kauflandu s příjezdem v 18:45. Ve dnech pracovního klidu je dále zabezpečen u prvního spoje v 5:30 z Hlavního nádraží závlek zastávku Olma.

Linka č. 28
K 28. 1. 2018 byly koordinátorem KIDSOK, vráceny spoje původní linky č. 728, v jízdním řádu linky č. 400, v trase přes Nedvězí – Slavonín – Povel, a to jak v pracovní dny, tak ve dnech pracovního klidu. Vzhledem k zavedení MHD linky č. 28 do Nedvězí od 1. 1. 2018 jsou některé spoje vedeny ve stejných časových polohách. Z tohoto důvodu je navrženo uspíšení ranního spoje v 7:15 na 7:07 z Technologického parku a dále dochází ke zrušení souběžného spoje v 17:25 z Tržnice do Nedvězí včetně vratného v 17:45 z Nedvězí. Současně bude z důvodu oběhu vozidla předcházející spoj z Nedvězí v 16:50 veden až na Ladovu.

Linka č. 31
Na základě požadavku firem v ulici Železniční je zohledněn návrh závleku spoje v 6:15 z Hlavního nádraží. Dále vzhledem k četným ranním cestám žáků a studentů je navrženo zapracování jízdy posilového autobusu i ve směru od Hlavního nádraží, nově spoj v 7:20 z Hlavního nádraží po zastávku Chválkovická-Epava, poté autobus přejede na zastávku Kubatova a zajistí opožděný posilový spoj v 7:28 z Kubatovy s příjezdem na Hlavní nádraží v 7:37. Tyto posilové spoje budou vedeny pouze ve dnech školního vyučování.

Autor: Mgr. Radka Štědrá