10.11.2017

Změny jízdních řádů MHD k 1. 1. 2018

   Radní města Olomouce projednali změny jízdních řádů MHD v zóně 71 Olomouc. Úpravami reagují na novinky a změny v trasování linek veřejné autobusové dopravy objednávané Olomouckým krajem, jejichž obslužnost budou od 1. ledna 2018 zajišťovat noví dopravci.

Linky zajišťované Olomouckým krajem budou nově zcela přečíslované a změny oproti dnešním jízdním řádům se projeví u mnoha linek obsluhujících území města Olomouce. „Naše návrhy úprav proto reagují zejména na změny v obslužnosti veřejné linkové dopravy objednávané Olomouckým krajem a týkají se především zrušené obslužnosti průmyslových zón na území města. Současně s tím, zohledňují i podněty některých komisí městských částí, firem i veřejnosti,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk.

Olomoucký kraj, resp. jeho příspěvková organizace KIDSOK, která má v kompetenci dopravní obslužnost, letos formou veřejných soutěží vybrala nové autobusové dopravce. Ti budou od 1. ledna na období deseti let zajišťovat provoz veřejné linkové dopravy na celém území Olomouckého kraje. V souvislosti s tím dojde ke změnám v organizaci veřejné autobusové dopravy i ke změnám jízdních řádů.

V autobusové trakci MHD se změny dotknou hned několika linek. Nově dochází například k zavedení nové linky č. 28, která bude vedena z Tržnice přes Povel a Slavonín do městské části Nedvězí a ukončena v Technologickém parku u Nedvězí. Po nové trase bude od ledna 2018 jezdit také linka č. 25, která povede přes ulici Lipenskou a Hamerskou, a v lokalitě nahradí zrušené spoje linek dosud zajišťované Olomouckým krajem. Časové polohy linky č. 25 reflektují provoz firem v této části města. Změny se kvůli zrušeným spojům ze strany Olomouckého kraje dotknou i jízdního řádu linky č. 31 z a do Týnečka. „Jako náhrada za veřejnou krajskou linkovou dopravu se nám zde podařilo zavést další spoje. Tato linka zároveň zajistí i dopravní obsluhu v rámci průmyslové zóny v ulici Železniční,“ popsal primátor Staněk.

K menším změnám dochází i u ostatních linek MHD v souladu s vyhodnocením připomínek k jízdním řádům. U některých linek MHD dále dochází k úpravě jízdních dob mezi jednotlivými zastávkami. Dále je např. na žádost KMČ Hejčín doplněna do jízdního řádu linky č. 20 zastávka Na Trati v obou směrech, u linky č. 11 je dle žádosti KMČ Lošov prodloužen spoj v 17:26 z Hlavního nádraží ve dnech pracovního klidu do Lošova. Do jízdního řádu linky č. 15 je vložena nová zastávka Droždín, Bukovanská a nově tato linka nebude zajišťovat závleky na Olmu, které zajistí především přetrasovaná linka č. 25, příp. linka 14 či 725. U linky č. 22 dochází k úpravě některých spojů kvůli současnému předjíždění v točně v Černovíře. Do jízdního řádu linky č. 42 je vložen nový spoj. K časovým úpravám dochází i u linek č. 10, 24 a nočních. Linka č. 111 bude v příštím roce provozována v pracovní dny od 30. 4. do 29. 6. a ve dnech pracovního klidu od 28. 4. do 2. 9. 2018.

S navrženými změnami byl vyhodnocen i provoz na stávajících linkách MHD. V rámci návrhů v souladu s dlouhodobým sledováním využití jednotlivých linek MHD byla předložena i úprava intervalu na linkách č. 12 a 19. „Aktuální změny byly projednány s firmami v průmyslových zónách s ohledem na jejich provoz a potřeby. Ve snaze zlepšit efektivnost provozu linek a komfort cestující veřejnosti plánujeme uskutečnit také schůzku s Centrem Haná ohledně projednání možnosti zavedení dalšího dopravního spojení pro cestující směřující z městské části Slavonín,“ doplnil primátor.

Mgr. Radka Štědrá
vedoucí oddělení, tisková mluvčí

JŘ noční autobusy MHD              JŘ autobusy MHD dny klidu             JŘ autobusy MHD pracovní dny       kapesní 29X