16.6.2016

Změna jízdních řádů od 1. 7. 2016

V pátek 1. 7. 2016 vstupují v platnost nové jízdní řády autobusových linek, a to jako reakce na podněty získané od významných zaměstnavatelů. Zavedením nových spojů na lince č. 25 dochází rovněž ke zlepšení obsluhy MČ Holice.

Linka č. 15

Spoj s odjezdem v 14.19 hod. v pracovní dny ze zast. Bukovany bude opožděn o 2 min a nebude veden přes zastávku Bystrovany, Lidl sklad. Spoj s odjezdem v 16.11 hod. v pracovní dny ze zast. Bukovany bude uspíšen o 2 min a nově bude veden přes zastávku Bystrovany, Lidl sklad (16.20 hod.).

Linka č. 25

V pracovní dny budou zavedeny nové spoje s odjezdem ze zast. Kaufland, sklad do zast. Hlavní nádraží v 4.49, 17.50 a 21.34 hod.
a v opačném směru je zaveden spoj s odjezdem v 22.25 hod. ze zast. Hlavní nádraží. Spoj s odjezdem v 6.39 hod. ze zast. Hlavní nádraží do zast. Kaufland, sklad bude uspíšen o 5 min. Spoj s odjezdem v 16.45 hod. ze zast. Kaufland, sklad do zast. Hlavní nádraží bude opožděn o 5 min.

Ve dnech pracovního klidu budou zavedeny nové spoje s odjezdem ze zast. Kaufland, sklad do zast. Hlavní nádraží v 4.49 a 21.34 hod. a v opačném směru jsou zavedeny spoje s odjezdem v 19.29 a 22.23 hod. ze zast. Hlavní nádraží. Spoj s odjezdem v 6.39 hod. ze zast. Hlavní nádraží do zast. Kauflnad, sklad bude uspíšeno 3 min. Spoj s odjezdem v 16.45 hod. ze zast. Kaufland, sklad do zast. Hlavní nádraží bude opožděn o 5 min. Spoj s odjezdem v 18.15 hod. ze zast. Kaufland, sklad do zast. Hlavní nádraží bude uspíšen o 25 min. Spoj s odjezdem v 11.25 hod. ze zast. Kaufland bude veden až do zast. Kaufland, sklad.

U linek, které nejsou uvedeny, nedochází ke změnám v jízdních řádech.

DPMO logo