6.6.2016

Změna dopravního značení v Holici u mlýna

Dne 2.6.2016 byl zrealizován záměr omezit dopravní provoz z ulice Sladkovského do ulice Přemysla Oráče. Denně tímto směrem projelo přibližně 2000 vozidel. Došlo k osazení dopravní značky B2 Zákaz vjezdu všech vozidel na ulici Sladkovského, ve směru přes most na náves Svobody. Jedná se o snahu KMČ od roku 2014, oživenou podnětem z 2.7.2015,  vyjít vstříc občanům, žádajícím zvýšení jejich bezpečnosti při průchodu ulicí Přemysla Oráče a při výjezdu z ulice Pode Mlýnem. Návrh na změnu dopravního značení je součástí Žádosti o revizi dopravní situace na území městské části Ol.- Holice, kterou zpracovala KMČ na základě připomínek občanů v roce 2015.

Při posledním měření intenzity dopravního provozu v ulici Přemysla Oráče bylo naměřeno až 450 projíždějících vozidel za hodinu. Největší podíl mají právě vozidla jedoucí z ulice Sladkovského do Přemysla Oráče a dále na ulici Přerovskou.

Apelujeme tímto na občany-motoristy, aby nové dopravní značení v zájmu nás všech dodržovali. Děkujeme za pochopení.

DSCN6359 DSCN6360