5.5.2016

Žádost občanů o zlepšení situace na ulici Hamerská

K rukám primátora Olomouce bude dne 16.5.2016 odeslána žádost holických občanů o zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská. Se zněním žádosti se můžete seznámit v části „Doprava“, kde je samostatná část věnovaná této ulici.

Komise městské části Holice s ohledem na velmi špatnou dopravní situaci v Holici iniciovala v roce 2015 Žádost o revizi dopravy na území městské části Holice.
Obyvatelé bydlící na ulici Hamerská a v jejím okolí navrhují podpořit žádost Komise městské části zasláním Žádosti o podporu realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská, adresované primátorovi města Olomouce.

Více na: Hamerská ulice
V přílohách žádosti najdete zdůvodnění navrhovaných opatření a popis současné situace na této ulici. Současná hustota dopravního provozu již nyní dosahuje hodnot prognózovaných na rok 2032. Maximální rychlost v období probíhajícího měření byla v části u Masokombinátu 159km/h, v obytné části s vozovkou v havarijním stavu jen 115km/h. V průměru každých 14 vteřin ve dne i v noci projede touto ulicí jedno vozidlo. Vzhledem k absenci chodníků má ulice vlastně charakter pěší zóny s označením „Na vlastní nebezpečí“.

Pokud máte zájem podpořit osobně  žádost holických občanů, můžete připojit do pátku 13.5.2016 svůj podpis na podpisové archy umístěné na těchto místech:
prodejna potravin Hruška na návsi Svobody, prodejna Zelenina na ulici Hamerská,  prodejna potravin U potoka na ulici Jaselská, prodejna květin u paní Veselské na návsi Svobody, Hospoda na hřišti na ulici Staškova a restaurace areálu Holická Amerika.