15.2.2016

Žádost o revizi dopravní situace na území Holice

Na webových stránkách je dostupná finální podoba Žádosti o revizi dopravní situace na území městské části Olomouc – Holice.

Tento materiál vznikl z iniciativy KMČ Olomouc – Holice. Jedná se o souhrn námětů od občanů Holice, kteří reagovali na výzvu KMČ uveřejněnou v květnu 2015 a zaslali své podměty ke zlepšení dopravní situace v Holici. Kompletní materiál byl předán na magistrát k posouzení odbornými útvary, následně bude projednán další postup, včetně určení priorit jednotlivých případů. První realizace jednoho z uvedených návrhů je očekávána již v průběhu května 2016. O osudu jednotlivých návrhů bude KMČ informovat vždy po dosažení hmatatelných výsledků.

Dokument je dostupný trvale na stránkách Informace KMČ a Doprava.