30.6.2016

Vyjádření vedení města k žádosti z Hamerské ulice

Rada  města Olomouce projednala na svém řádném zasedání dne 15.6.2016 žádost občanů k podpoření realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská, která byla primátorovi města doručena 18.5.2016. Pan primátor pověřil odpovědí svého náměstka RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.. Vzhledem k tomu, že žádost měla všechny znaky petice, byla takto i projednávána.

Vyjádření vedení města ze dne 22.6.2016