4.1.2016

Východní tangenta okolo Holice – zahájení zjišťovacího řízení

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že zahajuje zjišťovací řízení podle §7 zákona a zaslalo dotčeným správním úřadům kopii oznámení záměru „1146 Olomouc — východní tangenta“.

Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, a to se zřetelem na povahu konkrétního záměru nebo druh záměru, faktory životního prostředí uvedené v §2 zákona, které mohou být provedením záměru ovlivněny, a současný stav poznatků a metody posuzování.

Do textové části oznámení lze nahlédnout:

  • na odboru životního prostředí, dv.č. 4.29 ve 4. patře budovy, Hynaisova 10, magistrátu města Olomouce v úřední hodiny do 14.1.2016;
  • v Informačním systému ElA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředĺ CENIA (http://www.cenia.cz/eia);
  • na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru OV8184;
  • na Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc, 4. patro, kanc. č. 403, ve všech pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet ( 6 odst. 7 zákona).
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Text oznámení záměru z portálu CENIA
Oznámení veřejnosti – zahájení zjišťovacího řízení