8.4.2016

Vybudování kanalizace v ulici U Solných mlýnů se blíží

Dle informace od Ing. Miloše Skácela z oddělení realizace staveb Magistrátu města Olomouc právě probíhá výběr odborné stavební  firmy na zhotovení investiční akce : Solné mlýny – kanalizace.
Předpokládaný termín uzavření příslušných smluvních dokumentů je do 14 dnů. Ukončení akce se předpokládá v 07/2016. O přesném termínu předání staveniště nás budou pracovníci oddělení realizace staveb informovat  po podpisu Smlouvy o dílo.

Zákres stavby kanalizace do mapy KN