16.10.2015

V OLOMOUCI VYROSTLA NOVÁ ČÁST JANTAROVÉ CYKLOTRASY

Logo města
Nová část mezinárodní Jantarové cyklotrasy, která vede cyklisty z centra na východní okraj města, vyrostla na břehu řeky Bystřice v Olomouci. Moderní úsek cyklostezky v celkové délce jeden a čtvrt kilometru navázal na již dříve vybudovanou část stezky vedoucí cyklisty do Bystrovan.

„Odměnou za necelé čtyři měsíce stavebních prací je cyklistům zbrusu nová část komfortní stezky, včetně vybudovaného příjemného odpočívadla u jezu přes řeku Bystřici,“ uvedl při zahájení provozu stezky nadregionálního významu primátor Antonín Staněk. „Jde o klidnou a pro cyklisty i rekreaci občanů velmi vhodnou lokalitu města, kterou si lidé z blízkých městských části velmi oblíbili,“ popsal investici v celkové výši 4,4 milionu korun primátor Antonín Staněk.

Cyklostezka s asfaltovým povrchem o šířce 3 metry a celkové délce 1 250 metrů vede cyklisty po levém břehu Bystřice. Dokončená etapa začíná u lávky pro pěší, poblíž ulic Lermontovova, Bystrovanská, a končí u silničního mostu přes řeku Bystřici v ulici Pavelkova. Na konci mostu stezka frekventovanou ulici překonává přejezdem pro cyklisty, je v těchto místech z důvodu bezpečnosti rozšířena na 3,45 metru, a napojuje se na stávající stezku do Bystrovan. Stezku doplňuje mobiliář v podobě dřevěného odpočívadla se stolem, lavičkami a stojanem na kola, umístěným u lávky z ulice Libušina.

„Realizaci Jantarové stezky jsme v této lokalitě rozdělili na dvě části. Na jedné z nich nyní zahajujeme provoz a na druhou se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Situaci nám totiž donedávna komplikovaly majetkoprávní vztahy,“ popsal investiční náměstek Filip Žáček. „Jakmile bude dokončena i druhá etapa, dostanou se cyklisté pohodlně a hlavně bezpečně z Bystrovan, pod mostem v rušné Hodolanské ulici, až k hlavnímu vlakovému nádraží,“ řekl náměstek Žáček.

Obě dokončené části totiž v budoucnu propojí stávající cyklostezku mezi ulicemi Jeremenkovou a U ambulatoria právě s cyklostezkou do Bystrovan, „Projekt je v souladu s Územní studií rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje. Realizace obou etap splní kvalitní a bezpečné cestování po mezinárodní Jantarové stezce, která vede cyklisty z Olomouce do Velké Bystřice a dále do Moravskoslezského kraje,“ popsal náměstek primátora Aleš Jakubec, který má na starosti cyklodopravu a udržitelnou městskou mobilitu.

Stavba první části cyklostezky přišla na 4 410 548 korun, město při ní využilo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 3,6 milionu korun. Jantarová stezka, která nese jméno pověstné obchodní cesty sloužící k transportu jantaru, protíná celou Evropu od severu k jihu (Krakov – Morava – Vídeň) a je součástí celoevropské sítě cyklotras Eurovelo. Dobudování cyklostezky nadregionálního významu je pro Olomouc klíčové.

Statutární město Olomouc ■ TISKOVÁ ZPRÁVA

Mgr. Radka Štědrá

vedoucí oddělení mediální komunikace
tisková mluvčí
Magistrát města Olomouce