7.1.2016

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 – Výsledky sbírky

V sobotu 9.1.2016 se v naší obci uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka. V letošním roce vyšlo do ulic Holice 16 skupin koledníků se svými vedoucími. Přivítalo nás mrazivé ráno s jemným deštíkem, ale to dětem ani dospělým nepokazilo slavnostní náladu. Po společném vyfocení před školou koledníci již posedmé začali koledovat. Všechny skupiny koledníků se vracely s krásnými pocity a úsměvy na tváři. Koledníci i vedoucí skupin byli úžasní. Podařilo se nám vykoledovat skvělých 47 212 Kč.
Mnohokrát děkujeme za Vaše  dary a vážíme si Vaší štědrosti a ochoty pomoci lidem v nouzi.

Výtěžek sbírky bude použit především pro tyto účely:

  • Vybavení pro terénní paliativní péči (péče o umírající)
  • Přímá pomoc pro lidi v akutní krizi (lidé postižení přírodními a humanitárními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů, apod.)
  • Podpora rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
  • Přípravné práce k vybudování domova pro seniory se specifickými potřebami
  • Rozvoj Centra materiální pomoci

Mgr. Zora Procházková

DSCN6625

Tři krále

Výsledky Tři