1.8.2016

Třídění plastu a papíru-Holice

Vážení spoluobčané Holice,

KMČ Holice se zapojila do pilotního projektu organizovaného odborem životního prostředí a TSMO. Projekt je primárně určen pro obyvatele Holice, žijících v rodinných domech.
Tento projekt spočívá v odkládání tříděného odpadu (plast, papír) přímo u vás doma a do své nádoby. Svoz odpadů bude pravidelně odvážen 1 x za 4 týdny dle předem daného harmonogramu odvozu a to přímo od vašeho bydliště (tak jako bio). Nádoby vám budou poskytnuty zdarma. Účastníci mají možnost si vybrat, zda se chtějí zapojit do třídění plastu, papíru nebo obojího.
Cílem tohoto projektu je zvýšení a zkvalitnění třídění jednotlivých surovin a později i možnost snížení počtu svozů v dané lokalitě. Obyvatelé, kteří se zapojí do projektu, nebudou muset tak často vynášet tříděný odpad ke stanovištím s tříděným odpadem. V průběhu tohoto projektu budou samozřejmě zachována všechna stanoviště tříděného odpadu v Holici.
Spuštění tohoto projektu je podmíněno určitým minimálním počtem účastníků, což nám bude oznámeno odborem životního prostředí po vyhodnocení dotazníků.
Dotazníky budou roznášet členové KMČ Holice do vašich schránek.

Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který odevzdají do 15.8.2016 přímo členům KMČ Holice nebo na detašovaném pracovišti MMOL Holice.

Dotazník je možno také stáhnout na:
https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/holice nebo  ZDE

KMČ Holice předem děkuje obyvatelům Holice za účast v tomto projektu.

Případné otázky směřujte na:
KMČ Holice
mail.:  info@naseholice.cz

 

popelnice