4.11.2016

Třídění papíru a plastů v rodinných domech – rozvoz nádob 28.11.2016

V rámci nového projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM dojde na přelomu listopadu a prosince 2016 k rozvozu nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů do jednotlivých domácností, které si o nádoby požádaly v dotazníkové akci probíhající od června do srpna letošního roku.

Nádoby budou rozváženy do jednotlivých lokalit. V Holici bude rozvoz  prováděn dne 28.11.2016  v čase od 16:00 do 20:00 hod. do jednotlivých domů dle obdržených žádostí občanů. Při předání je vyžadována přítomnost zástupce domu kvůli podpisu převzetí nádob do užívání!!!

V případě, že při rozvozu nádob nebudete zastiženi doma, budete si nádoby moci vyzvednout dodatečně ve skladu TSMO.

Následný vývoz nádob bude zahájen v lednu 2017 – papír: 6.1.  – plasty: 20.1. a bude prováděn každý pátek v lichém týdnu.
Termíny vývozu nádob na papír: 6.1.; 3.2.; 3.3.; 31.3.; 28.4.; 26.5.; 23.6.; 21.7.; 18.8.; 15.9.; 13.10.; 10.11.; 8.12.
Termín vývozu nádob na plasty: 20.1.; 17.2.; 17.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6.; 7.7.; 4.8.; 1.9.; 29.9.; 27.10.; 24.11.; 22.12.

Vzhledem k delšímu časovému intervalu mezi rozvozem nádob a zahájením svozů a s ohledem k vánočnímu období, prosíme občany, aby při nedostačující kapacitě přidělených nádob v tomto období využívali i stávající veřejná stanoviště nádob na tříděné odpady.Děkujeme.

V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

Logo města