8.4.2019

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku v Holici a na Novém Dvoře

V souvislos􏰁 se zahájením letošní zahrádkářské sezony vyzýváme občany, aby se zapojili do soutěže o nekrásnější holickou předzahrádku.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Do soutěže se mohou zapojit jednotliví občané nebo sdružení vlastníků jednotek bytových domů. Předzahrádka nebo záhonek musí být viditelný z veřejně přístupného místa (z přilehlého chodníku nebo komunikace), může se nacházet na soukromém pozemku nebo na pronajatém pozemku města, případně na veřejném prostranství.

Nebude se posuzovat vlastnický vztah, ale výsledek naší vlastní práce. Pozemky v péči odborných firem nebudou do soutěže zařazeny.

JAK SE PŘIHLÁSIT
Osobně na schůzi KMČ nebo e-mailem na jedné z adres: info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu. Je třeba uvést adresu předzahrádky (č. p. domu) a spojení na kontaktní osobu.

JAK SE BUDE HODNOTIT

Předzahrádky budeme navštěvovat a fo􏰁tit v průběhu dubna až října tohoto roku, můžete posílat i vlastní fotografie. V listopadu provede porota vyhodnocení a v prosincovém vydání Holických novin představíme nejkrásnější fotografie.

JAKÉ BUDOU CENY
Mezi tři nejkrásnější předzahrádky bude rozděleno 9 000 Kč. O výši jednotlivých cen rozhodne porota. Pokud se zapojí bytový dům či celá rodina, bude odměna vyplacena společenství vlastníků nebo zástupci rodiny ve věku více než 18 let se zásluhou na výsledku.

Podrobnější informace podá Fran􏰁šek Ryšánek, tel. 603 450 171.