5.7.2016

Slavnostní speciál holických novin se připravuje.

Jak jste určitě zaznamenali, 13.9.2016 oslaví naše škola 80. výročí otevření Měšťanské školy, tzn budovy II. stupně.
Rozhodli jsme se věnovat tomuto výročí 4. číslo holických novin, které vyjde netradičně v prvních dnech měsíce září. V současné době již pracujeme na podobě tohoto „školního speciálu“, aktuálně se věnujeme získávání podkladů. Na základě článku z červnového vydání holických novin se nám přihlásilo několik pomocníků, kteří nám zapůjčili například původní vysvědčení a další poklady. Nebudu nyní prozrazovat, co vše uvidíte v novinách. Jsme uprostřed práce.
Hlavně Vás chci požádat o další spolupráci, zejména pokud máte doma cokoliv zajímavého, spojeného s holickou školou, neváhejte mi zavolat. Nemusí se jednat nutně o období let 1936 – 37. Uvítám pamětní listy, články, fotografie ze školních akcí apod. Své materiály si odnesete hned domů, případně Vás mohu navštívit a kopii provedeme přímo u Vás doma.

Děkuji za spolupráci a na závěr připomínám, že pozvání na kávu stále platí.

František Ryšánek, Sladkovského 67, 603 450 171

kava-6005