4.12.2015

Setkání holických seniorů – 10.11.2015

Vždy, když se přiblíží podzimní mlhy a počasí pomalu začíná přecházet do zimy, je čas na setkání holickými seniory, kteří se v letošním roce dožijí 75, 80 a 85 roků. Doposud jsme se s nimi setkávali v restaurační místnosti Na statku. Vzhledem k připomínkám, že je zde špatný přístup k toaletám a že pro více zúčastněných je zde málo místa, zkusili jsme letos vyzkoušet prostory v Holickém dvoře. Je zde bezbariérový přístup do sálu i na toalety, a je zde i více místa pro vystupující hosty.

  

Na letošní setkání se mělo dostavit čtyřicetjedna seniorů, ale jako i v minulosti se jich dostavilo pouze dvacetpět. Z magistrátu je přišla pozdravit Marie Romanovská z odboru školství a členka komise pro občanské záležitosti a za KMČ Holice se přišel představit nový předseda komise František Šváb. Uvítání seniorů a hostů měla na starosti Jarmila Horská a hlavní projev přednesl Silvestr Tomášek. O kulturní zážitek a dobrou náladu se postaral pěvecký sbor ze sociálního centra na Zikové pod vedením Jaroslavy Slepicové.

  

Svůj projev pan Tomášek zakončil přípitkem na zdraví všem přítomným a Zpěvánky se připojily slavnostním Živijó. Po krátkém pěveckém vstupu dostal každý senior dárkový balíček s překrásnou růží a blahopřání od MMOl. Nevyzvednuté balíčky bude možné si vyzvednout na Detašovaném pracovišti MMOl ( naproti pošty) v úředních hodinách. Pak se již všichni mohli věnovat připravenému občerstvení a volné zábavě, která byla podmalovaná dalším vystoupením Zpěvánek.

Dobře naladění senioři se po dvou hodinách rozcházeli do svých domovů a děkovali organizátorům za krásné odpoledne.

 

Silvestr Tomášek, člen Komise městské části Olomouc – Holice

Více fotografií je v části Fotogalerie