27.6.2019

Senioři od 65 let budou mít MHD zdarma

Změna tarifu od 1. 7. 2019

S platností od 1. 7. 2019 vstupuje v platnost změna tarifu v zóně 71. Senioři od 65 let, budou mít od tohoto data přepravu v MHD zdarma. K prokázání nároku na slevu při kontrole, mohou cestující od 65 let věku využít občanský průkaz, cestovní pas, průkaz DPMO nebo IDSOK, nebo jiný průkaz, který obsahuje fotografii a datum narození.

Martina Krčová
tisková mluvčí
Dopravního podniku města Olomouce, a. s.