21.11.2018

Radnice chce lepší komunikaci s městskými částmi

V novém složení začínají pracovat komise městských částí. Personální obměna ale není jedinou novinkou. Změní se počet členů komisí a měl by se zvýšit jejich rozpočet. Primátor Mirek Žbánek zdůraznil, že spolupráce vedení města s komisemi musí bezvadně fungovat.

„Chci, aby se lidé ve všech městských částech cítili dobře a nikde nemuseli mít pocit, že jsou opomíjeni,“ řekl primátor Žbánek, který si plánuje ve svém náročném pracovním rozvrhu najít čas a příležitostně zavítat na jednání jednotlivých komisí „Slíbil jsem, že budeme daleko více naslouchat problémům občanů, že budeme vysvětlovat své kroky a rozhodnutí, že si klidně necháme i vynadat, když se nám něco ve vedení města nepovede,“ dodává s odkazem na svůj slib otevřené komunikace, který zazněl při jeho zvolení primátorem na ustavujícím zastupitelstvu.

Radnice městským částem chce přidat peníze na různé menší investice. „V návrhu rozpočtu, který nyní projednáváme, se pro městské části počítá s vyššími prostředky,“ upozornil primátor Mirek Žbánek. „Nechceme od stolu rozhodovat o všem, co se v jednotlivých částech města opravuje a připravuje. Je správné, aby se na tom podíleli lidé, kteří v místě žijí,“ doplnil náměstek primátora Martin Major.

Olomoučtí radní rozhodli, že všechny komise budou mít v novém období stejný počet členů, konkrétně jedenáct. Dosud byly v těch městských částech, kde žije méně obyvatel, komise menší. V komisích pracují výhradně místní obyvatelé. Většina komisí je již personálně naplněna, ve zbývajících případech lze chybějící členy jmenovat dodatečně.

V Olomouci je dvacet sedm městských částí, každá z nich je zastupována příslušnou komisí městské části.

Mgr. Michal Folta
Mag. města Olomouce