17.10.2018

Otevření cyklostezky do Holického lesa

SPLNĚNÝ SEN

      Před deseti lety mne navštívil pracovník Olomouckých lesů pan Servus a přinesl mi ukázat studii na vysazení Holického lesa, který by se měl rozkládat v prostoru za tratí mezi průmyslovou zónou a silnicí na Nové Sady. Studie obsahovala historii této plochy snad již od 17. století. Nacházel se zde i rybník Koňár, který byl původně do nové studie také zakomponovaný. V realizačním projektu však již nebyl. Vzpomínám si, že jsme se dlouho o možnosti realizace bavili a již tenkrát nám bylo jasné, že by si holičtí občané, obklopeni ze všech stran průmyslem a podniky, tento kousek zeleně zasloužili. Tehdy jsem byl ve funkci předsedy Komise městské části Holice, a tak jsem panu Servusovi slíbil, že studii vezmu na nejbližší schůzi a seznámím s ní její členy.

      Jak jsem v duchu předpokládal, studie členy opravdu zaujala. Padaly sice různé připomínky, jako třeba kolik by to stálo, kde se na to vezmou peníze, jestli to má vůbec smysl do toho jít a podobně. Bylo jasné, že by si to měl někdo vzít na starost a věnovat se této myšlence. V Holici se tehdy rozjížděly realizace rekonstrukcí některých ulic a tomu jsem se já chtěl věnovat co nejvíce. Ale pak se ozvala nová členka komise paní Iva Kalodová, že si studii vezme domů, prostuduje ji a že by se tomu mohla možná věnovat. Od zdravotní sestry se směnným provozem a matky tří synů to tehdy bylo velké rozhodnutí.

      A paní Iva se do toho pustila opravdu ve velkém stylu. Bylo jasné, že pouze komise nebo jednotlivec na radnici mnoho nezmůžou. A tak netrvalo dlouho a Iva spolu s dalšími zapálenci pro Holický les založili Sdružení pro Holický les. Vznikl tak subjekt, který mohl vznášet na radnici požadavky  a radnice je musela brát vážně a musela se jimi zabývat. Navíc Iva jako členka KDÚ ČSL získala podporu u náměstka RNDr. Ladislava Šnevajse, kterému se myšlenka vzniku Holického lesa také líbila. 

     Od začátku bylo jasné, že celá akce bude hlavně o penězích. Bylo třeba zjistit, jak dosáhnout na různé grandy a dotace, aby se předpokládaných více jak sedmdesát tisíc stromků budoucího lesa dostalo do země. O uvedenou plochu měl zájem i pan Ing. Jaroslav Spurný, majitel farmy Nový Dvůr. Přislíbil, že by Holický les vybudoval, měli jsme však obavu, že plochu oseje kukuřicí nebo jinou plodinou,  tento záměr se postupně KMČ i Sdružení pro Holický les podařilo zmařit. 

     V roce 2011 byla paní Iva Kalodová za své úsilí oceněna KŘESADLEM 2011 v Olomouckém kraji, což je“ Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Uděluje ji Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací ve spolupráci  s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

     Boj o finance na realizaci lesa vyvrcholil v listopadu 2013, kdy konečně došlo k vysázení sedmdesáti pěti tisíc stromků  určených pro budoucí Holický les. Všem nám bylo jasné, že to, co se tehdy zasadilo, bude sloužit budoucí generaci, která přijde po nás a najde zde místo ke sportování a odpočinku. Součástí Holického lesa mělo být v budoucnu  vybudování cyklostezky, která spojí Holici s Novým Světem a zajistí cyklistům bezpečnou cestu do zaměstnání. Dále by zde měl vzniknout in-line okruh pro bruslaře na kolečkových bruslích, dětské hřiště, workautové hřiště pro dospělé, v severní části lesa parkoviště a odpočinkové zóny na posezení s přáteli třeba u grilu nebo pro uspořádání drakiády pro děti. 

     Vysázením Holického lesa to však všechno neskončilo. Vyvstal další problém – jak se do lesa z Holice dostat bezpečně po frekventované cestě na Nové Sady, kde jede jedno auto za druhým. Když se stavěl nový nadjezd nad železniční tratí, připomínka KMČ, že zde chybí chodník pro pěší a kolaře, nebyla vyslyšena. A tak Iva Kalodová, nyní již členka městského zastupitelstva, spolu s RNDr. Šnevajsem započali další boj o miliony na vybudování lávky přes železniční trať a na ni navazující cyklostezku přes Holický les. Trvalo plných pět roků než 13. března 2018 došlo k zahájení výstavby lávky a cyklistické stezky. Zahájení bylo opravdu slavnostní, protože bylo spojeno s výsadbou stromu Olgy Havlové v prostoru Holického lesa. Našly se potřebné miliony na vybudování dobré věci. Dík za to patří opět paní Ivě Kalodové, RNDr. Ladislavu Šnevajsovi a Radě města Olomouce. 

     A dnes, 27. října 2018, na prahu 100. výročí založení Československa, konečně nastává naplnění snu. Za účasti zástupců rady města Olomouce RNDr. Ladislava Šnevajse, Mgr. Filipa Žáčka a RNDr. Aleše Jakubce, za zhotovitelskou firmu PORR v zastoupení pana stavbyvedoucího Ing. Romana Latika,  za Spolek pro Holický les paní Ivy Kalodové dochází před zraky desítek holických občanů a dětí ze základní a mateřské školy ke slavnostnímu přestřižení pásky na nově vybudované lávce a cyklostezce. Byla tak otevřená bezpečná cesta pro pěší i cyklisty mezi Holicí a Novým Světem. Po přestřižení pásky se přítomní hosté vydali po nové stezce k dalšímu slavnostnímu aktu – vysazení LÍPY SVOBODY v blízkosti na jaře vysázené LÍPY OLGY HAVLOVÉ. Cestou si mohli všichni prohlédnout výstavu maleb s tématikou Holický les, kterou připravili a prezentovali žáci holické základní školy. 

    V prostoru druhého stanoviště byl připravený další program. Nejprve děti z holické základní školy přednesly pásmo písniček a básniček o Holickém lese a cyklistice. Následně se ujal slova pan MUDr. Lumír Kantor, senátor, který ve svém projevu zdůraznil, jak je potřebné vysazovat Lípy svobody, aby nám i budoucím generacím připomínaly, jak křehká a důležitá je svoboda. Dále vystoupil Mons. Bohumír Vitásek, který rovněž ocenil význam podobných akcí. Lípu zasadili přítomní hosté z magistrátu města spolu s paní Ivou Kalodovou. 

  

    Celá slavnost byla ukončena státní hymnou v podání Hanáckého mužského pěveckého sboru ROVINA.

      Akce se velmi vydařila organizačně, dílo je kvalitně dokončeno, a tak je na místě mu popřát, aby úspěšně sloužilo všem, kteří je budou využívat. A paní Ivě Kalodové poděkovat za její pracovitost, vytrvalost, popřát jí další úspěchy při vybavování rekreační zóny sportovními a zábavnými prvky.

     Pro paní Kalodovou byly poslední zářijové dny zvláště slavnostní a významné, dne 25. září 2018 obdržela v Praze v parlamentu ocenění “ Naše politička 2018” pro Olomoucký kraj. Je to cena za úspěšnou činnost v komunální politice za KDÚ ČSL a zvláště za ochranu životního prostředí v rámci projektu Holický les. Cenu jí předala europoslankyně Michaela Šojdrová a senátorka Šárka Jelínková. 

Zapsal  Silvestr Tomášek

Helena Švédová & Jsem z Olomouce
poblikováno 29.9.2018