16.3.2018

Omezení autobusového provozu – linky č. 12, 19 a 22

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Olomouci dne 15. 3. 2018   TZ 003 – 18

Omezení autobusového provozu – linky č. 12, 19 a 22

V sobotu 24. 3. 2018 a v neděli 25. 3. 2018 bude úplně uzavřen most v ul. Keplerova v Holici pro veškerou dopravu. V uvedeném období proto dojde k následujícím opatřením v provozu:

Autobusové linky č. 12 a 19 budou ve směru od Hlavního nádraží ukončeny na zastávkách Holice nebo Průmyslová. Zastávka Nový Dvůr nebude linkami č. 12 a 19 obsluhována. Linky budou provozovány podle výlukového jízdního řádu.

Autobusová linka č. 22 bude ze zastávky Šlechtitelů vybranými páry spojů prodloužena do zastávky Nový Dvůr. Spoje ze zastávky Šlechtitelů směr Černovír a spoje na Nový Dvůr budou vedeny ze stávající zastávky v točně. Zastávka Šlechtitelů pro spoje jedoucí z Nového Dvora směr Černovír bude přesunuta na hlavní komunikaci k přenosnému označníku – viz mapa. Linka bude provozována podle nového jízdního řádu.

Odbavování linky č. 22 na zastávkách Šlechtitelů

Pro další informace prosím kontaktujte:

v z.

Lenka Křenková
vedoucí odboru marketingu
Dopravního podniku města Olomouce, a. s.
Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc
tel: 585 533 355, 777 776 545
e-mail:krenkova@dpmo.cz

Martina Krčová
tisková mluvčí
Dopravního podniku města Olomouce, a. s.
Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc
tel: 585 533 150, 777 776 537
e-mail:krcova@dpmo.cz