5.10.2015

Olomouc nově rozšiřuje sběr použitých rostlinných olejů

Zelené nádoby s oranžovým víkem nabízí Olomoučanům další možnost, jak se ekologicky zbavit použitých rostlinných olejů z domácností. Statutární město Olomouc společně Technickými službami města Olomouce a Vodohospodářskou společností Olomouc rozšiřují sběr použitých rostlinných olejů pomocí nově instalovaných barevných nádob.
Nádoby zelené barvy s oranžovým víkem pro odkládání jedlých olejů a tuků z domácností se nově objevily na celkem dvaceti sběrných stanovištích tříděného odpadu ve městě. „Dosud měli Olomoučané možnost zbavit se použitých rostlinných olejů ze svých domácností pouze ve sběrných dvorech. Od října je mohou odevzdat i do nově instalovaných speciálně označených sběrných nádob,“ vysvětlila vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.
„Sběr potravinářských olejů je dalším prvkem ve zkvalitňování systému odpadového hospodářství města, který přispěje k ochraně životního prostředí. Odlehčí zejména městské kanalizační síti, která je oleji vylitými do běžných odpadů v domácnostech výrazně zatěžována,“ popsal náměstek primátora pro oblast životního prostředí Aleš Jakubec.
Plastové popelnice o objemu 240 litrů s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání olejů z domácností, se objevily na lidnatých sídlištích, v okrajových částech i samotném centru města. „Podmínkou sběru použitých rostlinných olejů je, aby byly do sběrných nádob ukládány v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech. Nové nádoby jsou na stanovištích uchyceny do podloží pomocí kovového stojanu, abychom předešli případné nevhodné manipulaci s kontejnery,“ objasnila za odbor životního prostředí Jana Matzenauerová. Využívat nové nádoby tak už nyní mohou lidé z městských částí Nová Ulice, Povel, Nové Sady, Holice, Lazce, Hejčín, Tabulový vrch i ti z centra města poblíž Kollárova náměstí a ulice Na střelnici.
Sběrné nádoby jsou určeny k ukládání použitých fritovacích olejů a ztužených jedlých tuků. V žádném případě neslouží ke sběru technických olejů, maziv a kapalin. Jejich sběr bude zajišťovat bezplatně společnost SK-OIL Morava, s.r.o. „Interval vývozu nádob bude zatím prováděn dle aktuální potřeby. Pokud se sběrné nádoby osvědčí, budou postupně přidávány i do dalších lokalit města,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec.
Foto_2  Foto_3