9.2.2017

Nový přechod na ulici Keplerova již v tomto roce

Logo města

8. února 2017 (st)

Téměř čtyři stovky přechodů pro chodce jsou na silnicích a místních komunikacích v Olomouci. Podrobný přehled o počtu, umístění a stavu přechodů pro chodce ve městě má teď k dispozici olomoucká radnice.

Vznik tohoto souborného pasportu přechodů konzultovala s Dopravním inspektorátem Policie ČR i s představiteli jednotlivých komisí městských částí. S nimi radnice také konzultuje případná další opatření. K těm patří například nové nasvícení několika přechodů či zajištění světelného signalizačního zařízení.

Magistrát vyhodnotil posudky Dopravního inspektorátu Policie ČR stavu přechodů pro chodce a porovnal ji se svými zjištěními a vlastními analýzami. „Ze strany policie existuje samozřejmě trend snižovat počty přechodů pro chodce, mnoho z nich policie považuje za nadbytečné. My se naopak snažíme dívat se na věc z pohledu nehodovosti a bezpečnosti, a opíráme se o nález ministerstva dopravy, že pokud nedochází k úpravě nebo rekonstrukci vozovky, nemá být ani starý přechod pro chodce rušen,“ uvedl primátor města Antonín Staněk. Samozřejmostí je, že v případě rekonstrukcí křižovatek nechává město uvést přechody do stavu, odpovídajícího platným normám.

„V letošním roce necháme nasvítit několik přechodů pro chodce na silnicích druhé a třetí třídy, přičemž náklady na nasvícení jednoho přechodu jsou zhruba 100 tisíc korun,“ konstatoval náměstek primátora Aleš Jakubec. „U dalších přechodů necháme provést výpočty nasvětlení.“ V některých případech budou připraveny studie úprav světelného signalizačního zařízení, osudy dalších přechodů pro chodce se budou zase odvíjet od připravovaných regulačních plánů daných lokalit.

Každý rok vzniká v Olomouci také několik nových přechodů pro chodce, jako například za rok 2015 v ulicích Schweitzerova, Kyselovská, jižní a dva v ulici Střední Novosadská. V roce 2016 byly vybudovány přechody v ulicích Divišova, Jablonského, Dr. Milady Horákové či v Hodolanské a místo pro přecházení v rámci budování cyklostezky Holická – Babíčkova.

Současně se připravuje také vybudování nových přechodů pro chodce. V letošním roce by měly být realizovány přinejmenším čtyři přechody pro pěší v ulici Keplerova v Holici (orientační náklady činí na oba přechody 700 000 Kč vč. DPH), za druhé přechod Dlouhá na Lazcích (předpokládaná cena 1 430 000 Kč vč. DPH), dále přechod Štěpánovská v Chomoutově (předpokládaná cena 730 000 Kč vč. DPH) a konečně přechod Slavonínská na Povelu (předpokládaná cena 510 000 Kč včetně DPH). Pracuje se ještě na projektové dokumentaci dalších přechodů v Týnečku a v Pasteurově ulici, zde jsou však složité majetkoprávní vztahy, respektive je budování zdejších přechodů nutné skloubit s dalšími akcemi v lokalitě.