24.7.2016

Město podpoří třídění odpadů dalším projektem

Logo města

Žluté a modré nádoby na třídění plastů a papíru by se měly koncem roku objevit u zájemců z olomouckých lokalit s rodinnou zástavbou. Nový projekt na podporu třídění odpadů chystá město Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM.

Prvním krokem projektu, který probíhá v současné době, je dotazníkové šetření, které zjistí konkrétní zájem majitelů domů o umístění sběrových nádob. „Dotazníkové šetření budeme realizovat ve spolupráci s komisemi městských částí a odbornou agenturou. Právě dotazníky nám pomohou zjistit skutečný zájem o nové nádoby,“ popisuje náměstek primátora města Olomouce Aleš Jakubec. Podle požadavků, které vyplynou právě z dotazníkového šetření mezi občany, následně Technické služby města Olomouce zajistí distribuci nádob a také jejich pravidelný vývoz. Ten by měl probíhat jednou měsíčně.

„Rádi bychom tímto projektem podpořili a zvýšili zájem obyvatel o třídění plastů a papíru v lokalitách s rodinnou zástavbou. Naší snahou je zajistit obyvatelům rodinných domů vyšší komfort třídění, jehož výsledkem má být větší množství a kvalita vytříděných komodit, na úkor směsného komunálního odpadu,“ vysvětluje náměstek Jakubec s tím, že do systému třídění odpadů se tak mohou pohodlně zapojit i obyvatelé v lokalitách, kde se z prostorových důvodů nedaří zřídit veřejně přístupné stanoviště na tříděný odpad.

U rodinných domů v lokalitách města, by se tak již na konci letošního roku měly objevit žluté a modré nádoby o objemu 240 litrů na uložení plastů a papíru. „O termínu distribuce nádob budeme žadatele včas informovat prostřednictvím webových stránek města, Olomouckých listů, případně prostřednictvím rozhlasu a vývěsek v jednotlivých městských částech apod.,“ ujišťuje Jana Matzenauerová, vedoucí oddělení odpadového hospodářství.

Občané, kteří nebyli zastiženi v rámci dotazníkového šetření, mohou svou žádost o dodání  konkrétního typu nádob zaslat do 15. srpna 2016 na mail: petr.swaczyna@olomouc.eu  nebo využít elektronického formuláře na adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolecneho-zastupce/trideny