28.12.2015

Město Olomouc má schválený rozpočet na rok 2016

Rozpočet města Olomouce pro rok 2016 je schválen a je vyrovnaný.

O jeho podobě na svém jednání 16. prosince rozhodli městští zastupitelé.

„Nastavení vyrovnaného rozpočtu vychází z pečlivé analýzy. Jsme si velmi dobře vědomi, že to bude znamenat zvýšené úsilí v oblasti rozpočtové disciplíny, a to jak na straně zajištění předpokládaných příjmů, tak na straně výdajů a jejich vyhodnocování v průběhu roku 2016,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Martin Major.

Příjmy Olomouce příští rok klesnou z letošních 2,053 miliardy korun na 1,982 miliardy. Zhruba padesátimilionový schodek pokryje město zůstatkem z letošního roku a pomocí financí ze směnečného programu, které budou využity především na investiční akce. Na investice v režii města půjde v příštím roce celkem 356 milionů korun, což je o 76 milionů více než v roce 2015. „Vůbec největší investiční akcí roku 2016 bude rekonstrukce tramvajové trati v ulici 1. Máje v předpokládaném objemu 115 milionů korun. Necelou polovinu nákladů by měla pokrýt dotace ze švýcarských fondů,“ objasňuje investiční náměstek primátora Filip Žáček.

„V příštím roce chceme masivně investovat také do praktických opatření. Patří mezi ně rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, do níž chceme investovat částku kolem 93 milionů korun, zhruba 10 milionů korun bude směřováno na realizaci přechodů pro chodce s cílem zvýšit bezpečnost na komunikacích,“ říká primátor města Olomouce Antonín Staněk. „Kromě toho bude město rovněž investovat do zvýšení kapacity parkovacích míst zejména na sídlištích na Lazcích, v Neředíně, v okolí Tererova náměstí nebo v ulici Za Vodojemem,“ doplňuje investiční náměstek Žáček a zdůrazňuje existenci nové tzv. balíkové položky ve výši 5 milionů korun, která je určena k průběžnému vykrývání aktuálních požadavků jednotlivých městských částí.

Pokud jde o příklady dalších investičních akcí, v roce 2016 budou realizovány projekty, mezi něž patří nový Africký pavilon v ZOO, další úseky cyklostezek, Fakultní základní škola Hálkova nebo rekonstrukce informačního centra v budově radnice. „Mnoho akcí je prioritně orientováno na plnění Integrovaných plánů rozvoje města i území s využitím dotačních titulů,“ vysvětluje náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Celkové provozní výdaje města mají příští rok obnášet 1,675 miliardy korun, což je meziročně o čtyři miliony korun méně. Z této částky připadne 535 milionů korun na objednávku veřejných služeb, mezi které patří například městská hromadná doprava.

Pro návrh rozpočtu hlasovalo 27 ze 43 přítomných zastupitelů.
(Autor: Mgr. Radka Štědrá )


Zastupitelstvo města Olomouce schválilo i přenesení pravomoce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny roku 2016 v rámci jednotlivých odborů, do výše 3 mil. Kč u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního vypořádání za předchozí kalendářní rok.

Práva občana
Občan města má právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu, k prováděným rozpočtovým změnám v průběhu roku i k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Dále má právo nahlížet do rozpočtu a do závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok.

Vybrané akce z rozpočtu ve vztahu k městské části Holice