1.1.2018

Město má rozpočet na rok 2018

20. prosince 2017 (st)                         

Vyšší příjmy, větší výdaje do údržby ulic i zeleně, MHD, více oprav komunikací a mostů, nové investice do škol a sportu a také snížení zadlužení. To jsou některé z tváří rozpočtu pro rok 2018, který schválili zastupitelé města Olomouce. Rozpočet bude vyrovnaný.

Příjmová kapitola rozpočtu pro rok 2018 počítá s částkou 2,45 miliardy korun. To je zhruba o 190 milionů korun více než v roce 2017. Nárůst této položky je tvořen jak nárůstem příjmů ze sdílených daní, tak i z daně z hazardu a poplatky. Vyšší jsou také předpokládané státní dotace na mzdové výdaje, což plyne z nové zákonné úpravy.

Pokud jde o výdaje, také ty budou vyšší než v letošním roce. Celková částka 2,57 miliardy korun zahrnuje jak provozní, tak kapitálové výdaje. V částce jsou tedy zahrnuty jak velké investice a opravy, tak i provozní náklady, rozpočty příspěvkových organizací, objednávky služeb pro město či mzdové náklady. Rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu tvoří kapitola financování.

„Na investice a velké opravy nad 2 miliony korun je v rozpočtu pro příští rok určeno skoro 586 milionů korun, tedy přibližně o 25 milionů korun více než v roce 2017, a ještě podstatně více než v roce 2016, kdy investice dosáhly pouze objemu 356 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Martin Major s tím, že nízký objem investic v minulosti označilo ratingové hodnocení městského hospodaření za negativní faktor. „Takto ambiciózní rozpočet mohl byt schválen díky tomu, že počítáme v roce 2018 s příjmy z dotací ve výši 173 milionů korun,“ doplnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs, zodpovědný za maximální využití dotačních možností.

Zvýšení výdajů se viditelně projeví například na údržbě města či v městské hromadné dopravě, protože se o 53 milionů korun zvyšuje celková hodnota objednávky veřejných služeb. V případě dopravní obslužnosti půjde o navýšení o zhruba 26 milionů korun. To jsou prostředky, určené pro různé dopravce, kteří v Olomouci zajišťují hromadnou dopravu. V kapitole opravy, údržba komunikací, veřejná osvětlení, péče o vzhled obcí a zeleň a svoz komunálního odpadu bude investováno zhruba o 14 milionů korun více.

„Občané se v příštím roce dočkají zlepšení stavu řady komunikací či například zastávek MHD. Na velké opravy komunikací včetně zastávek počítáme s částkou téměř 22,5 milionu korun,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „K tomu navíc budeme pokračovat v průběžných opravách lávek a mostů, na což je v rozpočtu vyčleněna částka 12,2 milionu korun.“ Jak primátor dodal, výběr toho, které opravy se uskuteční, se do značné míry řídí požadavky občanů. „Realizaci jednotlivých oprav doporučují městu komise městských částí,“ vysvětlil primátor Staněk. Opravovat se tak bude například v ulicích Dvořákova, Dobnerova, Hanácká, Havlíčkova či třída Svornosti, v plánu jsou i mosty přes Mlýnský potok z ulice V Kotlině, most přes Hamerský náhon v ulici Jaselské, lávka přes Mlýnský potok u tržnice a lávka přes Mlýnský potok z Bezručových sadů do Botanické zahrady. Veřejnost se dočká také kompletní rekonstrukce podchodu pod Brněnskou ulicí k fakultní nemocnici.

„V příštím roce by se měl realizovat důležitý projekt dopravní ústředny za zhruba 30 milionů korun, z čehož by vekou část nákladů měly pokrýt dotace. Ústředna zvýší plynulost dopravy v Olomouci,“ přidal Aleš Jakubec další z chystaných investic v oblasti dopravy. „V rozpočtu odboru koncepce a rozvoje přibude částka 5,5 milionu korun, které budou využity na studie a úpravy uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidněním dopravy a tím související bezpečnosti silničního provozu.“ V plánu investic se rovněž počítá s pokračováním budování cyklostezek i umísťování stojanů na kola.

Například odbor školství bude v příštím roce disponovat částkou o 12 milionů korun vyšší než letos. Dětem udělají radost i investice do dětských hřišť – v rozpočtu je částka 2,38 milionu korun, určená pro modernizaci dětských hřišť Na Vozovce, Ječmínkova, Jílová a Synkova a také hřiště v Michalském stromořadí pro děti s pohybovým omezením.

S většími prostředky bude hospodařit také většina příspěvkových organizací města, polepší si například Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie, Zoologická zahrada Olomouc či Hřbitovy města Olomouce. Celkově u těchto organizací dojde k navýšení o 32 milionů korun.

Rozpočet pro příští rok myslí také na zeleň, a to jak ve formě běžné údržby, tak i v podobě investic. V rozáriu přibude nový mobiliář a veřejné osvětlení, ve Smetanových sadech bude pokračovat IV. etapou i rekonstrukce oranžérie.

Vyšší prostředky jsou pro rok 2018 určeny i na různé projekty v sociální oblasti. „Jsem rád, že se podařilo o půl milionu korun navýšit tuto kapitolu, příští rok tak budeme moci v Olomouci zajistit kvalitní fungováni sociálních služeb,“ konstatoval náměstek Ladislav Šnevajs.

Charakter plánovaných investic vychází z dlouhodobých priorit vedení města. „Finance budeme směřovat napříč jednotlivými částmi města a počítá se i s pokračováním strategické investice v podobě prodloužení tramvajové tratě na Povel a Nové Sady,“ upřesnil investiční náměstek Filip Žáček. Olomoučané se tak dočkají dalších investic do přechodů, cyklostezek, základních a mateřských škol nebo dětských hřišť. „Na své si přijdou také olomoučtí dobrovolní hasiči, které čeká v příštím roce výstavba nové hasičské zbrojnice ve Chválkovicích,“ dodal Filip Žáček.

Město v příštím roce splatí další část svých závazků. V roce 2017 činila celková zadluženost cca 1 944 341 000 korun, v roce 2018 to bude 1 845 416 000 korun, tedy o zhruba 99 milionů korun méně.

Více na stránce: Rozpočet statutárního města Olomouce

Vybrané akce ve vztahu k Holici

Autor: Mgr. Michal Folta | Poslední úprava: 20. prosince 2017 (st)