15.11.2015

Komise městských částí se seznámí s návrhem rozpočtu na příští rok

Primátor města Olomouce Antonín Staněk zahájil v tomto týdnu sérii setkání se zástupci komisí městských částí. Schůzky členům komisí přiblíží projednávání rozpočtu a dají informace o možných investicích, které se dotknou jednotlivých částí města. Současně pak mohou tyto informace využít při plánovaní drobných oprav, které si komise financují z vlastních rozpočtů.

„Postupně se chceme sejít se zástupci KMČ jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu, potažmo, bude-li zájem, i se zastupiteli, abychom je seznámili s průběhem projednávání rozpočtu a plánování investičních akcí. Mohou tak z řad KMČ i v rámci jednotlivých stran reagovat na různé části rozpočtu ještě předtím, než jej předložíme ke schválení zastupitelstvu. Je to pro nás další krok v intenzivnější komunikaci s komisemi, avizovaný již v programovém prohlášení,“ vysvětluje primátor Antonín Staněk.

První schůzka se odehrála začátkem tohoto týdne v zasedací místnosti primátora se zástupci komisí městských částí za ČSSD a zúčastnili se jí vedle primátora také investiční náměstek Filip Žáček a náměstek Pavel Urbášek, který je garantem pro KMČ. Další schůzky budou následovat dle reakcí na pozvání primátora k těmto setkáním.

Hlavním cílem vedení města je v rámci této tematiky zejména prohloubení vzájemné komunikace při pravidelných setkáních se zástupci KMČ, nastavení klíčových témat a posílení aktivního přístupu komisí v jejich rozhodování. „Práce těchto komisí je pro nás důležitá, a proto chceme při svém rozhodování zohledňovat připomínky jejich členů a také se zabývat návrhy na řešení konkrétních problémů,“ dodává primátor.
Autor: Mgr. Radka Štědrá