23.4.2020

INFORMACE O ZPŮSOBU ÚHRADY POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Jak zaplatit poplatek za komunální odpad v roce 2020?
Platba poplatku za komunální odpad za letošní rok se má uskutečnit do 31. května. V nynější situaci je ovšem platba stále omezena jen na bezhotovostní styk – úřední hodiny na pokladnách magistrátu i na detašovaných pracovištích pro veřejnost jsou totiž do odvolání zrušeny. Jak tedy provést platbu?

Platbu může každý občan provést bezhotovostním převodem z bankovního účtu či osobně na poště poštovní poukázkou typu A. Příslušnou částku je třeba zaslat na účet číslo 19-1801731369/0800, přičemž jako variabilní symbol uvedete číslo 1337 a jako specifický symbol vaše rodné číslo. K oznámení hromadné platby je možno využít přiložený formulář či elektronický formulář na stránkáchwww.olomouc.eu.

Vůči občanům, kteří nemají možnost bezhotovostní úhrady do data splatnosti dle obecně závazné vyhlášky (tedy do 31. května 2020), nebudou při pozdější platbě uplatňované žádné sankce až do doby znovuotevření pokladen v budovách MMOl.

Pro rok 2020 je stanovena výše základní sazby poplatku za komunální odpad 816 Kč na poplatníka. Poplatníci narození v době od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2019 platí poplatek ve výši 408 Kč. Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1940 a starší a děti narozené v roce 2020. Osvobozeni od platby jsou i majitelé nemovitostí na území města, ve kterých není k pobytu hlášena žádná osoba.

Osvobození od poplatku, která je nutno oznámit a doložit správci poplatku do 31. 5. 2020, jsou uvedena nawww.olomouc.eu.

Po znovuobnovení úředních hodin lze poplatek hradit na pokladně budovy NAMIRO, Palackého 14 a Hynaisova 10, Olomouc nebo na detašovaných pracovištích magistrátu.

Podrobnosti na tel. číslech 588 488 611-12, nebo 588 488 617-21 a nawww.olomouc.eu