28.12.2015

Informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2016

Výše poplatku za odpad se nezmění. Zaplatíme 660 korun.

Za svoz komunálního odpadu budou Olomoučané i v roce 2016 platit stejně jako v předešlých třech letech, tedy 660 korun. Zastupitelé ponechali výši poplatku nezměněnou, ačkoli výběr poplatku stále nepokrývá veškeré náklady.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která poplatek stanovuje, zůstává téměř beze změn. K úpravě oproti současnému znění vyhlášky došlo pouze v případě dvou skupin osob osvobozených od poplatku. Nově budou poplatek za svoz komunálního odpadu platit i osoby, které se v daném roce zdržují déle než půl roku v zahraničí, a studenti denního studia škol mimo Olomoucký kraj, kteří dosud platili pouze 50 % výše poplatku. Vyškrtnutí těchto dvou kategorií osvobození bude znamenat přínos do rozpočtu města téměř 930 tisíc korun.

„Ke zvýšení poplatku za komunální odpad v roce 2016 jsme nepřistoupili. I pro příští rok chceme ponechat částku, na kterou byli Olomoučané zvyklí v posledních třech letech,“ uvedl náměstek primátora Martin Major s tím, že poplatek za odpad se v Olomouci zvyšoval naposledy v roce 2013. Částka platná od roku 2004 se tehdy zvedla ze 492 korun na stávajících 660 korun. Poplatek za komunální odpad, který se každý rok stanovuje samostatně, zohledňuje skutečné náklady města spojené se sběrem a svozem netříděného komunálního odpadu. „Celkové náklady města na svoz netříděného odpadu dosáhly v roce 2014 částky téměř 57,5 miliónů korun. Výběr poplatku za rok 2014 přitom činil k 30. září 51 milionů,“ vypočítal náměstek primátora Major. Náklady rozpočítané na počet poplatníků činí za loňský rok 859 korun na osobu a rok, což je téměř o 200 korun více, než je stanovená výše poplatku.

Zákonem daná maximální výše poplatku je přitom stanovená na 817 korun, což je o 157 korun více, než částka, kterou budou platit Olomoučané. Tato úleva všem poplatníkům činí celkem 15,9 milionu korun.

Kromě vlastního svozu odpadů systém zahrnuje i provoz sběrových dvorů, náklady na sběrové soboty, platby za uložení odpadu na skládkách, včetně nákladů spojených s dopravou a likvidací v zařízení na energetické využití odpadu v Brně. Poplatek zahrnuje také náklady na likvidaci černých skládek.

(zdroj: www.olomouctridi.cz )

V podrobných informacích naleznete také podmínky pro splnění ohlašovací povinnosti, osvobození a úlevy, které vyplývají z obecně závazné vyhlášky č. 6/2015.