5.6.2017

HAMERSKOU ULICI V HOLICI ČEKÁ REKONSTRUKCE A UZAVÍRKA

                                                 Statutární město Olomouc ■ TISKOVÁ ZPRÁVA 

Silnici a většinu veřejné infrastruktury v části Hamerské ulice čeká rekonstrukce. Podílet se na ní bude město i Olomoucký kraj, který plánuje právě opravu komunikace. Náročná investiční akce v Olomouci – Holici znamená i dopravní uzavírku. Pro veškerý provoz bude silnice zcela uzavřena od pondělí 5. června do 30. listopadu letošního roku.
Komunikace v Hamerské ulici bude zcela uzavřena od křižovatky s Přerovskou ulicí až za železniční přejezd (cca 100 m) ve směru k ulici Lipenské. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu je vedena po silnicích I/55 ulicích Přerovská a Rolsberská vpravo na silnici I/35 ulicí Lipenskou a na okružní křižovatce opět vpravo na ulici Hamerskou a zpět po stejné trase.
„Důvodem pro uzavírku komunikace je zahájení stavebních prací na společné investici města a Olomouckého kraje. Jde o rozsáhlou rekonstrukci vozovky včetně jejích podkladních vrstev, inženýrských sítí, chodníků i autobusové zastávky,“ popsal investiční náměstek Filip Žáček s tím, že celkové náklady města na společné akci dosáhnou téměř 13 milionů korun.
V rámci rekonstrukce proběhne úprava stávajících tras chodníků a vjezdů, vzniknou nová místa pro přecházení, podélná parkovací stání i zpevněná plocha pro umístění kontejnerů tříděného odpadu. Součástí veškerých prací jsou také stavební úpravy navazujících místních komunikací ulic Staškova, Na Krejnici, Jaselská, přeložka veřejného osvětlení, rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a nové propojovací úseky stok jednotné kanalizace.
Rekonstrukce Hamerské ulice patřila k dlouholetým prioritám tamní komise městské části i místních obyvatel. „O opravu jsme usilovali dlouhodobě, jsme proto velmi rádi, že se skutečně začíná a navíc komplexně. Komise totiž už dříve usilovala o nové chodníky, ale oprava bez rekonstrukce inženýrských sítí by neměla efekt,“ vysvětlil předseda KMČ Holice František Šváb. Vedle záměru úpravy povrchu celého uličního profilu bylo totiž nutné rovněž reagovat na nutnost obnovy některých úseků vodohospodářské infrastruktury. „Podařilo se nám dohodnout s Olomouckým krajem na spojení obou investic tak, aby mohly proběhnout současně, protože se jedná o důležitou dopravní tepnu,“ dodává náměstek Žáček.