21.6.2020

Dopravní omezení na holické návsi z důvodu opravy vozovky od 8. července.

Vážení občané.

V období od 8. 7. 2020 do 18. 8. 2020 budou probíhat stavební práce na akci

„Náves Svobody – oprava komunikace, I. etapa“,

které se nachází v těsné blízkosti Vašich domů. Práce budou probíhat za úplné uzavírky místní komunikace. Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby Vás žádáme o respektování osazeného přechodného dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pěšího pohybu v prostoru stavby.

Zároveň se Vám omlouváme za dočasné zhoršení podmínek způsobených naší stavební činnosti.

Práce provádí firma KARETA, s.r.o.

Stavbyvedoucí: Martin Kubín, tel.:  725 855 035

 

Svoz odpadu budou zajišťovat TSMO ve spolupráci se zhotovitelem ve standardních termínech.
Náhradní autobusové zastávky budou zajištěny tímto způsobem:
– zastávka U Mlýna bude nahrazena v obou směrech zastávkou Týnecká na ul. Přerovská,
– konečná zastávka pro výstup i nástup bude umístěna na ul. Keplerova (u hřbitova a směrem k ul. U Cukrovaru, obdobně jako při nedávné opravě vozovky na ul. Přerovská).