26.3.2020

Doporučení Krajské hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“)

doporučuje všem osobám

nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.

Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:

 •   datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami;
 •   místo, kde ke kontaktu došlo;
 •   osoby, které byly kontaktu přítomny;
 •   informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu;
 •   datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem;
 •   popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami.

  Př. záznamu:
   23. 3. 2020, 12:00 – 12:30, OC Haná – Tesco Olomouc, platba u pokladny č. 5, látková rouška
   23. 3. 2020, 13:00 – 13:30, návštěva zubaře: MUDr. Novák, Chválkovická 1111, Olomouc, v čekárně přítomni 2 pacienti, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou cca 15 min, bez roušky.

  Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější.

  Záznamy KHS nezasílat, údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů.

page1image62721216 page1image62721408 page1image62721600

Děkujeme všem za součinnost.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci