21.6.2016

Dokázali jsme to! Jsme první Ekoškolka v Olomouci!

Mateřská škola v Olomouci-Holici získala prestižní mezinárodní titul Ekoškola a byla tak oceněna pro svou soustavnou práci v oblasti ekologické výchovy dětí. Zástupci této školky si převzali titul a vlajku 15.6. 2016 ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu České republiky. Podařilo se jim to jakožto jediné školce v Olomouci. Při slavnostním ceremoniálu si certifikát dále převzalo 13 mateřských škol a 47 základních a středních škol z celkového počtu 290 škol zapojených do programu v České republice.
041

Úspěšnost školy vyhodnocuje auditorská návštěva organizovaná vzdělávacím centrem Tereza. Audit hodnotí splnění podmínek dané mezinárodní certifikaci.  Ekoškola je jeden z největších environmentálních programů na světě –  je do něj zapojeno 59 států.
Základem práce je Ekotým, tedy tým dětí, rodičů a pedagogů na škole, kteří společně zkoumají školu a stanovují si cíle vedoucí ke zlepšení životního prostředí v okolí. Zabývají se například otázkami odpadu, jídla, tématem šetření energie, zlepšováním prostředí školy atp. Nejdůležitější však je zapojení dětí a vedení je ke společné zodpovědnosti k životnímu prostředí.

002

Ve školce v Holici děti ve své přírodní zahradě pěstují zeleninu, bylinky a květiny. Každá třída má svůj zasazený strom. Děti se o zahradu pravidelně starají a šetří vodu tím, že zalévají záhony dešťovou vodou. Starají se také o rybičky v jezírku, pozorují brouky v hmyzím domečku . Je třeba ocenit spolupráci s rodiči, kteří se aktivně zapojují do programu Ekoškola.
Za MŠ Holici koordinátorka programu Ekoškola p.uč.J.Petříková