15.12.2019

Cena vodného a stočného v roce 2020, změna bude zanedbatelná

Pro rok 2020 stanovilo představenstvo Vodohospodářské společnosti Olomouc vodné ve výši 35,- Kč/m3 bez DPH a stočné ve výši 40,66 Kč/m3 bez DPH. Oproti letošnímu se tak v roce 2020 jedná o mírné navýšení, u vodného o 1,57 % a u stočného o 3,1 %.

Navýšení ceny vodného a stočného představuje v absolutní částce 2,00 Kč/m3 včetně DPH. Při průměrné spotřebě na Olomoucku se navýšení promítne v čtyřčlenné domácnosti navýšením měsíčních výdajů na vodu o 21,66 Kč, „Při průměrné spotřebě čtyřčlenné rodiny za rok se jedná o částku 260 korun,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán. „V ceně vody je zahrnuto zvyšování cen vstupů a poklesy spotřeby. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. I přes navýšení se tak drží cena solidární,“ zdůraznil náměstek. „Zanedbatelné navýšení bude navíc kompenzovat snížení DPH, které schválila vláda,“ připomněl primátor Miroslav Žbánek. S účinností od 1. května 2020 totiž přijde na řadu změna sazby DPH pro vodné a stočné (snížení z 15% na 10%). Cena pro vodné a stočné bez DPH zůstane v průběhu roku 2020 stejná, fakturovaná částka včetně DPH se v návaznosti na sníženou sazbu sníží. V důsledku toho budou mít neplátci DPH nižší náklady na vodné a stočné. „Připravujeme také studii budoucnosti vodohospodářské infrastruktury, která formuluje kroky k jejímu převzetí,“ zdůraznil primátor.

Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné – náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Cena je jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele. „Výnosy z vodného a stočného jsou i nadále používány na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná záležitost,“ uvedla tisková mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

Statutární město Olomouc a společnost Moravská vodárenská, která je dodavatelem vody, mají uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace. „V říjnu 2019 předložila společnost Moravská vodárenská Radě města Olomouce ke schválení návrh výše nájemného. Rada schválila nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2020 ve výši 157 800 000 Kč bez DPH,“ doplnil náměstek primátora Matouš Pelikán.

Ceny vodného a stočného pro rok 2019 v okolních městech a oblastech na Moravě:

VODNÉ KČ/M3 BEZ DPH STOČNÉ KČ/M3 BEZ DPH VODNÉ A STOČNÉ KČ/M3 BEZ DPH CELKEM
Vak Vsetín 42,00 31,80 73,80
VaK Kroměříž 33,36 36,15 69,51
VHZ Šumperk 39,98 39,73 79,71
SmVaK Ostrava 39,18 34,80 73,98
Olomoucko 34,45 39,47 73,92
Prostějovsko 39,58 38,41 77,99
VaK Znojemsko 44,39 36,88 81,27
Slovácké VaK Uh. Hradiště 36,60 34,40 71,00